Home

Viranhaltijapäätös kuntalaki

Uusi kuntalaki kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017. 3.5.2017 8:30. Uusi kuntalaki astui voimaan 1.5.2015. Lain useiden säännösten soveltaminen alkaa kuitenkin vasta 1.6.2017, jolloin myös kevään 2017 kuntavaaleissa valitun uuden valtuuston toimikausi alkaa Viranhaltijapäätös. Siirry navigaatioon Siirry hakuun. Viranhaltijapäätös tarkoittaa Suomessa kunnallisessa päätöksenteossa viranhaltijan yksin tekemää. Pysy pätevänä parhaiden kouluttajien avulla - ilman turhaa reissaamist Kuntalaki määrää viranhaltijapäätökset nettiin - Järjestelmistä riippuen kuntien käytännöt vaihtelevat. elokuu 22, 2017. Jaa Facebookissa Salon kaupunki Viranhaltijapäätös Lasten ja nuorten palveluiden johtaja 15.4.2019 §2 Henkilöstö julkinen Vakanssi 300 003 / Digiasiantuntijan työsuhde, Lasten ja nuorten palvelut 846/01.01.01.01/2019 Ensisijainen työpiste Kaupungintalo /Lasten ja nuorten palvelut Tehtävänimike Digiasiantuntija Vakanssinumero 300 003 Työ- tai.

Viranhaltijapäätökset. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joihin kuntalainen voi hakea muutosta kuntalain nojalla, tulevat yleisesti nähtäväksi, kun viranhaltijapäätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 §) Salon kaupunki Viranhaltijapäätös Kirjastopalvelupäällikkö 16.4.2019 §2 Tilojen ja alueiden ja laitteiden käyttö Perniön kirjaston supistetut aukioloajat kesällä 2019 1503/10.03.02.02.05/2019 Valmistelija: Jaakko Lind, kirjastopalvelupäällikkö, 044-778 4962, jaakko.lind@salo.fi Viranomainen voi toimittaa katselmuksen, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi. Asianosaiselle on varattava tilaisuus olla läsnä katselmuksessa ja esittää mielipiteensä esille tulevista seikoista

Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii Kunnassa. Kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa viranhaltijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on virkasuhteessa kuntaan.. Taustaa. Ennen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (viranhaltijalaki) säätämistä viranhaltijoista säädettiin kuntalaissa ja kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetussa laissa (28.6.1996/484) NIVALAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 5 § Keskushallinto Hallintojohtaja 20.3.2019 Asia Viranhaltijapäätösten julkaiseminen kaupungin nettisivuille Selostus Kuntalaki edellyyttää, että kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset tulee julkaista kunnan kotisivuilla niiltä osin, kuin ne ovat julkisia. Nivala Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joihin kuntalainen voi hakea muutosta kuntalain nojalla, tulevat yleisesti nähtäväksi, kun viranhaltijapäätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 §). Muut viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä viranhaltijan toimipisteessä päätöstä seuraavan viikon.

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden julkiset viranhaltijapäätökset on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen (Kuntalaki § 410/2015). Salassa pidettäviä tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyydensuojan tai liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista Oikaisuvaatimus on tehtävä14 päivän kuluessapäätöksen tiedoksisaannista (Kuntalaki 365/1995 93 §). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kun päätös on ollut noudettavissa EURA 2014 -järjestelmän kautta (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 18 §, muut. 924/2010) kun viranhaltijapäätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjassa on ilmoitettav

Uusi kuntalaki kokonaisuudessaan voimaan 1

Lapuan kaupunki § Viranhaltijapäätös Päätös yleisesti nähtävänä Talousjohtaja 5 3.4.2019 3.4.2019 Tuoretuotteiden hankinta Palvelukeskus Hopearinteen keittiölle Palvelukeskus Hopearinteen keittiön tuoretuotteita koskeva tarjouspyyntö on 5.3.2019 lähetetty sähköpostitse seuraaville toimittajille: Tukkutalo Heinonen Oy, Seinäjok Muutoksenhaun kohteena voivat yleensä olla kunnan viranomaisen lopulliset päätökset. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei voi hakea muutosta

Viranhaltijapäätös - Wikipedi

SOININ KUNTA Viranhaltijapäätös Päivämäärä Pykälä kunnanjohtaja 13.2.2019 5/2019 tiedottaminen Tiedoksisaajat: Ähtärin kaupunki, ympäristötoimi Päätös on lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 139 §): Annettu postin kuljetettavaksi / lähetetty sisäisen postin välityksell Päätösten hyvä ja laadukas taso on tärkeää myös oikeusturvan toteutumiselle. Hyvin tehty päätös on tekijänsä ja saajansa etu. Kurssilla käsitellään hyvän viranhaltijapäätöksen perusteita lain ja hyvien käytäntöjen näkökulmasta sekä sitä, mitä uusi kuntalaki vaikuttaa viranhaltijapäätösten tekemiseen #parempihallinto Asiantuntija demokratia EASI Elinvoima Etäkoulutus Hallinto Hallintolaki Hallintosääntö Hallintosääntöuudistus Hankinnat Hyvä hallinto Itsehallinto Johtaminen johtamisjärjestelmä Kehittäminen Kokous konsultointi Koulutus kunnan johtaminen Kunnat Kunta Kuntahallinto Kuntajohtaminen Kuntakoulutus Kuntalaki.

Suomen Videokoulutu

Kuntalaki määrää viranhaltijapäätökset nettiin

Lahden kaupunki VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kirjasto- ja tietopalvelut Kirjastotoimenjohtaja 22.08.2017/28 § Asianumero D/16/12.03.02.00.00/2017 Päätöslaji Käyttösäännöt ja maksut Otsikko 0028/2017 Kokoushuoneiden käyttösäännöt 1.9.2017 alkaen Päätösperustelut Pääkirjaston kokoushuoneet Kaarna ja Tuohi ovat tarkoitettu kokous Vuosikirjapäätöksinä julkaistaan nykyisin noin kaksisataa ratkaisua vuodessa. Vuosikirjapäätöksen seloste on aina kyseisessä oikeudenkäynnissä käytetyllä kielellä eli suomeksi tai ruotsiksi

Viranhaltijapäätökset :: Sibbo - Sipo

Viranhaltijapäätös: Koulutuspäällikkö 15.5.2019 § 38; viran täyttäminen ajalle 13.8.2019-11.2.2020: päätoiminen tuntiopettajan sijainen biologiassa ja maantieteessä(1126), sijoituspaikka Lovisavikens skola (ruotsiksi Viranhaltijapäätös § 18/2018 sivu 1 (1) 21.02.2018 VD/1791/00.00.01.02/2018 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala/ Apulaiskaupunginjohtaja Penttilä Hannu Jäsenen nimeäminen lunastuslainsäädännön uudistamistyöryhmän seurantaryhmää Kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa viranhaltijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on virkasuhteessa kuntaan.. Taustaa. Ennen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (viranhaltijalaki) säätämistä viranhaltijoista säädettiin kuntalaissa ja kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetussa laissa (28.6.1996/484) Rakennuslupapäätösten julkipanot Rakennuslupajaoston ja viranhaltijoiden rakennuslupapäätösten julkipanolistat. Rakennuslupajaoston rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon

SOININ KUNTA Viranhaltijapäätös Päivämäärä Pykälä kunnanjohtaja 19.2.2019 0/0 Asia, jota päätös koskee Määräosan vuokraus hallista Selostus asiasta Soinin kunta vuokraa Kiinteistö Oy Soinin Kombin teollisuushallitilasta 46 m2:n suuruisen alan Juha Hankilanojalle tilan määräajaksi 15.2.-14.8.2019 Lapuan kaupunki § Viranhaltijapäätös Päätös yleisesti nähtävänä Kaupunginjohtaja 2 9.4.2019 9.4.2019 IT-selvityksen hankinta Perustelut Lapuan kaupunki on lähettänyt kuudelle tarjoajalle 5.3.2019 tarjous-pyynnön Lapuan kaupungin IT-ympäristön analysoinnista, auditoinnis-ta riskeineen ja kehityskohteiden listauksesta ORIMATTILAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Hyvinvointipäällikkö 6.8.2018 33 § Asia Nuoren 4H-yrittäjän työllistämistuen myöntäminen Vireillepanija Päätös ja perustelut Päätän myöntää kaupunginvaltuuston päätöksen ja kaupunginhallituksen ohjeen mukaisesti tukea orimattilalaise § 95 Viranhaltijapäätös tiedoksi/sivistysjohtaja § 96 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus § 97 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi § 98 Kuntalaisaloite, Eläkeläisten ääntä on kuultava / Mikkelin Eläkeläisjärjestö SALON KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja 21.6.2017 § 7 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus- Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. oikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi keuteen, velvol li

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1 Konsernihallinto Asuntotoimiston toimistonhoitaja 21.9.2017 §49 5607/10.04.02/2015 Hakija/asianosainen Joensuun Kodit Oy, Merimiehenkatu 30, 80100 Joensuu Asia Määräaikainen jatkolupa vuokra-asunnon Riihisärkänkatu 6 C 16 käyttöön muuhun kuin asuintarkoituksee SALON KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Tiedonhallinta-asiantuntija 18.10.2017 § 5 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus- Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. oikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli Seuraavan kerran Hallintoakatemian verkkokurssit starttaavat 17.5.2019! Ilmoittaudu nyt seuraaville verkkokursseillemme: Asiakaspalvelu kunnassa 17.5.2019-14.6.2019 Hallintolaki ja parempi.

Suorahankinnasta on hankinnan arvosta riippuen tehtävä joko kirjallinen muistio tai viranhaltijapäätös samoja euromääräisiä rajoja noudattaen kuin muidenkin hankintojen osalta tämän ohjeen kohtien 2.1.-2.3. mukaisesti. Muistiosta/päätöksestä on käytävä ilmi suorahankinnan perusteet KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS § Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Vanhustenhuollon vastuualue Vanhustenhuollon johtaja 08.09.2017 95 1 Dnro D/79/02.05.07.03/2017 . Ikäihmisten vierailut Vellamossa . Valmistelija: Johdon sihteeri Heidi Kivinen . Kotkan vanhustenhuollon vastuualue on maaliskuu-syyskuun 2017 ai Oikaisuvaatimus. Viranhaltijan, lautakunnan tai kaupunginhallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen ; Oikaisuvaatimusta ei kuitenkaan voi tehdä päätöksestä joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano

Mistä asioista tulee tehdä viranhaltijapäätös koulutoimessa? 10.4. klo 9-11 Julkisten hankintojen perehdytyspaketti 10.4. klo 14-16 Kuntalaki sihteerill ORIMATTILAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Tekninen johtaja 2.5.2019 25 § Asia Lupa Arvid Beach Party 2019 -tapahtuman järjestämäiseen Vireillepanija Ravintola Arvid / Jari Saarinen Päätös ja perustelut Luvan Orimattilan kaupungin omistamien maa-alueiden käyttöön myöntää maankäyttöinsinööri. Maankäyttöinsinöörin sijaisena. JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1 Konsernihallinto Asuntotoimiston toimistonhoitaja 4.9.2017 §45 5607/10.04.02/2015 Hakija/asianosainen Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry, Aspitie 15, 80100 Joensuu Asia Määräaikainen vuokra-asunnon käyttötarkoituksen muutoslupa/Värtsilänkatu 2 B 2 lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot. (Kuntalaki 365/1995, Hallintolaki 434/2003.) Kuntalain 95 §:n mukaan tiedoksiannossa tehty päätös ja päätöksen muutoksenha-kuohje toimitetaan pöytäkirjanotteena asianosaiselle (Kuntalaki 365/1995). Pöytäkirja-note on kopio toimielimen virallisesta pöytäkirjan pykälästä Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös. Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-674 Kesätyöllistämistuen myöntäminen vuonna 2017, yritys Outi Mäenpää Oy Kirkkonummelaiset 1998-2002 syntyneet nuoret ovat voineet hakea kesäsetelin . Lisätiedo

Hallintolaki 434/2003 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLE

 1. en 2.1.4 Muutoksenhaku on pääsääntöisesti maksutonta 2.1.5 Muutoksenhaku kunnan sosiaalitoimen päätökseen 2.1.6 Muutoksenhaku terveydenhuollossa 2.1.7 Muutoksenhaku Kelan päätökseen 2.1.8 Muutoksenhaku työeläkelaitosten.
 2. 5 2 HALLINTOELIMEN TOIMIVALTA • Toimielimen asteellinen toimivalta merkitsee sitä, että toimielin ei voi ryhtyä ratkaisemaan ylemmän viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa asiaa
 3. Muutoksenhaku Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Viranhaltijapäätös 12.1.2018 16 § 5(6) Oikaisuvaatimus- oikeus Oikaisuvaatimus- viranomainen Oikaisuvaatimus- aika ja sen alkaminen Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (kuntalaki 89 § 1 mom.) Jämsän kaupunki Viranhaltijapäätös Opetusjohtaja 5.9.2017 216 § 275/00.01.02/2017 Jämsänkosken yhtenäiskoulu / suunnittelutyöryhmän nimeäminen Jämsän kaupunginvaltuusto on 13.12.2016/ § 85 päättänyt talousarvion vuodelle 2017. Talousarvioon on kirjattu, että tavoitteena on muodostaa perusopetukseen Kuoreveden yhtenäiskoulun. Kuntalain (kuntalaki § 410/2015) mukaiset julkiset kunnan viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset julkaistaan verkossa 1.6.2017 alkaen. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS § Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Vanhustenhuollon vastuualue Muutoksenhakuohje Kuntalaki § 136. Päätöksestä.

Lahden kaupunki VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kirjasto- ja tietopalvelut Kirjastotoimenjohtaja 23.04.2018/2 § Asianumero D/1092/12.03.02.00.00/2018 Päätöslaji Käyttösäännöt ja maksut Otsikko Auditorion käyttösäännöt ja maksut 1.5.2018 alkaen Päätösperustelut Kirjaston auditoriota vuokrataan yleisö-, kokous- ja koulutustilaisuuksiin 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 1(1) PL4O HAAPAVESI Lomituspalveluyksikkö/ Tuija Naakka Päätös nro 1/2014 Pasi Lahtinen Käkeläntie MATKANIVA Asia Esittely ja perustelut Päätös Pasi Lahtisen korvaushakemuksesta Haapaveden lomituspalveluyksikölle jätetyflä hakemuksella Pasi Lahtinen pyytää korvaamaan maatalouslomittajan aiheuttaman vahingon: menehtynyt lehmä 8000. Kouvolan kaupungin toimielinorganisaatio Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä kuultava. Käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua (Kuntalaki 410/2015, 134 §). Kesto voi olla enintään 30 päivää. Kaukopalvelu Aineistoa, jota ei ole Vaara-kirjastoissa, voidaan tilata kaukolainaksi muista kirjastoista. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisi

Viranhaltijapäätös 284.2014 26 S 3(3) Oikaisuvaatimus- oikeus Oikaisuvaatimus- viranomainen Oikaisuvaatimus- aika ja sen alkaminen Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (kuntalaki 89 S 1 mom.) JUVAN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kunnanjohtaja 11.4.2018 6 § Vireillepanija Asia TEKNILLISTEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINTA JUVAN KAMPUKSEN ELINKAARIHANKKEEN NEUVOTTELU- JA ARVIOINTIVAIHEESEEN Päätöksen peruste Hallintosääntö § 49, Juvan kunnanvaltuusto 11.12.2017 § 75, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista.

perusteista (kuntalaki 13. §). Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Kuntalaki (365/1995) 90 ja 93 § Laki kunnallisesta viranhaltijasta 8 § 1 ja 3 momentti. Hallintolaki 45 § Ks. myös KHO 2014:103 . Päätös, josta valitetaan. Helsingin hallinto-oikeus 12.9.2013 nro 13/0659/2. Asian aikaisempi käsittely. Pornaisten Yhtenäiskoulun rehtori on 21.11.2012 päättänyt purkaa liikunnan lehtori A:n virkasuhteen. Viranhaltijapäätös asetetaan nähtäväksi 234.2018 yleiseen tietoverkkoon, Loviisan kaupungin sähköiselle ilmotustaululle (vww.loviisa.fi) Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 23.4.2018/Pia Lindroos Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero Viranhaltijapäätös Tjänsteinnehavarbeslut 20.3.2018 16 § Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja.

Viranhaltijapäätös Tjänsteinnehavarbeslut 30.10.2018 Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusaik JUVAN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Vs. tekninen johtaja 15.3.2018 1 § Asia TEKNISEN TOIMIALAN LASKUJEN TARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT VUONNA 2018 Hallintosäännön 117 §:n mukaan toimialajohtajat hyväksyvä

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 - Ajantasainen

Viranhaltijapäätös 22.11.2016 133 § 1027/01.0201/2015 sivu 1 (2) Kielilisän myöntäminen sosiaalityöntekijälle, vakanssinumero 1000400995. Selostus asiasta Toimivalta Päätös ja perustelut Allekirjoitus Täytäntöönpano (Kuntalaki 98 S) Sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto esittää sosiaalityöntekij Viranhaltijapäätös 28.11.2016 135 § 1027/01.02.01/201 860/01.01.00/2011 sivu 1 (2) , vakanssinumero 1000992003 Selostus asiasta Toimivalta Päätös ja perustelut Allekirjoitus Täytäntöönpano (Kuntalaki 98 §) Vs hoitotyön johtaja Sari Ahola esittää sairaanhoitaja kielilisän myöntämistä alkaen 01.092016. käyttä töksestä on tehtävä yksilöity viranhaltijapäätös. Suurehkojen saatavien lykkäyksistä päättää kuiten-kin kunnanhallitus. Toimielimellä on vastuualueellaan oikeus poistaa tileistä saamiset, joita ei ole ulosottoteitse pystytty perimään tai joiden perintä muista syistä on mahdotonta. Saamisten poistot eli ns. luottotappiot vä Hilmassa, viranhaltijapäätös oikaisuvaatimusohjeineen Asiantuntija- ja muun palveluhankinnan arvo alle 60 000 € Kilpailuttamisesta päättää hallintosäännön perusteella hankintatoimivaltainen viranomainen, suorahankinta vain erityisestä syystä, viranhaltijapäätös oikaisuvaatimus-ohjeineen Muut pienhankinna

Viranhaltija - Wikipedi

 1. Kirjallisen käyttöoikeuskiellon määrää joko kirjaston johtaja tai hänen valtuuttamansa kirjaston henkilökuntaan kuuluva. Ennen kiellon antamista asiakasta on kuultava. Käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua (Kuntalaki 410/2015, 134 §). Kesto voi olla enintään 30 päivää. Kaukopalvel
 2. Viranhaltijapäätös 2013 xxx (Asaiakas1), näyttömateriaali poistettu/hävitetty, Kumotun asiakirjan käyttö kumoamisen jälkeen: Esittelijä käyttänyt kumottua valtakirjaa yksilöjaoston jäsenen jääväämiseen, jolloin vaikuttaa siltä, että hän olisi jo ennakolta suunnitelut, että päätöksenteosta poistetaan se jaoston jäsen.
 3. © Lahden kaupunki. PL 202, Harjukatu 31, 15101 LAHTI. puhelinvaihde 03 81411 etunimi.sukunimi@lahti.fi, kirjaamo@lahti.fi y-tunnus: 0149669-
 4. Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säädöksistä muuta johdu
 5. Hallintovalitus. Erityislakien eli muiden kuin kuntalain mukainen muutoksenhaku. Kunnan viranomaiset tekevät erityisesti lautakunta- ja viranhaltijatasolla paljon päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla
 6. Käyttöoikeuden voi menettää myös kirjaston omaisuuden turmelemisesta. Kirjallisen käyttöoikeuskiellon määrää kulttuurijohtaja. Ennen kiellon antamista asiakasta on kuultava. Käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua (Kuntalaki 410/2015, 134 §). Käyttöoikeuden menettää enintään 30.

Uusi kuntalaki myös velvoittaa valtuutetut valvomaan ja toimimaan sen turvaamiseksi, että kunnan hallintokoneisto ja toimintakulttuuri muodostuvat kuntalaisia osallistavaksi. Toinen demokratiapolitiikan keino, jolla voimme vahvistaa lähidemokratian hyväksyttävyyttä ja kiinnostavuutta, on avoimuus Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 S) Kirje annettu postin kuljetettavaksi tiedoksiantaja pvm Luovutettu Aka Tiedoksiantajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten Vastaanottajan allekirjoitus Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi mihin påätökseen oikaisuvaatimus kohdistuu ja miten vaatimuksen tekij Kaavoitusjohtajan viranhaltijapäätös 11.1.2018 Suunnittelujaosto 12.3.2019 Kaupunginhallitus 29.4.2019 Kaupunginvaltuusto 6.5.2019 1.2Kaava-alueen sijainti Asemakaavoituksen kohteena on Vaskiluodon teollisuusalueella Vaasan sataman ja Suomen Sokerin alueen väliset korttelit 4 ja 7 sijoittuen Reininkadun, Teollisuuskadun ja Frilundintie - Kuntalaki (410/2015), www.finlex.fi Hankinnasta tehdään hankintapäätös Dynasty-ohjelmiston viranhaltijapäätös-sovelluksella hankintavaltuuksien puitteissa Hyvä valmistelu 1. Hyvä valmistelu Tuuli Tarukannel 2. KUNTALAKI • Kunnan toiminta ja päätöksenteko • Toimielinten tehtävät • Keskeiset kokousmenettelyt • Osallistaminen • Valmistelun avaaminen • Selkeät päätökset, rakenteellinen ymmärrettävyys • Kuntalaisen oikeuksia • Uutta: avoimempaa, osallistavampaa, sähköisempää HALLINTOLAKI • Valmistelun menettelyt.

Viranhaltijapäätökset - Kauniaine

 1. en ja vastuuhenkilön nimeä
 2. e
 3. Kirjallisen käyttöoikeuskiellon määrää joko kirjaston johtaja tai hänen valtuuttamansa kirjaston henkilökuntaan kuuluva. Ennen kiellon antamista asiakasta on kuultava. Käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua (Kuntalaki 410/2015, 134 §). Käyttöoikeuden menettää enintään 30 päiväksi

Lainvoimainen asemakaava MRL 188.5 §, Kuntalaki 63 §: Vaasan kaupunginvaltuusto vahvistaa Liisanlehdon asemakaavamuutoksen. 2.2 Asemakaava Liisanlehdon asemakaavamuutoksessa annetaan kortteli- ja tonttinumerot. Tämä mahdollistaa tonttien muodostamisen ja siten edistää kaavan toteutta-mista PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 17 Sivistyslautakunta § 11 13.03.2019 Pöytäkirjan tarkastajat: KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIV § 11 Sivistyslautakunta on 8.2.2019 § 4 päättänyt pitää kokouk • Kuntalaki (365/95), www.finlex.fi • Yli 1000 euron arvoisista hankinnoista tulee tehdä hankintapäätös viranhaltijapäätös-pohjan mukaisesti. Päätös.

Viranhaltijapäätökset - Marttilan kunt

 1. Valmistelu ja hyväksyntä: • Valmistelu aloitettiin vuoden 2018 alussa • Luonnosta esiteltiin hankintafoorumissa 15.5.2018 • Kommentti vaiheessa 25.5.2018 saakka • Yrittäjäjärjestöjen lausunnot 24.5.2018 ja 25.5.201
 2. Hyvä viranhaltijapäätös on huolellisesti ja riittävästi valmisteltu, lainmukainen sekä hyvin perusteltu. Hyvin valmisteltu asia ja hyvä päätös ovat molempien, tekijänsä ja saajansa oikeusturvan tae. Tässä koulutuksessa käsitellään hyvän valmistelun perusteita lain sekä hyvien käytäntöjen näkökulmasta
 3. Päätöksentekoa säätelee kuntalaki ja hallintosääntö. Päätös kirjataan pöytäkirjaan. Päätöstä viimeisteltäessä jokainen päätöksentekoon osallistunut henkilö ymmärtää päätöksen perustelut ja tiedostaa mikä vaihtoehtoinen päätösehdotus on jäänyt toteuttamatta. Päätöksen perustelut on myös kirjattava
 4. Viranhaltijapäätös pvm Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (KuntaL 89.1 S). Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oi- kaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen
 5. VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 40 § 21.112016 Päijät-Hämeen liitto myöntää Suomi 100 -ohjelmaan hyväksytyille, maakunnassa toteutuvil- le hankkeille avustusta ja rahoitusta yhteensä 114.000 euroa, josta 90.000 € on valtion- avustusta ja 24.000 € maakunnan kehittämisrahaa. Tukea myönnetään kahdessa haussa, vuosina 2016 ja 2017
 6. kuntalaki (410/2015, Finlex). Päätöksentekomenettely. Asianosaisten oikeusturva on otettava huomioon asiakkuuden eri vaiheissa. Lasta, vanhempia ja muita asianosaisia tulee kuulla, heitä tulee informoida suunnitelmista ja päätöksistä, ja mahdollisuuksien mukaan toimenpiteiden tulee tapahtua yhteisymmärryksessä
 7. en vanhuspalveluihin Peruste: Kuntalaki 136 § (410/2015

Muutoksenhaku Kuntaliitto

181 Kuntalaki 365/1995, hallintolainkäyttölaki 586/1996 Oikaisuvaatimusohjeeet Oikaisuvaatimus-viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon lautakunta Välskärintie 2 C, PL 2 sia, asiaa ei käsittele valtuusto (Kuntalaki 42 §). Kunnanhallituksen puheenjohtaja vastaa kunnanjohtajan johtajasopimuk-sen valmistelusta ja muutoksista. Tarkennettu johtajasopimusluonnos on toimitettu oheismateriaalina. Sopi-mus on julkinen päätöksen ja allekirjoitusten jälkeen Tekninen lautakunta § 48 12.04.2016 Oikaisuvaatimus / Ulla Lahtela 835/03.06.02/2016 Tekla 12.04.2016 § 48 Valmistelija: rakennuspäällikkö Ari Matteinen, puh. 03-849 3210

Hyvän viranhaltijapäätöksen ABC - videokoulutus

 1. Elinvoimajohtajan viranhaltijapäätös 30.10.2018 § 12 on tehty lain ja hyvän hallintotavan mukaisesti.* * * * *ei ole syrjitty tai kohdeltu muutoinkaan epäasiallisesti. * * * * on valittu ja siirretty hakemaansa rakennuttamisasiantuntijan virkaan. Hänen virkasuhteensa Ylöjärven kaupunkiin jatku
 2. viranhaltijapäätös. Suunnitteluvarauksen kohteena olevan alueen yhteinen pinta-ala on 3899 m2 (AL-8 - tontit 1380 m2, AH-1 - tontti 695 m2 ja määräala LPA-4 - tontista 1824 m2). PERUSTELU Hallintosääntö 23 § ALLEKIRJOITUS Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen PÄÄTÖS NÄHTÄVÄNÄ Päätös on nähtävänä Äänekosken kaupungin.
 3. taan hyväksymisestä tai hylkäävästä päätöksestä kesäkuun loppuun mennessä. Jos toi
 4. e
 5. Teknisen johtajan viranhaltijapäätös on ollut yleisesti nähtävillä 5.4.2017. (Kuntalaki, taustat ja tulkinnat, Heikki Harjula ja Kari Prättälä 2015)

Etäkoulutukset - Hallintoakatemi

Oikaisuvaatimus hylätään. Viranhaltijapäätös 28.2.2017 § 7 (palvelupääl-likkö Riitta-Liisa Mynttinen) perustuu asianmukaisesti toteutettuun lähihoitajan toimen täyttömenettelyyn. - - - Keskustelun aikana jäsen Arto Sahamies esitti Sinikka Rouvarin kannattamana, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen Uusi kuntalaki edellyttää viranhaltijapäätösten julkaisemista yleisessä tietoverkossa. Tämä edellyttää asiahallinnan ohjelmiston päivittämistä uudempaan versioon sekä viranhaltijapäätös-modulin hankkimista. Kustannusarvio 12 250 €

Viranhaltijapäätökset Uusikaupunki

Kunnanhallitukselle jaettiin kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 19.1.2017 Uusi kuntalaki tulee voimaan 1.5.2017, mutta suurelta osin sitä sovelletaa Kuntalaki (17.3.1995/365) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.99/621) Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) Sen lisäksi mitä julkisiin hankintoihin liittyvissä laeissa sekä kaupungin hallinto- ja johtosäännöissä määrätään, noudatetaan Porin kaupungin hankinnoissa näitä ohjeita

KAAVIN KUNTA tekninen johtaja 05

Tekninen lautakunta § 85 07.06.2016 Oikaisuvaatimus / Meeri Ryhänen 1007/03.06.02/2016 Tekla 07.06.2016 § 85 Valmistelija: rakennuspäällikkö Ari Matteinen, puh. 03-849 3210 Kaupunginjohtaja joka ei ole vaalikelpoinen valtuustoon tai hallitukseen, on toiminut vuosia jäsenenä ja puheenjohtajana toimikunnassa, joka on ensimmäisenä toimielimenä ennen hallitusta ja valtuustoa käsitellyt jopa 2/3 valtuuston käsiteltäväksi tulleista asioista, ts. samoja asioita, joita kaupunginjohtaja ei ole vaalikelpoinen hallituksen tai valtuuston jäsenenä käsittelemään Triplan Oy, mahti@triplan.fi, 13.5.2009, Versio 1.31. D/43/10.03.01.06/2011 Päätöslaji Tilapäiset luovutukset Otsikko Katusoitto/ Pasi Viheraho Päätös Tällä päätöksellä myönnän Pasi Viheraholle luvan käyttää esityksiinsä Mariankadun aukiota, Lanun a YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Sivistyslautakunta 3 / 2018 Ypäjän kunta Sivistyslautakunta Perttulantie 20 32100 Ypäjä kunta@ypaja.f

populær: