Home

Samenstellingen en afleidingen 4de leerjaar

Oefening: samenstellingen 1 - jufmelis

  1. Oefening: samenstellingen 1. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n
  2. De VMS behoudt haar identiteit. We blijven een zesjarige school en behouden onze actuele ASO-richtingen in de tweede en derde graad. In de eerste graad volg je bij ons het 1ste leerjaar A (Extra en Accent) en in het 2de leerjaar de basisoptie Moderne talen en wetenschappen en zetten we in op verdieping en remediëring voor de hoofdvakken wiskunde en Frans
  3. De Learn online taalgids - uitleg spelling en grammatica. Stijlfiguren. Beeldspraak. Literatuur. Spreekvaardigheid - spreekbeurt. Schrijfvaardigheid. Oefeningen samenstellingen. Klik om een van de volgende oefeningen te kunnen maken:.
  4. Hallo! In dit filmpje leg ik je uit wat een samenstelling is. Goed kijken en luisteren, dan vergeet je het nooit meer. Veel plezier, Hannelor
  5. Het communicatiemodel Het communicatiemodel is een schema waarin de relaties tussen de zender, boodschap en ontvanger worden voorgesteld. de zender: is de persoon die de boodschap verstuurt de ontvanger: is de persoon die de boodschap ontvangt de boodschap: bv. een strip, een Facebookbericht, een telefoongesprek.
  6. oefenbundel voor het vijfde leerjaar leerinhoud. aard bron: taal: samenstelling / afleiding accentactiviteit Je herkent afleidingen en samenstellingen en gebruikt voor- en achtervoegsels om zelf afleidingen te maken. Je maakt ook samenstellingen. Je oefent nieuwe woorden
  7. Verzameling links voor het vierde leerjaar van meester Kurt. Hier vind je een ruim aanbod aan oefeningen en tools die bruikbaar zijn op het digitaal schoolbord en in de computerklas. De aangeboden oefeningen kunnen ook thuis gebruikt kunnen worden om bepaalde leerstof verder in te oefenen

Startpagina voor HotPotatoesoefeningen en Theorie Een initiatief van KlasCement Stuur geen oefeningen meer op, maar zet ze gratis online bij Classy Juf Vera 5de leerjaar Bezoekers totaal: Welkom. Actueel. Alle vakken . Bingel. Boekpromotie. Frans Beaufort 5. Frans. Fun. Geschiedenis. Gewoon - anders. Godsdienst. samenstellingen en afleidingen Y. Afleidingen en samenstellingen Y. Begrijpend lezen Y. De Weg van de Brief.

Samenstelling of afleiding? Meerkeuze-oefening. Toon alle vragen <= => koffiekan Meerdere grondwoorden aaneen vormen een samenstelling. En wanneer je aan een grondwoord een voor- en/of achtervoegsel toevoegt, krijg je een afleiding. Voorbeelden van grondwoorden zijn deur, stad en geluk. Samenstellingen zijn dan deurklink, stadswal, gelukzak. Afleidingen zijn deuren, stadje of stedelijk en gelukkig Indit filmpje leer je meer over grondwoorden, samenstellingen en afleidingen

Vrije Middelbare School - De sleutel op de toekoms

E - taalbeschouwing Nederlands 2 3 oefeningen vice- ondervoorzitter vice-voorzitter Achtervoegsels-achtig nogal wat heuvels heuvelachtig-erig min of meer te plagen plagerig-esk in de stijl van, herinnerend aan een clown clownesk-iaans in de stijl van, herinnerend aan Freud freudiaans-lijk kunnen bewegen bewegelij Kleuters 1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar 4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar . Samengestelde woorden - samenstellingen. Verbind twee woorden die samen een samengesteld woord kunnen vormen. Samengestelde woorden: twee woorden vormen samen opnieuw een woord.. In de afleiding berusting is be-een voorvoegsel en -ing een achtervoegsel. Wanneer zie je het verschil? Het verschil tussen samenstellingen en afleidingen blijkt bijvoorbeeld bij klinkerbotsing: die wordt bij samenstellingen opgelost met een koppelteken (zee-eend, politie-informant) en bij afleidingen met een trema (kanoën, beëindigen) The cookie settings on this website are set to allow cookies to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click Accept below then you are consenting to this

(in ontwikkeling) Leerjaar 4 - De reclametekst Geen voorvertoning beschikbaar (in ontwikkeling) Leerjaar 4 - Spreekmaatje Leerjaar 4 - Samenstellingen en afleidingen Geen voorvertoning beschikbaar (in ontwikkeling) Leerjaar 4 - Het communicatieschema. + en/of - oefeningen (zelf in te stellen tot 1000 en 10 000 met en zonder overbrugging) Maal- en deeltafels Tafels oefenen X en/of : (zelf in te stellen tot 100, 1000 en 10 000) X en/of : 5, 50, 10, 100 en 1000 (zelf in te stellen) Delingen met rest Rekenen met breuken (+, -, X en :) Tabellen aflezen Tabellen aflezen 2 CIJFEREN + en/of afleidingen / samenstellingen samenstellingen / afleidingen Een samenstelling is een woord dat bestaat uit twee delen die beide ook zelfstandig kunnen voorkomen ( keukentafel = keuken en tafel ; geletruidrager = gele trui en drager ) Samenstellingen en afleidingen verbeterd Ine Huygen. Loading... Unsubscribe from Ine Huygen? tussenletters in samenstellingen - Duration: 8:19. Remco Vrancken 3,161 views

Oefeningen samenstellingen - Het vak Nederland

Lees en rangschik alfabetisch. Tik het juiste synoniem. dt-fouten. alfabetisch rangschikken . Spreekwoorden over ruimte zelfdictee 1. rubriceer woordsoorten 1 . Spreekwoorden over het weer ei of ij Duid het voorwerp aan . Filmtaal. tegenwoordige tijd 1. Voorzetsels bij een werkwoord . Blokken met palindromen! g of c Extra pakket taalbeschouwing voor leerjaar 5 & 6. Zie zo Taalbeschouwing is een extra pakket lesmateriaal voor taalbeschouwing.In Zie zo Taal komt taalbeschouwing al voldoende aan bod om tegemoet te komen aan de leerplannen. Het uitgangspunt van Zie zo Taalbeschouwing is een inductieve aanpak.Leerlingen worden geconfronteerd met allerlei taalproblemen en -verschijnselen Verplaats het woord van rechts naar links en combineer de correcte samenstellingen. Combineeroefening Combineer de items aan de linkerkant met de items aan de rechterkant Verzameling links voor het vierde leerjaar van meester Kurt. Hier vind je een ruim aanbod aan oefeningen en tools die bruikbaar zijn op het digitaal schoolbord en in de computerklas. De aangeboden oefeningen kunnen ook thuis gebruikt kunnen worden om bepaalde leerstof verder in te oefenen Startpagina voor HotPotatoesoefeningen en Theorie Een initiatief van KlasCement Stuur geen oefeningen meer op, maar zet ze gratis online bij Classy

Taal oefenen: Samenstellingen Xnapd

populær: