Home

Formel for flow i rør

lige væske hastigheder , kan du sætte deres diametre i flowet ligning ( Flow=v * pi * r ^ 2) . Husk , at radius er diameter divideret med to . Du kan også udlede formlen , Flow1/Flow2=( R1/R2 ) ^ 2 , hvor sammenkædet 1 og 2 repræsenterer sammen med rør 1 eller rør 2 Vi skal se lidt på hvordan flowraten Q afhænger af trykket. På figur 1 og 2 og viser vi to forskellige vandsøjler hvor væsken strømmer ud gennem et rør forneden. Søjlens højde har indflydelse på Q og jo højere søjlen er jo højere er flowraten Flow i vandrør Lad os antage at vi har et rør som er 100m langt og 4 i diameter. Røret er i den ene ende forbundet til en pumpe, som er forbundet til en tank med vand. Den anden ende af røret går op i toppen af tanken, så man har et lukket system (CIP system) Alterntivt kan du udmåle trykfaldet pr. meter i det pågældende rør ved et givet flow (Reynolds tal < 2300) f.eks 10 Liter/minut og så gange op mht. rørlængde og flow. Dette gælder ved laminar flow og konstant viskositet (Ohm's lov kan faktisk bruges ;o) Ved turbulent flow (Reynolds tal > 2300) er sammenhængen ikke så simpel, me flow modstand. 28. dec 2010 kl. 18:24 5. hej ville lige høre om der er nogen der har en formel (måske et exel el sådan noget) hvor man kan regne ud hvor meget væske der kan presses gennem et hul / rør ved et given try

Jeg ved flg.: Et rør ved navn 5-røret Rørdiameter 2,3 cm Kapacitet 40 m^3/døgn --Beregn vandets hastighed i m/s ?? Hvordan gør jeg det? Hvilken formel? m.m For beregningen, skal du angive den indvendige og udvendige rør diameter og total længde af rørledningen. Alle dimensionerne er i millimeter. Beregning af rør er baseret på en formel V=π*R1*R1*L Beregning af overfladearealet af rørene er baseret på en formel P=2*π*R2*L R1 - indre radius rør R2 - ydre radius rør L - rør længd For pipe flow, a Reynolds number above about 4000 will most likely correspond to turbulent flow, while a Reynold's number below 2100 indicates laminar flow. The region in between (2100 < Re < 4000) is called the transition region. Javist Tyge! Men du anbefaler Thomas at konstatere at luftstrømmen er turbolent og ikke laminar Tryktabet i lige rør og kanaler bestemmes af. Se mere om bestemmelse af friktionsfaktoren λ her . Den hydrauliske D h diameter bestemmes af. Derved fås for cirkulære tværsnit. og for rør og kanaler med rektangulært tværsnit. hvor a og b er sidelængderne i rektanglet

flow vs rørdiameter - Einsten

Å bruke figur 1, beregne Dybde Flow Factor ved å dele den angitte 18-tommers vanndybde ved 24-tommers rør diameter for et resultat på 0,75. Lokal 0.75 på Dybde Flow Aksen på venstre side av grafen mellom 0,7 og 0,8. Følg 0.75 verdi horisontal linje til høyre til kurven for Area of Flow, A. koeffisientverdi på dette punktet er ca 0.83 Hvordan Beregn Water Flow, Volume & Trykk Man kan beregne strømningshastighet, volum og trykk i en vanntank ved hjelp av formler fra fysikken. Volumet er hvor mye plass som et objekt tar opp, og kan måles i liter, gallon, eller kubikkmeter. Strømning er den hastighet med hvilken et visst vo Flow H L Det strømmende medie rammer shedderbaren, deles og danner Vortex hvirvler og trykforskellen skubber shedderbaren til siderne. To piezoelektriske krystaller afgiver impulser når de udsættes for derved antallet af Vortex hvirvler Poiseuille's lov er en formel til beregning af flow i et rør (blodkar): Q = (π/8) (ΔP . r4)/(L. η) Hvor: Q er flow ΔP er ændringen i tryk r er radius L e Pipe Bends Restraint. This tool calculates the restraint length for a pipe coupler/joint installed to a pipe bend. All joints/couplers within this calculated length should be restraint versions (like Pipelife Aquagrip) to avoid disconnecting of the pipes from the couplers during operation

Hydrodynamik 2. Tryk i rør og flowrate. M.L. Laursen

Just click the start button above and launch image on the opened window, and wait for Java™ to initiate, as it can take a while. After that confirm on the opened window that you accept to run the pipe flow calculator and wait for the calculator to load Internasjonal produsent av plastrør og -deler. Produktområdene dekker vann og avløp, overvann og drenering, gassledninger, innomhus avløpssystem, elektro-installasjon og kabelbeskyttelse. Materialer: PVC, PP og PE samme måde som i et rør. Ved turbulent flow skal du bruge Colebrooks formel (Colebrook - White) Flowet kan antage 3 tilstande der afgøres af Reynolds tal Re: Re <= 2000 laminar flow, Poiseuilles lov 2000 < Re < 4000 transient flow, mig bekendt kan trykfald ikke umiddelbart beregnes i dette interva

for isolerede rør, som sidder i opvarmede rum, regnes med et tab på 10 W/m. for isolerede rør, som sidder i uopvarmede rum, regnes med et tab på 20 W/m. kontraventilens tryktab sættes til 10 kpa. afkøling = 5 °C maks. hastighed i rør er 1,0 m/s, dog 0,5 m/s i kobberrør for at undgå støj og turbulenskorrosion. formel: kW x 0,86 = m³/ Flow Code View One thing that is VERY nice about LogicApps is the ability to go to the Code View which enables a team to take the JSON markup for a process and use that to technically import into another, which enables a nice deployment strategy between environments (think DEV / Stage / Prod) I mange tilfælde er trytabet af afgørende betydning for at processen kører optimal, og energi rigtig. I andre tilfælde, er en forkert dimensionering af rør til vakuumanlæg ensbetydende med at man ikke vil kunne opnår det ønskede slut vakuum eller evakueringshastighed. Vi har lavet et lille program som beregner tryktab i lige rør

[løst] Flow i vandrør - Eksperten - Computerworl

Vote for or submit Flow Community Blog article topic suggestions for our dedicated Microsoft Flow Community Blog Authors and they will write articles about your top-voted topics! Latest Topic - So what do I get in Flow Plan1 , Flow Plan 2 etc Peter Windfeld Rasmussen Side 6 af 6 04-09-2006 Figur 2 Hydraulisk udveksling. 3.2 Volumenstrøm Strømmer en væske med hastigheden v gennem et rør med tværsnitsarealet A findes volumenstrømmen q v som Luft flow kg/s ̇ Tilnærmet formel overordnet: Middeltemperaturdifferencen er størst for modstrømshedefladen, derved er varmetransmissionen størst ved modstrøm. Derfor arrangeres hedeflader normalt i modstrøm. rør = varmetransmissionsfoefficient for en krum flade [ Vand - Beregning af flow for indregulering af sekundært opblandet brugsvand med cirkulation, betaversion 1.0 Anvendes til at beregne vandstrømme for indregulering af sekundært opblandet brugsvand med cirkulation. Systemet anvendes typisk i idrætshaller, sømmebade og lignende Til beregning af Vandføring kræves: . Indre diameter; Tryktab; Beregninger fra dette program skal altid underkastes en ingeniørmæssig vurdering inden anvendelse. Nordisk Wavin A/S og programforfatterne kan ikke gøres ansvarlig for fejl eller mangler, der skyldes anvendelse af programmet

Flow i rør - dk.videnska

 1. Fig. 2. Flowraten gennem to rør der er forbundet med hinanden er ens. Derfor vil farten af væsken i den tynde del af røret være størst. Væsken løber ind til venstre med en flowrate på 10 cm 3 /s. I den tynde del af røret er arealet 2 cm 2 og farten 5 cm 2 /s. I den tykke del af røret vokser arealet fem gange men farten falder.
 2. ar flow. Then he uses the incompressibility of a liquid to show that the volume flow rate (flux) must remain constant. Sal then derives the.
 3. Undersøgelse af flow- og trykvariation ket i rør 6 er meget afhængigt at flowet gennem kassen, hvilket også var forventet. Det ses endvidere, at som de er fundet på baggrund af en simpel empirisk formel, som ikke tager hensyn til pakningsgraden me
 4. The equations were developed for turbulent flow in long pipelines. For low flows, low pressures, or short pipes, they may not be applicable. If the pressure drop in a pipeline is less than 40% of P 1, then our Darcy-Weisbach incompressible flow calculation may be more accurate than the Weymouth or Panhandles for a short pipe or low flow. The.
 5. Et pitotrør (udtales pi-TO-rør) er et lige eller L-formet rør som er åbent i den ene ende og som bruges til at måle trykket af strømmende væsker eller gasser.Pitotrør anvendes specielt til at måle farten på fly i luften.. Pitotrøret på et fly peger fremad enten på forkanten af vingen, eller på flyets næse

flow modstand Ingeniøre

Markera mitten av röret på din skiss, och dra två linjer radie från centrum av röret för att där vattenytan möter rörväggen. Vinkeln, tagen i radianer, mellan dessa två radier linjer kan användas för att beräkna det fuktade omkrets. Detta är den centrala vinkel. Den centrala vinkel kan beräknas enligt följande formel 28 marts 2019 Vi leder efter en økonomiansvarlig. Gennem forretningsforståelse og fagligt håndværk skal du sikre det økonomiske overblik og aktivt bidrage til, at der løbende optimeres hvor det er muligt

Hastighed i m/s - Fysik - Studieportalen

 1. Download free Excel spreadsheet templates for Darcy Weisbach equation/pipe flow calculations. Frictional head loss and pressure drop can be calculated for given pipe flow rate, pipe diameter and length, pipe roughness, and fluid density and viscosity. Also the required pipe diameter to carry a given flowrate with a maximum allowable head loss can be calculated
 2. Beregningen af flow baseres dels på en teori og dels på praktiske observationer. Teorien er meget enkel og er formuleret af Torricelli. Den siger at farten af en udstrømmende væskepartikel i et kar gennem et hul som sidder H meter under overfladen er den samme som væske partiklen ville have fået ved et frit fald på H meter
 3. Klart, at der selvfølgelig er en vis nedsættelse af vandmængden p.g.a. friktion i røret, men f.eks. 1 meter PVC rør kan vel næppe nedsætte vandmængden til det halve. Friktionsnedsættelsen af vandmænden kan beregnes enten med Hazen Williams formel eller efter Manning's formel
 4. Det finns två huvudsakliga metoder att genomföra beräkningar av rörströmning vid olika värden på Reynolds tal. Den ena metoden är att använda Moody-diagrammet, som innehåller kurvor för alla olika strömningstillstånd i ett diagram.Den andra metoden är att identifiera det aktuella strömningstillståndet och använda rätt ekvation för just detta strömningstillstånd
 5. ar eller turbulent.. For cirkulære rør gælder det, at en strømning bliver la

The hydraulic diameter, D H, is a commonly used term when handling flow in non-circular tubes and channels. Using this term, one can calculate many things in the same way as for a round tube. It is defined as =, where A is the cross-sectional area of the flow, P is the wetted perimeter of the cross-section.. Installere nye kanalsystem i en bygning kræver rør af den rigtige størrelse baseret på bygningens luftstrømmen behov . Til at begynde fastsættelsen af de nødvendige rørstørrelser , overveje omfanget af luftstrømmen , at bygningen skal bruge for at regulere temperatur og luft friskhed Hvis farten i ethvert punkt i en væske som strømmer i et rør hele tida er konstant (men ikke lik fra punkt til punkt), sier vi at strømmen er . stasjonær. Stasjonær strøm kalles ofte for . laminær strøm. I stasjonær strøm vil aldri strømlinjer krysse hverandre. Dersom væskemengden gjennom et rør er konstant over tid, me

Beregning af rør - zhitov

 1. dre tværsnit på midten. Den tykke og den tynde del af røret er forbundet med et U formet rør, hvor vandet er adskilt af en luftlomme
 2. ing the Critical oil flow rate for a gas-oil isotropic reservoir with the perforated interval at the lower bottom of the oil zone
 3. deligt forekomne medier luft, mættet vanddamp og vand udføres ved hjælp af føl

Jeg hat ført 3/4 rør fra kompresser med en kugle hane med ekstra flow så i lynkobling også med ekstra flow og 1/2 slange med ekstra flow lynkobling... Nu kan jeg sandblæse med en rimelig hurtig med godt resutat... Jeg har en stor god gammel stenhøjkompressor.. Side 3 af 62 Forord Formålet med denne anvisning er at danne et fælles teknisk grundlag, der kan hjælpe rådgivere, kommuner, entreprenører og leverandører i forbindelse med valg, projekte Turbulent flow i røg omkring en vinge. (Wikimedia commons) Fordi turbulente strømninger er uregelmæssige, må man ty til en slags kvalificeret gæt (sandsynlighedsregning) når man skal forudsige, hvordan det opfører sig. Og der er lavet adskellige computermodeller, der prøver at efterligne.

Pipe Flow Software for professional engineers is used in over 100 countries worldwide, by over 3000 companies and consultants, wherever there is a need to calculate pipe flow and pressure loss. Pipe Flow Software Located at Springfield House, Water Lane , Wilmslow , Cheshire , SK9 5BG , England Mannings formel är en formel för flödesberäkningar i främst öppna diken och kanaler med naturligt vattendjup, men kan vid hydrauliskt råa förhållanden även användas inom rörströmningen.. Mannings formel är känd under många olika namn, till exempel GMH-formeln, Gaukler-Hagen-Mannings formel, Gaukler-Manning-Stricklers-formel, Manning-Stricklers formel eller Stricklers formel

Pressure drop and flow rate calculation use the Darcy-Weisbach equation for head loss due to friction in closed, round or rectangle pipe. For turbulent flow, where is Reynolds number Re > 4000, friction factor is calculated using on the Colebrook and White equation (1937) Funktioner: 1. Stråle med let strukturelt design, strukturen har god stivhed, letvægt, trænings træthed og lav pris. 2. Gantry-type struktur, Y-akse synkron dobbeltmotor-drev og XYZ-akse med cirkulær skinne (valgfri formel-type lineær vejledning), stabil transmission og høj nøjagtighed

Vandflow i rør, Luftflow, Strøm i bæk, Er der hul på et rør med tryk i, vil der være et flow ud mod lavere tryk. Strømdelerformelen I en parallelforbindelse findes strømmen i en af modstandene som den totale strøm, gange den anden modstand, divideret med summen af modstandene. 1 2 1 2 R I R EPS plader for 20mm rør, med vendespor, dækker 0,36 m2 . Så mange rørskinner med stift skal du cirka bruge. Rørskinner med stift, for EPS plader uden spor = 1,5 stk. per m2 . Der er ikke nogen produkter, som matcher de kriterier, du har angivet Sådan bestemmes flow og tryk på en nedsænket pumpe Formel til beregning af hovedet af nedehullet pumpe: at den vandrette rørledning er lavet af polypropylenrør 32 mm til huset, og i huset er der et rør 25 mm. Der er en vinkelsving, 3 kontraventiler, 2 tees og 1 stopventil.. Hvorfor skal jeg have denne undersøgelse? Måling af peakflow gennemføres, hvis din læge har mistanke om, at du har nedsat lungefunktion ved fx KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) og især ved mistanke om astma.. Peakflowmeteret er billigt, nemt at bruge og ikke ret stort, så du kan foretage målingen hjemme, på arbejdspladsen eller i forbindelse med sport

Støbejernsrør SG-rør klasse K9 PVC-rør (DS972) PN10 PEL-rør (DS719) PN10 PEM- og PEH-rør (DS2129) PN10 AluPEX-rør Ø63 Ø80 Ø100 Ø125 Ø160 Ø200 Ø250 Ø315 Ø400 Ø450 Ø500 Ø560 Ø630 Ø710 Ø800 Ø900 Ø1000 Ø1250 Ø1400 Efter Tor Wadmarks formel (afvigelse fra Colebrook-White er ca. -1/+3% Udvalgte handelsdimensioner og. Sandviks online-trykkalkulator er et værktøj, som giver skøn over det maksimalt tilladelige indvendige tryk for rør i forskellige dimensioner og Sandvik-ståltyper. Resultatet af den enkelte beregning vises som et omtrentligt maksimalt arbejdstryk

Choked flow. The limiting case of the Venturi effect is when a fluid reaches the state of choked flow, where the fluid velocity approaches the local speed of sound. When a fluid system is in a state of choked flow, a further decrease in the downstream pressure environment will not lead to an increase in the mass flow rate Return on equity (ROE) is a measure of financial performance calculated by dividing net income by shareholders' equity. Because shareholders' equity is equal to a company's assets minus its debt. Create a basic cash flow forecast using excel. If you need help get in contact. www.bpfs-online.com Support this channel https://www.paypal.com/cgi-bin/websc.. K-faktor er en af de materialeparametre, som man kan anvende i SOLIDWORKS for at få den rette udfoldning. Sådan laver du beregning af k-fakto

Formel/beregning af luftmængde Ingeniøre

Find a suitable pump based on head, flow and design. Replace an existing product. Find a Grundfos pump to replace old Grundfos and competitor products. Find a product by liquid. Get product recommendation based on your liquid requirements Close. Compare. For det første er flow (rate) et udtryk for den mængde per tids enhed der løber gennem (et rør, gruppehovede, osv) og er dermed volumen pr. sekund. fx. m^3 / s. Flow raten er samtidigt et udtryk for flow hastigheden (m/s) * arealet af røret eller i dette tilfælde filtret 2 Indhold Dampteori 4 Krav ved afregning 5 Fokus på flow 6 Vortex 7 Blænde/Venturi 9 Midlende pitotrør 11 Differenstryktransmittere 14 Dataopsamling og visning af data 16 Flowcomputere 17 Sammenligning af måleprincipper og systemer 18 Opsummering 19 Dette er en af en serie af informationshæfter produceret hos Insatech - Øvrige hæfter kan ses på Insatech A/S Gengivelse af tekst eller. Flow opstår som følge af tyngdekraften, der virker på vandet som rørene kontinuerligt hældning nedad, mens gennemkører horisontale afstande. Den konkrete rør industrien har produceret anerkendte formler og data, der sætter system designere til at beregne mange betonrør parametre, herunder flow. Vejlednin Operating cash flow (OCF) is a measure of the cash generated or used by a company in a given period solely related to core operations. OCF is not the same as net income, which includes transactions that did not involve actual transfers of money (depreciation is a common example of a noncash expense that is part of net income but not OCF)

Fysik - formel.d

The VPFlowScope ® Probe is the number one measurement tool for compressed air audits and fixed installations. You can combine the probe with two display module types or a connector cap without display. With the VPFlowScope Probe you can measure virtually any compressed air system using a single instrument A discounted cash flow, or DCF, analysis measures the value of a business or project, such as a new factory for your small business. This value equals the sum of all of the project's future.

flöde kontra rördiameter - wcbbf

Vand og Afløb Ståbi Supplerende materiale Forfatter: Jørgen Christiansen • www.sstaabi.dk/vand • Vand og Afløb Ståbi • © Nyt Teknisk Forlag 2005 ¤7.1.3.3. Hur man beräknar Gravity Flow Gravitationsflödeshastighet beräknas enligt Manning ekvation, som gäller för den enhetliga flödet i en öppen kanal system som inte påverkas av trycket. Några exempel på öppna kanalsystem inkluderar åar, floder och konstgjorda öppna kanaler såsom rör Her har Vena Contracta mye å si. Vena Contracta er det punktet i en ventil eller et rør hvor gjennomstrømmings diameteren er minst. Her er det trykket øker og gjennomstrømningen (flow-hastigheten) økes. Gassene som sprekker i væsken er ekstremt farlig for metallet. Her risikerer vi at vi på en måte sprenger eller etser metallet rundt. Omregning mellem tryk, flow, densitet og KV værdi. Vi bruger cookies til at forbedre oplevelsen for vores besøgende. Læs mere Kontakt os 24h (+45) 75 72 33 00 Kontakt os 24h (+45) 75 72 33 00 Find os Find os. dk eng. Dansk Ventil Center A/S · Know-how makes the difference! Webshop. omregner.dk - omregner, omregn, omregning, omregn her, omregn.

Den er kalkuleret ved at dividere den udvendige diameter af røret med den specificerede minimale godstykkelse. Rør i samme SDR eller DR gruppe kan anvendes til samme tryk. For eksempel kan et Ø63 mm. SDR 11 PE 100 rør anvendes til samme tryk som et Ø315 mm. SDR 11 PE 100 rør Vores biologiske afløbsvæske anvender en fortykket formel til at holde sporene suspenderede i hele væskeproduktet og kan anvendes til vedligeholdelse af laterale rør i forbindelse med brug af BioAmp. Den eliminerer ubehagelige lugte og hjælper med at forebygge spildevandsbøder www.dgc.d I ovenstående eksempel er den gennemsnitlige afkøling i perioden 31 °C. *Måles forbruget i kWh, skal 860 i formlen ændres til 0,86. Måles forbruget i GJ (Gigajoule), skal 860 i formlen ændres til 239

Pipelife - Colebrook Whit

Synes du også det kan være besværligt at beregne den nødvendige luftmængde, når du skal dimensionere et ventilationsanlæg? Så er der godt nyt Many translated example sentences containing flow calculation - Swedish-English dictionary and search engine for Swedish translations. Look up in Linguee; Suggest as a translation of flow calculation Beräkningen av det momentana avgasflödet skall göras enligt följande formel 3 1 INDLEDNING Formålet med denne håndbog.. 1

Tryktab - Fysik - Studieportalen

formel: K = r2 · LN (L/R) / 2 · L · To For L/R > 8 K er konduktiviteten (m/s), r er filterrørets indre Pumpens ydelse kan måles kontinuerligt med en flow-logger. Ved ydelser over 5 m3/time, bør pumpens ydelse måles med et vandur. 9 af 13 Kategori 3 - Bestemmelse af konduktivite 7 Elektromagnetisk Flowmåler FW: 842018/842009 1. Indledning Tak fordi du valgte en MJK MagFlux® elektromagnetisk flowmåler. Vi har gjort, hvad der er muligt for at fremstille en flowmåler, som kan opfylde all Som en del af den verdensomspændende NEUMO-Ehrenberg-gruppe tilbyder Damstahl Flow Technology et bredt sortiment af stålprodukter og -komponenter fra egne fabrikker i Tyskland, Schweiz og Israel. Vores produkter leveres til flere industrier i Norden, herunder food/pharma-industrierne, biotech-industrierne og semiconductor-industrierne Trykket i rør 6 er meget afhængigt at flowet gennem kassen, hvilket også var forventet. et ses endvidere, at trykgradienten mellem rør 3 og 5 er lille. et er bemærkelsesværdigt, at de observerede trykhøjder i måling 4 er højere end i måling 2, eftersom det målte flow er tilnærmet ens i de to målinger. ette kan skyldes usikkerhed i.

hvordan man beregner luftmængder - Einsten

How did iconic British automakers Jaguar and Land Rover become parts of the same company? And who owns them nowadays? The short answer, at least to the second question, is that both British icons. The concentrations in the dilute exhaust gas and in the dilution air are measured, whereas the concentration in the raw exhaust gas can be either measured directly or determined from fuel flow and the carbon balance equation, if the fuel composition is known

Minimumsfaldet for selvrensning aflæses på diagram for halvfyldte rør (fyldning 0,5) for henholdsvis ru og glatte rør. Den dimensionsgivende regnvandsstrømme (qR,d) beregnes af A x φ x i. Minimumsfaldet for selvrensning (Imin.) aflæses på diagram for helfyldte rør (fyldning 1,0) for henholdsvis ru og glatte rør Når der ikke er noget flow, hviler flyderen på rørets bund. Når mediet begynder at strømme, løftes flyderen fra sædet, så der opstår ligevægt mellem tryktabet over flyderen og opdriften samt tyngdekraften. Ved stigende flow stiger flyderen op i det koniske rør, så gennemstrømningsarealet forbi flyderen stiger pipe translation in English-Swedish dictionary. en Building materials (not of metal), pipes for building purposes (not of metal), asphalt, pitch and bitumen, drainage material, sandwich panels, insulating panels, separating, protective and drainage webs, carrier webs, textured webs for building, technical woven and knitted fabrics for building, geotextiles, building materials for building. Når væsken møter en innsnevring i et rør, vil hastigheten øke. Men mengden væske som strømmer gjennom røret, er den samme selv om rørdiameteren endres. Dette fenomenet kan vi forklare med litt matematikk, i det som kalles kontinuitetslikningen. Tenk deg et rundt rør. Om vi lager et tverrsnitt av røret, får du en sirkel Beregn kV-værdi, flow og tryktab med Bürkerts fluidik beregner Med Bürkerts resistenstabel er det nemt at vælge ventil Kontakt din Bürkert medarbejder. Selskab og karriere Aktuel

populær: