Home

Aktieskat 2017

Fradrag for tab på unoterede aktier - Revsbæk Revisio

Unoterede aktier - gevinst eller tab: Hvad så Har man gevinst eller tab på aktier, så skal det med på selvangivelsen. Det sker for det meste jo helt automatisk, på baggrund af indberetninger som SKAT får automatisk fra banker og børsmæglere Sådan undgår du modregning i din folkepension Hvis din indkomst er for høj, kan du blive modregnet i din folkepension. Her er nogle tips til at styre uden om fælderne og få den fulde folkepension Brug Dansk Aktionærforenings Finanskalender til at få overblik over kommende regnskaber fra danske selskaber, og hold øje med, hvornår de vigtigste makroøkonomiske tal er tilgængelige

Sådan undgår du modregning i din folkepension: Pensio

Ny aktieskat er en dødsejler: Politisk populisme, samfundsskadelig og let at omgå. I denne uge kom det frem, at de radikale nu også støtter et EU-forslag om at indføre en omsætningsafgift på aktier, hvorved der er dansk flertal på venstrefløjen. HUR­TIGST MU­LIGT I 2018 Husk at be­reg­ne re­stskat af even­tu­el­le ak­tiea­van­cer ved ak­tiesalg, virk­som­heds­ind­komst, uden­land­ske ind­kom­ster og andre skat­teplig­ti­ge ind­tæg­ter, som du even­tu­elt har op­pebå­ret i 2017 - men som ikke har været in­dreg­net på din forskuds­op­gø­rel­se for 2017 For snart ti år siden indgik superinvestoren Warren Buffett et væddemål med hedgefonddirektøren Ted Seides fra Protégé Partners. Buffett ville vædde en million dollar på, at en almindelig, billig indeksfond med S&P 500-aktier over ti år ville give et højere afkast end en gruppe af fonde i Protégé Partners

Økonomisk Ugebrev er et anderledes nyhedsmedie. Velkommen til Økonomisk Ugebrevs univers af specialiserede nyhedsbreve, rettet mod toppen af erhvervslivet og den finansielle sektor, samt private og halvprofessionelle investorer Ny aktieskat er en dødsejler: Politisk populisme, samfundsskadelig og let at omgå. I denne uge kom det frem, at de radikale nu også støtter et EU-forslag om at indføre en omsætningsafgift på aktier, hvorved der er dansk flertal på venstrefløjen.

Finanskalender - shareholders

  1. AktieUgebrevet Invest - Investeringsfonden med en mere robust
  2. Skattekalender 2018: Følg alle de vigtige datoer: Ska
  3. Oversigt over passive investeringsfonde - shareholders
  4. Økonomisk Ugebrev - Et univers af specialiserede nyhedsbrev

populær: