Home

Ordblind test børn

Ordblindhed og testning - ordblindeforeningen

Det er godt at læse med sine små børn. Det er hyggeligt. Men hvad nu, hvis man er usikker på at læse? Hvad nu, hvis man er ordblind? Hvordan kan man så læse med sine børn? Her til højre kan du få gode ideer til, hvordan du kan læse med dit barn. Ideerne er særligt udvalgt til ordblinde forældre. Men alle kan lade sig inspirere I denne video forklarer jeg, ud fra forskning, hvad der virker for ordblinde børn 0. - 3. klasse. Det er vigtigt, at man sætter ind med målrettede kurser, så..

Test og undervisning for ordblinde - Et liv som ordblind

 1. delige lyde. Denne grundlæggend
 2. Af konsulent Mia Finnemann Schultz, Dansk Videnscenter for Ordblindhed Det er lidt misvisende, at det hedder ordblind, da ordblinde ser helt normalt. Tidligere var der stor diskussion om, hvorvidt det skulle hedde dysleksi eller ordblindhed, men da ordblindhed er gledet ganske solidt over i hverdagssproget, bruger vi oftest denne betegnelse
 3. Forældre får krav på at få ordblindetestet deres barn fra slutningen af 4. klasse. Af: Henrik Stanek. I et år har det stået klart, at forældre skal have retskrav på at få deres barn testet for ordblindhed én gang i skoleforløbet
 4. En lettere skoledag - http://etlivsomordblind.dk/ordtavlen-om-hjaelpemidler/ I hver klasse sidder der op til 2 ordblinde og 4 andre elever med nedsatte læsek..
 5. Under alle omstændigheder er det lydfølsomme barn på konstant overarbejde i skolen, og kan reagere udad eller lukke sig inde i sig selv. Det er fortvivlende ikke at kunne leve op til de krav der stilles. Mange lydfølsomme børn klager over larmen i klassen; andre lider i stilhed eller forsøger selv at overdøve larmen

Individuel test: Ring 3013 7501 for at lave en individuel test. Dysleksi-paraplyen . Ordblinde/ dyslektikere tænker overvejende i multi-dimensionale billeder. De er kreative, kvikke og har mange talenter indenfor områder såsom design, forskning, arkitektur og idræt (se nedenstående listen over berømte dyslektiker) er meget tidligere eller senere i sin udvikling end de fleste andre børn, hvad angår bestemte færdigheder. Eksempelvis tidligere til at gå eller senere til at tale. er overfølsom og allergisk over for madvarer. er følsom over for øreinfektioner. har stor opmærksomhed på omverdenen og er med i alt, hvad der foregår i omgivelserne

Den nye ordblindetest - Et liv som ordblind

September 28, 2018. Det er en lettelse at blive testet ordblind, fortæller børn og unge med ordblindhed fra Egmont Fondens børnetopmøde. I en ny kampagne sætter de fokus på vigtigheden i at blive testet så tidligt som muligt Ordblindetesten - en national ordblindetest . Ordblindetesten kan udpege elever med ordblindhed fra marts 3. klasse og op i grundskolen, på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt voksenuddannelser

Relevante dokumenter - Bemyndigelseserklæring - Ordblindetestvejledning (version 6) - Support - Teknisk rapport om Ordblindetesten - FAQ Ordblindetesten - Rapport. På Hovedstadens Ordblindeskole i København kan vi hjælpe dig som ordblind til at blive en bedre læser og andre ting. Kontakt os i dag og hør mere I skal sørge for at få et netværk af andre forældre til ordblinde børn, så I kan holde dampen oppe og fortsat give jeres søn den støtte, som I hidtil har formået, for der er ingen tvivl om, at det er 'hårdt arbejde' at have et barn med ordblind hed. Disse netværker findes ofte i Ordblindeforeningen, som jeg også klart vil. I rapporten Udvikling og afprøvning af en procedure til afgrænsning af dysleksi findes et minimalt testbatteri for børn i begyndelsen af 3. klasse og kriterierne for at udvikle testbatteriet er beskrevet. En læsevejleder, testlærer eller resurselærer med særlig indsigt i ordblindhed kan udføre denne test af elever på grundskoleniveau

Kan mit barn være ordblind? Nyt & Sundt - sygeforsikring

 1. Vi underviser i København og ved Aarhus, og vores undervisning tager altid udgangspunkt i det enkelte barn. Hos os får du 100% læse- og tilfredshedsgaranti, og vi har stor succes med at undervise både læseudfordrede og ordblinde børn
 2. isteriet åbner nu for adgang til den nye nationale ordblindetest, som skal identificere elever og studerende med ordblindhed på tværs af uddannelser lige fra 3. klasse i grundskolen til de videregående uddannelser
 3. Forældre til Ordblinde børn has 4,078 members. Gruppen er bevidst en åben gruppe, hvor vi kan dele og formidle erfaringer, såsom oplevelser, kampe og om..
 4. søn, som takket være et bare 6 timers weekend-kursus hos dem har fået helt nye strategier i forhold til både at læse og skrive, men især i forhold til hans læsning
 5. Det er folkeskolerne, som selv skal finde penge til ekstra støtteundervisning og særligt it-udstyr, hvis de finder en ordblind elev. Ordblindekonsulent Rikke T. Nielsen oplever, at test ikke altid følges op af relevant hjælp. - Det koster at finde en ordblind
 6. Tidlige test til udpegning af børn, som er i risiko for ordblindhed, har indtil nu været forbundet med stor usikkerhed. Forskere har udviklet en dynamisk læsetest, som med større nøjagtighed end traditionelle test kan udpege børn i risiko for at udvikle alvorlige læsevanskeligheder
 7. Vi underviser først og fremmest børn og unge, som har et behov for at komme i læse-skrive-trivsel. Vi underviser en-til-en, fordi det er det, der skal til, når barnet har kæmpet med læsningen og skrivningen et stykke tid - og det stadig er en kamp

Ordblinde jubler: Nu kan forældre kræve test til deres børn

Måske har du allerede en fornemmelse af, at du er ordblind. Måske har du svært ved at læse ord, du ikke har set før. Måske kender du til at skulle læse teksten om og om igen. Måske har du svært ved at stave og formulere dig præcist. Man kan blive testet for ordblindhed - ganske gratis Hvis testen peger på, at du er ordblind, kan du få et tilbud om undervisning. Ordblindetesten foretaget hos LOF Midtjylland og udfyldes elektronisk. Testen er udviklet af Undersningsministeriet og tager ca. 30 min. Efter testen laves en udredning, der består af samtale og måske yderligere test, for at være helt sikker på dit niveau - Mange forældre til ordblinde børn bruger i forvejen rigtigt meget tid på at læse sammen med deres barn. Men ofte forsøger forældrene at kompensere for deres børns vanskeligheder, ved for eksempel at læse højt for dem og stave de ord barnet ikke kan og det hjælper ikke barnet

Kurset er et intensivt individuelt tilrettelagt undervisningsforløb på små aldersinddelte hold (maksimalt 3-4 børn/lærer). På førstedagen er der mulighed for, at barnets forældre kan lære de grundlæggende principper og strategier, vi arbejder med i undervisningen, herunder få indsigt i it-hjælpemidlernes muligheder Der er ingen test, som kan afdække dysleksi før skolestart, det vil sige før barnet er begyndt at læse. Men hvis flere af kendetegnene er til stede, sandsynliggør det, at dysleksi er årsagen til læsevanskelighederne. En læge vil i udredningen forsøge at afklare, om der er andre problemer, som forklarer indlæringsproblemerne

Test dig selv: Bør du undersøges for ordblindhed? - TV

 1. Vi har hjulpet mange børn og voksne med læse- stave- og studievanskeligheder. Intensiv undervisning målrettet til børn, unge og voksne. Studieglad® leverer også kurser, workshops, foredrag til skoler, institutioner, virksomheder m.m
 2. »Vores forskning viser, at dette enkle spørgeskema var med til udvælge børn, som var i farezonen. I vores undersøgelser viste 13 af de 26 børn i risikogruppen sig at være ordblinde, men vi kan godt nå op på en træfprocent på over 90 procent,« siger Turid Helland
 3. delige lydstyrker går det ud over evnen til at modtage kollektive beskeder og høre detaljer i sproglyd

Nyt hæfte giver skoler gode råd til arbejdet med ordblinde elever. Af: Henrik Stanek. En god hjælp til elever med ordblindhed sikres bedst gennem tidlig indsats og godt samarbejde mellem aktørerne om barnet Herunder indgå der iblande de mange ideer/projekter at der bliver givet penge til at evt dit barn eller dig som ordblind har krav på at blive testet for ordblindhed. Aftalen gik i gang fra skoleåret 2017/2018. Dermed er ordblindetesten en digital test hvor dit barn eller dig selv har mulighed for at blive testet Quiz for spørgsmål og svar for børn i alderen ca. 10 - 12 år. Yngre børn kan måske også være med, hvis de er kvikke. Emnerne er musik, politik, sprog, geografi og meget mere En tidlig indsats kan minimere risikoen for ordblindhed ganske betydeligt. Danske og udenlandske undersøgelser viser, at børn, der har ordblinde forældre, er i større risiko for selv at opleve problemer med skriftsproget. Men med en solid og koordineret indsats fra institutioner og hjem, kan denne risiko nedsættes væsentligt Sådan finder man ud af, om man er ordblind. Test af ordblindhed. Andre vanskeligheder kombineret med ordblindhed. Intelligens. Hjælpemidler til ordblinde

I denne uge har Undervisningsministeriet lanceret en ny national ordblindetest, som skal identificere elever og studerende med ordblindhed på tværs af uddannelser lige fra 3. klasse i grundskolen til de videregående uddannelser Ordblind.fo. Toggle navigation. FORSÍÐA; um hvussu tað er at hava ein familja við orðblind/lesa veik børn. Hvørja hjálpitól riggar. test.fo. Leita

Fra mellemtrinnet og frem forventes det, at eleverne i folkeskolen kan tilegne sig viden via læsning. Børn med ordblindhed bliver udfordret i særlig høj grad af dette spring i omgivelsernes forventning til læsefærdighed, ligesom de igen bliver udfordret ved skift i uddannelsesniveau På VUC Roskilde kan vores dygtige ordblindelærere teste, om du er ordblind. Det er gratis at blive testet. Hvis du allerede er testet et andet sted, behøver du måske ikke blive testet igen. Klik her og kontakt os, så finder vi ud af det sammen. Usikker på, om du skal testes for ordblindhed? Klik her og tag en kort, anonym test

Tips til forældre - ordblindeforeningen

Før du kan starte til undervisning for ordblinde, skal du til en test og samtale. Undervisningen tager udgangspunkt i dine særlige behov og individuelt. Vi underviser på små hold (maks 6 deltagere) i en tryg stemning eller som eneundervisning. Der er mulighed for undervisning både dag og aften Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, som er truffet af din leder på uddannelsesstedet, og som er et retligt spørgsmål, kan du indberette klagen for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Klagefristen er tre uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt klageren Test er fine når de kan hjælpe med at afdække problemets kerne således at man kan sætte ind på den rigtige måde, men at bruge dem til at sorterer en gruppe børn fra som det skete i min barndom er helt utilstedeligt. Jeg oplevede datidens indsats mod indlæringsvanskeligheder som overfladisk og hul Individuel test: Ring 3013 7501 for at lave en individuel test. Dysleksi-paraplyen. Ordblinde/ dyslektikere tænker overvejende i multi-dimensionale billeder. De er kreative, kvikke og har mange talenter indenfor områder såsom design, forskning, arkitektur og idræt (se nedenstående listen over berømte dyslektiker) Rundt regnet er der et til to ordblinde børn i hver klasse, men der findes mange grader af læsevanskeligheder. Der findes ikke ét enkelt tegn, der viser, at et barn er ordblind. Men ofte vil den ordblinde have svært ved at lære bogstaverne og ved at udtale ord med mange konsonanter som strømpe, springe

En del børn har også arbejdet med det digitale materiale i tilknytning til bogen. For de børn som ikke kender både læsebogen og app'en, kan de begge varmt anbefales. Der kræves et UNI-Login for at få adgang til Den første læsning. Børn kan fint arbejde med app'en, uden at have læst læsebogen Hjælp til Ord er altid helt opdateret på, hvad der rør sig på ordblindeområdet, og da jeg både er ordblind og arbejder professionelt med ordblindhed, kender jeg IT-hjælpermidlerne både som underviser og bruger. Her på siden kan du danne dig et overblik over et udvalg af de IT-hjælpemidler, som Hjælp til Ord underviser i Fårupvej 12, 8990 Fårup. Nørbæk Efterskole har i over 50 år været en skole for elever med læse- og skrivevanskeligheder. Vi optager hvert år 96 elever, som alle har svært ved at læse og/eller skrive Kl 18.50 Mor til ordblinde børn. Mød Christina og hør hendes erfaringer med at være mor til to børn, som er ordblinde. v. Christina Krindel Larsen Kl. 19.05 Hjælpen er i lommen - brug din smartphone! Christian Bock er stærkt ordblind og kan ikke undvære sin smartphone. Se de forskellige apps og hjælpemidler Christia Ny test skal afsløre talblindhed Undervisningsministeriet vil om nogle år kunne diagnosticere skolebørn med talblindhed. Samtidig har ordblindeefterskoler og VIA University College etableret en videreuddannelse for lærere, der underviser talblinde børn

Forældre til ordblinde børn i MIDT. Hvad vil det egentlig sige at være ordblind? Find ud af hvordan det føles, så du ved, hvordan du kan hjælpe dit barn bedst muligt. 7 afdelinger tilbyder dette Læs mere om kurse Skoleleder René Tuekær fortæller, at skolen aktuelt gør meget for dyslektikere, og at de har uddannet personale som læsevejledere, og benytter Dansk Ordblinde Instituts test. - I vores indskoling afsætter vi ekstra ressourcer til læseløft, hvor eleverne får ekstra hjælp til at blive fortrolige med læsning, fortæller René Tuekær

Ordblinde børn er et markant eksempel på en generel problemstilling for skolebørn med særlige behov, som af økonomiske hensyn ikke får den undervisning og den støtte i skolen, som de har krav på. Læs også: Ny test skal afsløre talblindhed. De fleste danske kommuner gør et godt stykke arbejde for ordblinde elever Test fra Center for Læseforskning. Herunder findes information om nogle af de test, som er udviklet på Center for Læseforskning. Enkelte testmaterialer er tilgængelige her på siden og kan frit benyttes af enkeltpersoner til udredning. Se mere under de enkelte test. Testmaterialerne må ikke kopieres eller videreformidles på nogen måde

kærlighed for success lørdag plakat med bogstavet s 30 ordblind test børn juni 2018 star wars persongalleri Anden udgave af Aalborg Citys nye Initiativpris uddeles. kort over alsace france Prisen gives 4 gange i år og er inddelt i 4 kategorier - Denne gang er det Detailhandlen Latent skelen er et hyppigt fund hos både børn og voksne, specielt når det vurderes under fiksation for et nært objekt. Man bør nærmest regne dette for et normalt fund Den hyppigste form for manifest skelen hos børn er erhvervet esotropi Om test af ordblindhed, og hvem man kontakter, hvis man ønsker en test. Læse- og skriveteknologi. Om hjælpemidler, som kan gøre læsning og skrivning lettere og mere effektiv

Ordblinde børn er lige så kloge og kvikke som alle andre børn. Der er ingen sammenhæng mellem ordblindes læsevanskeligheder og deres generelle færdigheder på andre områder. Og der er heller ikke flere ordblinde børn blandt børn, som har dansk som andet sprog. Test af ordblindhe Spørgsmål: Hej Forældrerådgivningen Min kæreste har en dreng på 8 år, som går i 2 klasse. Han har utroligt svært ved dansk. Hans far er ordblind og vi er bekymrede for, at han også er det. Skolen har sagt, at de først kan teste et barn for ordblindhed i 3. klasse I forhold til forældrenes tanker om deres børns fremtid, så har diagnosen ikke ændret på noget. Alle dørene står åbne for deres børn, så det er op til barnet selv at vælge sin fremtid, og hvis deres barn drømmer om at blive dyrlæge, så skal det også nok ske. De vil støtte deres barn i vedkommendes valg Som ordblind har man ret til forskellige hjælpemidler jf. §3a i Folkeskoleloven. En liste over hjælpemidler til blandt andet ordblinde børn kan ses hos Socialstyrelsen. Det nok mest kendte hjælpemiddel er IT-rygsækken, som blandt andet indeholder en bærbar computer med Office-pakken, scanner, LæsePen og meget mere

Find den bedste cykelhjelm i test Vi har gennemgået de nyeste tests og anmeldelser, og fundet de 11 bedste cykelhjelme til voksne og børn. Find dem her »Hjælper du dine børn med lektierne og læser højt for dem?« - De fleste ordblinde er ikke i stand til at hjælpe deres børn med lektierne. Hvad kan du gøre: Det kræver en test for at finde ud af om en person er ordblind. Testen kan bestilles på VUC. Testen er gratis

Ifølge formanden kan den sene test få store konsekvenser for de børn, der burde være blevet opdaget langt tidligere i forløbet. - Mange af dem har fået for mange tæsk i folkeskolen. De har fået at vide, at de var dovne eller dumme, fordi de ikke har fået stillet den diagnose, det er, at være ordblind læseforskningen ved vi, at man bør sætte ind med en målrettet indsats til børn i risiko for ordblindhed så tidligt som muligt, da sådan en indsats kan begrænse antallet af børn i risiko for at udvikle ordblindhed. I Hedensted kommune vil vi derfor bestræbe os på at kende de børn, der er i risiko for ordblindhed, inde Når man er ordblind får man også hjælp og f.eks. ekstra tid til eksamen. Og så synes jeg, at det er vigtigt at du ved, at rigtig mange ordblinde får uddannelser og gode job. Vi er ikke alle ens, mange kæmper med noget - talblind, at have svært ved det fysiske, at have psykiske udfordringer osv På den måde skal børn og unge ikke igennem forskellige test, når de for eksempel skifter skole eller starter på en ny uddannelse. Kommuner bør anerkende ordblindhed. Testen er et gratis tilbud til alle skoler og uddannelser, men de bestemmer selv, om de vil bruge den

Ordblind og matematik At elever, der har svært ved at lære at læse af og til også har svært ved at lære at regne, er nok ikke så overraskende. I bund og grund har en stor del af de børn, der har særlige behov for hjælp i skolen, vanskeligheder med både læsning og regning. blindeundervisning for voksne og Den Tværgående Ordblindetest til børn og unge i uddannelse. Rapporten svarer på spørgsmålet om, hvordan man kan bygge bro mel-lem resultaterne af de to test, sådan at børn, unge og voksne ikke skal tage begge test, men kan nøjes med den ene

Derfor bør et barn, der tester gult, udredes mere dybdegående. Den nye bekendtgørelse understreger dette behov, for det kan have meget alvorlige konsekvenser for et barn, der reelt er ordblind, at havne i den gule kategori. Det er dybt bekymrende, at Undervisningsministeriet har valgt at tillægge en forholdsvis kort test så stor værdi Ordblinde-test på dansk for voksne udlændinge. Synes du, det svært at læse? Har du svært ved at stave? Eller synes du, det er svært at sætte bogstaverne sammen? Få undersøgt om du er ordblind - det tager cirka 3 timer. For at kunne blive undersøgt for ordblindhed skal din konsulent i jobcentret henvise dig til en OBU-udredning

Hvad virker for ordblinde børn 0

 1. EKSEMPEL PÅ ORDBLINDETEST. En test for ordblinde laves bl.a. af VUC og går ud på, at præsentere folk for nogle nonsens-ord, der godt kan læses, for at se, om de kan finde ud af at sætte bogstaver og lyd sammen
 2. Så har vi ikke flere test-billeder til dig, og vi håber selvfølgelig, at du ikke lider af farveblindhed. Men vi må jo også konstatere, at 8% af den mandlige befolkning døjer med problemet. Derfor vil vi opfordre dig til at bestille en tid hos lægen, hvis denne test har afsløret nogen problemer. ANNONC
 3. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Vejledning til Ordblinderisikotesten. 4 1. Meningen med Ordblinderisikotesten Formålet med de test, der anbefales i denne vejledning, er at bidrage til en tidlig identifikation af elever, der har forøget risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblind-hed)
 4. gamle dansk lære i 5.kl men den test sage at jeg ikke var ordblind men nu når jeg skal testes igen har jeg en del spørgsmål som kan man godt blive testet 2 [
 5. e kursister. Jeg har forsøgt at slette siden, men fik mange henvendelser fra folk, som meget gerne ville have den bevaret, også selvom den ikke længere blev opdateret
 6. Vi bestr af 11 landssammenslutninger, med eksperter i netop dit fag, din branche og din 30. Sep 2014. Ls de seneste nyheder online fra Danmark og udlandet. Talblindhed er den matematiske pendant til ordblindhed, der lnge har vret Lysdmper ledning silvan ordblind test online gratis lftestang med hjul
 7. Christian Bock er stærkt ordblind og kan ikke undvære sin smartphone. Se de forskellige apps og hjælpemidler Christian bruger for at gøre sin hverdag nemmere. Kl 19.30 Hvor kan du hente mere hjælp? Ina Stausholm Iversen fra Københavns VUC (KVUC) orienterer om gratis test og undervisning til voksne ordblinde

Kolding - Forældre til ordblinde børn. Under titlen Hjælpen er i lommen - brug din smartphone! viser ordblinderådgiver Christian Bock de forskellige apps og hjælpemidler, han bruger for at gøre sin hverdag nemmere. Christian Bock er selv stærkt ordblind og kan ikke undvære sin smartphone. Det er gratis at deltage Jeg har set og undersøgt mange hundrede børn med mangeartede individuelle neurologiske problemer. Fælles for dem alle er imidlertid et nedsat samsyn (konvergens-insufficiens). Dette problem var for alle børn en væsentlig forklaring på mange af deres problemer. Lige fra den svært spastiske til den ordblinde dreng med ADHD Når det gælder børn, er der en stigende opmærksomhed omkring diagnoser og det at være særligt sensitiv (som ikke er en diagnose). Der er efterhånden også et svagt øget fokus på begavede børn og deres særlige behov for anderledes og udfordrende læring ADHD test for unge og voksne. Nedenstående ADHD test for unge og voksne er ikke et diagnoseredskab, der fortæller om du har ADHD eller ej. Besvarelsen af testen kan bruges som et dialogredskab i samtalen med din egen læge, hvis du ønsker en henvisning til en psykiater med henblik på udredning og evt. behandling 12.30 Sunrid Gleyðisheygg: um hvussu tað er at hava ein familja við orðblind/lesa veik børn. Hvørja hjálpitól riggar. 13.00 Spurningar til Sunrid. 13.15 Steðgur. 13.30 Birgitte Arent: VUC - film og tala til tekstur á Google Docs. 13.45 Nevndin: Upplegg um uppgávur til CD-or

Tag en ordblindetest Familie Journa

ordblindhed og ikke går ind for en af de florerende myter som fx Hvis man er ordblind, så kan man ikke læse eller skrive noget som helst!. Når vi finder det nødvendigt at komme med et råd - som det ovenstående - er det ud fra talri-ge erfaringer med, at det desværre forekommer, at ordblinde børn bliver testet ikke-ordblinde Udover læsning niveau, ser man ofte også, at niveauet for skrivning og stavning reduceres. Børn med ordblindhed ofte udviser også forstyrret adfærd. Test dig selv: Bør du undersøges for ordblindhed? mild ordblindhed Sådan spotter du ordblindhed. Der findes ikke et enkelt tegn, som viser, om et barn er ordblind

Læse- og skriveværktøjet CD-ORD hjælper ordblinde børn og voksne med at læse, skrive og lære. Ved hjælp af LST-funktioner som oplæsning, kontekstbaserede ordforslag og OCR kan den ordblinde læse og skrive. CD-ORD følger dig hele livet: i skolen, på uddannelse og på jobbet, fx som en del af din it-rygsæk fra staten 18.50 Mor til ordblinde børn. Mød Christina Krindel Larsen og hør hendes erfaringer med at være mor til to børn, som er ordblinde; 19.05 Hjælpen er i lommen - brug din smartphone! Christian Bock er stærkt ordblind og kan ikke undvære sin smartphone. Se de forskellige apps og hjælpemidler Christian bruger for at gøre sin hverdag nemmer Børn, der døjer med disse problemer, ved godt hvad de vil sige, men har svært ved at finde det rigtige eller egentlige ord, de vil udtrykke. Dette kan være frusterende, fordi det kan være svært at udtrykke sine tanker. Subtile tegn på ordblindhed . Der findes mange subtile (mindre synlige, mindre direkte) tegn hos børn med dysleksi ordblind En god hjælp til elever med ordblindhed sikres bedst gennem tidlig indsats og godt samarbejde mellem aktørerne om barnet. Det er nogle af de centrale anbefalinger i et inspirationsmateriale, som Undervisningsministeriet offentliggør i dag Dårlig stavning er ingen hindring for at blive dansklærer, og der er eksempler på lærerstuderende, som slipper igennem eksamen trods et hav af sproglige fejl. Kan du gøre det bedre? Test dig selv og se, om du har styr på stavning og kommasætning Sæt kun ét kryds. Jeg ligger bogen til dig.

populær: