Home

Ulighed ordnet

Slaveri - Wikipedia, den frie encyklopæd

ulighed substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet - læs hele artiklen på ordnet.dk)-en, -er, -erne [ˈuliˌheðˀ] 1 manglende ligestilling, især i retslig, politisk eller social henseende lighed 2 matematik formel der udtrykker at to størrelser ikke er lige store • fx a > b (a større end b) lignin sige ulighed i en befolkning, nemlig den såkaldte Gini-koefficient. 10 I figur 1 måler vi på den vandrette akse procentandelen af befolkningen, ordnet efter stigende ind-komst, og på den lodrette akse procentandelen af den samlede indkomstmasse

Punditokratern

ulighed — Den Danske Ordbog - ordnet

 1. Mål 10.7 og 10.c - Mindre ulighed: Vi skal facilitere ordnet, sikker, regulær og ansvarlig migration og mobilitet, heriblandt ved at implementere planlagte og velstyrede migrationspolitikker. Det skal ikke koste migranterne mere end tre procent i omkostninger at sende penge hjem
 2. delighed, at de interesser, der varetages ved at overtræde loven, er almene, at de ikke kan beskyttes ved lovlige midler, samt at den ulydige bagefter åbent.
 3. Hvordan definerer Robert Putnam ulighed i outcome? Hvorfor har man i USA ikke bekymret sig så meget omkring ulighed i outcome? I interviewet henviser Roberet Putnam tilbage til 1776 og uafhængighedserklæringen, hvori der står all men are created equal. Hvorfor henviser han til denne sætning i forklaringerne omkring ulighed og muligheder
 4. da Til trods for at der - som hr. Flynn udmærket ved - allerede i 1975 blev vedtaget et direktiv om ligeløn mellem mænd og kvinder, er der stadig en ulighed på 25 % eller 30 % for arbejde, der er lige meget værd
 5. ANALYSE: I stedet for at bringe Rio de Janeiro på verdenskortet ser det ud til, at de Olympiske Lege risikerer at bidrage til social ulighed og yderligere økonomisk krise, hvis de nyligt »valgte« politikere fortsætter højredrejningen
 6. Disse økonomiske kriser bliver til samfundskriser og viser sig som overproduktion af varer, udbredt fattigdom, høj arbejdsløshed, social ulighed og opløsning af den sociale orden. Samtidig indebærer kriser intensivering af udbytningen af de, der er i arbejde og udvidelse af markeder til nye områder

lighed — Den Danske Ordbog - ordnet

Uddrag af politisk oplæg af Lasse Quvang, formand for DSU (Danmarks socialdemokratiske Ungdom ordnet mål i dansk sund-hedspolitik på linje med mål-sætningen om et længere og sundere liv (7). Målet skulle først og fremmest nåes ved at forstærke den forebyggende og sundhedsfremmende ind-sats for de dårligst stillede grupper. Folkesundhedspro-5 KAPITEL 1 Social ulighed i sundhed Figur 1. The latest Tweets from Majbrit Høyrup (@majbrit_hoeyrup). Grafisk designer, underviser, forfatter. Danmar

Fattige kan få ordnet tænderne næsten gratis Politik D

 1. Forskning i social mobilitet. Forskning har påvist, at den miljøbetingede sociale ulighed fastholdes af uddannelsessystemernes indretning, som tilgodeser børn af akademisk uddannede forældre. Denne mekanisme er medvirkende til, at den sociale mobilitet bliver hæmmet. En af konsekvenserne er, at arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft bliver vanskelige at indfri
 2. 3 Resumé En 30-årig Københavner, som har sikret sig en lang uddannelse, har dermed også sikret sig 11 raske år ekstra. Den sociale ulighed i sundhed er vokset i 1990 erne og det kræver kraftfulde indsatser at bryde denne udvikling. Kronisk obstruktiv lungesygdom, depression, alkoholisme, hjertesygdom, lungekræft og stofmisbrug står for to tredjedele af den sociale ulighed i sygdomsbyrde
 3. dske uligheden, da det ikke kun er dem med private sundhedsforsikringer, der kan vælge en privat løsning
 4. 'Erindringsmaskinen' er tematisk ordnet multibog med anderledes Danmarkshistorier fra slutningen af 1700-tallet til i dag. Bogen giver læseren mulighed for at dykke ned i fortiden og ved selvsyn opleve, hvordan moderniseringen af Danmark har grebet forandrende ind i det levede og oplevede liv

INDBLIK: Skulle være ordnet, men! - fagbladetboligen

Ulighed kan give dynamik, men det kan lighed også - Dansk

 1. ulighed — sproget.d
 2. www.synonymbog.co
 3. ordboge
 4. ULINE: Sign I
 5. Mindre ulighed - dmru

ideologi Gyldendal - Den Store Dansk

social ulighed Modkraf

 1. Frihed, lighed og solidaritet Modkraf
 2. Lasse Quvang om ulighed - YouTub
 3. Majbrit Høyrup (@majbrit_hoeyrup) Twitte
 4. Social mobilitet - Wikipedia, den frie encyklopæd
 5. At prioritere social ulighed i sundhed - PD
 6. FOA: Ulighed i sundhed kan knække Danmark - altinget

Produkt søgning - Forlaget Columbu

 1. Hvis ikke vi tager den stigende ulighed alvorligt, vågner vi

populær: