Home

Løn kommunale chefer

Overenskomsten for folkeskolelærere mv. Indeholder løn- og ansættelsesbetingelser for overenskomstansatte uddannede lærere og ledere i folkeskolen, forvaltninger og selvstyret Udvalget repræsenterer Lægeforeningen i forhandlinger med statslige og kommunale myndigheder og private aktører om attestspørgsmål. Udvalget vejleder Lægeforeningens medlemmer i spørgsmål om den praktiske anvendelse af attester

Forklaring . Attesten anvendes af kommunen til indhentning af foreliggende journaloplysninger, hvor der samtidig er ønske om lægens vurdering af betydningen af disse for den sociale sag 31.01 O.15 08/2016 Side 6 Stk. 5 Lønnen udbetales månedsvis bagud. Stk. 6 De ansatte får en specificeret oversigt over den udbetalte løn samt indbetalte pensions

31.01 O.18 46/2018 Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kom-muner KL Bibliotekarforbundet Dansk Kiropraktor Forening Dansk Magisterforening (DM Forhandlingsfællesskabets formål er at sikre organisationerne størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i kommuner og regioner Baseret på medlemmernes oplysninger. Modellen er baseret på medlemmernes egne oplysninger om deres løn. Dog indgår direktører og de kortuddannede ikke i modellen for de privatansatte, da det ville gøre modellen for upræcis på grund af den store spredning, deres løn har Relateret netværk - Løn & Personale. Der er oprettet netværk inden for løn- og personaleområdet i hele landet. Deltagerne har baggrund som f.eks. løn- eller personalechefer, lønassistenter, HR- koordinatorer, afdelingsledere, eksterne virksomhedskonsulenter mv

KORT OM PAV PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten mv. og er derfor et væsentligt værktøj for personaleadministrationer i staten Området forhandles centralt. Spørgsmålet er, om Fredericia Kommune kan gøre noget for at holde udgifterne nede, når chefer fratræder. Her peger kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe på den nye organisationsmodel, som byrådet har vedtaget 6 Følgende ændring har virkning fra 1. maj 2015: a) Nye bestemmelser om opsparingsdage, som erstatter de hidtil gældende regler om konvertering af ikke-afviklet afspadsering til omsorgsdage Når du er ansat i en kommune, en fælleskommunal virksomhed eller en region, er du omfattet af HK Kommunals overenskomster med KL og Danske Regioner. Få overblik over overenskomster og aftaler her

Vi er fagforening for administrative medarbejdere i kommuner og regioner. Vi forhandler overenskomst, laver kurser, konferencer og er med til at udvikle medlemmernes fag og faglighed På denne konference får du Mogensens & Kristiansens bud på, hvordan den storpolitiske scene er i forhold til samarbejdet mellem Christiansborg og den kommunale sektor Kommunen udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for det kommende års indsats i jobcentret. Planen indeholder en beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kalundborg samt mål, strategier og indsatser i forhold til de af ministeren udmeldte mål for beskæftigelsesindsatsen Aktuel Løn 2019. Med et helt nyt og aktuelt kursusprogram tager vi igen pulsen på lønområdet, og fokuserer på nye problemstillinger og opmærksomheder i forhold til 2018 - og ikke mindst muligheder og løsninger

Overenskomster og klassificeringsaftaler - imak

 1. Medarbejderes lovlige ytringer skal håndteres med respekt for ytrings­friheden. Offentlige myndigheder må gerne tage en snak med en medarbejder, der har brugt sin ytringsfrihed til at kritisere arbejdspladsen - forudsat at ledelsen har en saglig grund til det. Men de har et særligt ansvar for at sikre, at det sker i fuld respekt for den ansattes ytringsfrihed
 2. isteriet behandler indstillinger om Dronningens Fortjenstmedalje til ad
 3. Ledige stillinger. Medarbejderne er Energistyrelsens vigtigste aktiv. Vi bestræber os på at ansætte de bedst kvalificerede og de bedste kolleger - og vi lægger vægt på en professionel ansættelsesproces
 4. Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget. Herved bekendtgøres lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 242 af 24. marts 2018, § 27 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, § 2 i lov nr. 1722 af 27. december 2018 og § 1 i lov nr. 1739 af 27. december 2018
 5. i, Deloitte og Telenor

FTF og LO fusionerer 1.1. 2019. Konventum udbyder derfor nu kurser for den nye, samlede hovedorganisation FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation. Klik ind og se alle vores spændende kurser og. Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF 1990: Damernes Idrætsklub 1928-1959. Glimt af klubbens historie . Af Per Hauge Mortense Har jeg mistet min humoristiske sans, Haribo kører deres reklame med de børnestemmer, og så sidder der voksne der eelsker slik, puha, håber de får hver en million for det, og så er der alle de andre, der opfører sig som idioter, hvorfor skal reklamer være så åndssvage, tror de alle danskere er DUMME, og lige spil firmaerne, skulle skamme sig, er så mange ludomaner m.fl. i Danmark.

Attestudvalget læger

Lønstatistik Djø

 1. Den ny ferielov - offentlige område - Tilmeld dig kursus he
 2. PA
 3. Kommunal chef opsagt: Får millionløn med sig Fredericia
 4. Din overenskomst når du er ansat i en kommune eller region - H
 5. HK Kommunal - H

Borgerservice 2019 COK - Center for Offentlig

 1. Arbejdsmarked - Kalundborg Kommun
 2. Kursusoversigt - Se alle kurser hos Økonomi & Personal
 3. Juridiske nyheder til erhvervslivet og den offentlige sektor
 4. Dronningens Fortjenstmedalje i sølv - oim
 5. Ledige stillinger Energistyrelse

Folketingsvalgloven - Bekendtgørelse af lov om valg til

 1. Søgeresultat - Gyldendal Busines
 2. Kursuskatalog 2019 by Konventum - Issu
 3. 1990 - arastryk.d
 4. HadeReklamer.DK - Reklameindsla

populær: