Home

Stridsøkse stenalder

Bondestenalderen omfatter tiden 4000 - 1700 f.Kr. Jægerfolkene i Danmark havde længe haft kontakt med bondesamfund i Mellemeuropa, men først omkring 4000 f.Kr. begyndte jægerne her i landet at dyrke jorden og holde husdyr Umiddelbart vil jeg tro at din økse er fra Yngre stenalder,hvilket vil sige fra 4000 - 2800 f.Kr jeg tror din økse er en rituel stridsøkse fra yngre. Kun i et eneste tilfælde har man fundet en stridsøkse med rester af skaftet bevaret. Det var i det ovenfor omtalte store trækammer ved Vroue i Nordjylland. 126 Her havde øksen ligget på den dødes bryst. Men i andre grave finder man den ofte foran ansigtet eller ved livet Danmarks oldtid yngre stenalder, Stridsøkse af bjergart. Længde ca:24,5 cm. Jysk enkeltgravskultur ca. 2600 før vor tidsregning. God bevaringsstand, ganske små brugsrelaterede afslag på kanterne

Samfundsændringen. Den yngre stenalder eller hellere bondestenalderen kendetegnes af overgangen fra jægerstenalder til et samfund, hvor beboerne gradvist etablerede faste bopladser eller små landsbyer og blev agerbrugere og kvægavlere med faste marker eller andre arealer til agerbrug og græsning (den neolitiske revolution) Kulturarvsstyrelsens hjemme- side Fund og Fortidsminder er et åbent nationalt database- arkiv med alle kendte fortidsminder i Danmark. Her kan du se, hvad jorden gemmer, hvor du bor Andre samleobjekter, øksehoved, øksehoved mosefund, formentlig en offergave - fritidsarkelog sagde den sikkert er fra yngre stenalder omkring 3800-3500 f.Kr. har nogle afslag, han sagde øksehovedet i sin tid har været længere, men man kan se den har ligget i mosen længe og blevet gulnet

Afvigelser findes dog især i dobbeltgravene, hvor de to døde, hvad enten de er to mænd eller to kvinder, altid ligger fod mod fod med hovedet i hver sin retning. Gravgaverne er en økse i flint eller en anden bjergart, flintspånekniv, 1-2 keramikkar, en stridsøkse (kun mænd, men ikke alle mænd), rav perler og benperler. Med undtagelse. Da vi desværre ikke har kunnet opklare, hvor stensugeren har hentet sin last, må vi indtil videre blot gætte os til, om det er en bonde fra det nuværende danske område - eller evt. fra det østlige Tyskland eller endda det nordvestlige Polen, der har begravet sin stridsøkse i det våde dyb Meget tyder på at bronzealderfolket var nogle slanke lyshårede typer, som lignede mange af nutidens mennesker i statur. De var lidt højere end de gamle jægere og stenalder-bønderne, men spinklere bygget. Nogle har beregnet ud fra det fundne skeletmateriale at gennemsnitshøjden for mænd var 173 cm. og for kvinder 164 cm

Blandt de mange funktionelle redskaber, jæger-fiskerfolkene fremstillede og brugte i deres dagligdag, var der nogle, der skilte sig ud fra flertallet ved at være dekorerede med fint indridsede eller indborede motiver, hvis betydning vi kun vanskeligt fatter i dag Enkeltgravs folkets ( 2800 - 2200 fKr) lidt grove udgaver af de tyknakkede økser kendes let på deres lidt grove udformning og er mange gange kun slebet på og omkring skæret og står i skærende kontrast til den samme kulturs pragt stridsøkser i bjergarter der har givet kulturens folk tilnavnet stridsøkse folket Annoncer med Stenøkse på DBA. Stort udvalg af Stenøkse til billige priser. På DBA finder du altid et godt tilbud på både nye og brugte varer til sal Johnny och Didrik är tillbaka och Johnny behöver Didriks hjälp för att överleva en best som nibblar på hans tår (apple har inte sponsrat denna video) Vill du ser mer sketcher och vloggar.

Dansk stenalder stridsøkse i bådform, af finkornet, lys bjergart. Øksen er fundet i en have i Munkebo på Østfyn. Er registreret ved Østfynsk museeum, Kerteminde og tegnet samt beskrevet i bogen 'Hovedpander og andre folkeben - Nordøstfyn set med arkæologiske briller' af Bodil Holm Sørensen og Eigil Nikolajsen, s. 87 Meget af fundmaterialet fra Rispebjerg tyder på, at der her skete en række specielle aktiviteter af rituel karakter. Det er bl.a. fund af adskillige brændte flintøkser og -mejsler, store mængder brændte dyreknogler, ornamenterede lerskiver og skifersten med solsymboler, samt en meget fornem dobbeltægget stridsøkse af porfyr Stenalderens våben var bl.a. stridsøkser og køller. Disse våben blev kunstfærdigt fremstillet af forskellige stenarter. Stridsøkser med nakkeknop er efterligninger af støbte økser af kobber, der undertiden kom bønderne i hænde, men som på den tid har været sjældne

Bondestenalderen - Nationalmuseet - natmus

 1. Omkring 4000 f.v.t. nåede en af de vigtigste ændringer i danmarkshistorien, nemlig landbruget, endelig Sydskandinavien. Generationer af forskere har diskuteret, om en indvandring bragte det herop, eller om jægerne klarede en gradvis tilpasning til tamdyr og kornavl
 2. Her kan du bla. læse: Om bopladser fra bondestenalderen i Seden, Espe og Strib, om en stordysse ved Ibjerg, om en stridsøkse fundet blandt strandsten som skulle pryde haven, om en kageske som skulle vise sig at være en økse af bronze og om et stort offerfund fundet ved træplantning
 3. Arkæologikasserne indeholder mange forskellige originale tilhuggede redskaber både fra den ældre og yngre stenalder. Eleverne kan her helt konkret følge udviklingen og både se, føle og gætte på, hvad tingene er blevet brugt til
 4. Mångkantsyxen er en slags stridsøkse som tilhører den ældre del af tragtbægerkulturen i yngre stenalder og kan dateres indtil tiden omkring 3050-3350 f.Kr. Er normalt af grønsten eller andre mere eksklusive bjergarter og er forsynet med skaftehuller, samt ofte forskellige typer af med afstand særtræk, som trompetformet æg, hvælvet.
 5. Stridsøkse. TING Hvad blev de brugt til? Man kan ofte se, om en kornsegl har været brugt til at hø-ste med! Hvis en flintsegl rent faktisk har været brugt til at.
 6. Get YouTube without the ads. Working... Skip trial 1 month free. Find out why Close. Stenalderen Mette Alberg Iversen. Loading... Unsubscribe from Mette Alberg Iversen

Stenøkse, men hvor gammel? - Side 1 - Forum - Sten og

 1. Begyndte med fremstilling af de første stenredskaber for cirka 2,4 millioner år siden. Den inddeles i tre perioder: palæolitikum, mesolitikum og neolitikum. De to første er i Danmark synonyme med ældre stenalder eller jægerstenalder, indtil cirka 4000 f.Kr., mens neolitikum svarer til yngre stenalder eller bondestenalder, ca. 4000-1700 f.Kr
 2. Flintøksen kendes fra den ældste stenalder, og har fundet anvendelse til trærydning, tømrerarbejde og skibsbygning, men også i krigstjeneste som stridsøkser.Det vides ikke præcis, hvor længe man har anvendt flinteøkser, men de har været brugt siden stenalderens begyndelse til et stykke ind i bronzealderen, hvor metallet bronze gradvist udkonkurrerer flinten
 3. Filmen fortæller dig om livet i stenalderen. Du møder blandt andet åndemaneren, jæger- og bondekvinden og dyssebyggeren
 4. Stenredskaber, Stenøkser, Pilespidser, Flinteredskaber. Her er det hensigten at bringe billeder af stenredskaber fundet på Fejø - dækkende helt fra de første mennesker havde deres gang på det, der senere blev Fejø for 12-14.000 år siden og indtil metaller omkring 2.000 år. f.Kr. begyndte at erstatte redskaberne af sten
 5. Til højre: Typisk stridsøkse fra enkeltgravs-kulturen. Den grubekeramiske kultur kaldes således, fordi de dekorerede deres lerkar med karakteristiske gruber, prikket med en pind eller lignende. De var fiskere og kystjægere, og nogle mener, at de kan have været efterkommere efter de gamle jægere

Statussymboler og redskaber Gyldendal - Den Store Dansk

Lone Hvass, arkæolog og inspektør på Helsingør Bymuseum, gik på pension 2011. I denne anledning overdrog hun Gilleleje Museum diverse oldsager, der var kommet ind gennem årene o Ridder Munks Vej En gravplads m.m. fra stenalder, bronzealder og jernalder Sanne Boddum Martin Mikkelsen Gravurne K200 i forgrunden og bag denne muldafrømning

Danmarks oldtid yngre stenalder, Stridsøkse af bjergart

Bondestenalderen - også kendt som Neolitikum, neolitisk tid eller yngre stenalder - startede i Danmark med agerdyrkningen og varede fra 3900 f.Kr. til 1800 f.Kr. Palisadeanlægget ved Stevns er dateret ud fra keramik, som placerer det i mellemneolitikum, omkring 2900-2800 f.Kr. Det kan dog godt være bygget i flere faser, mener. Figur 8; Den halve stridsøkse. Hus og hytte fra dolktiden eller ældre bronzealder: Begrænset på et lille område mod nord, er der fundet et langhus og et mindre nedgravet hus, som begge formodes at stamme fra den sene stenalder, dolktiden eller muligvis kan de trækkes helt op i ældre bronzealder

Hvor de byggede ingen bosættelser, de forlod andre spor. Her og der de fyrsten punkter af pile, knive eller spyd, knogle værktøjer og udstyr, nogle skeletter i grave. Men de viste også imponerende eksempler på deres kunst, efter der er ætset på overfladen af klipper langs den norske kyst, kunsten at den nordlige stenalder Stenalder 8 275 Keramik bugskår 1 Ukarak. med madskorpe Jernalder 9 Flint Naturfragmen t 1 Løsfund. muligvis skiveøkse, løsfund. Stenalder 10 Flint Kombination 1 Indmålt med GPS. Blokafslag med skraberæg Stenalder 11 2 2205 Flint Afslag 2 Kan ikke refittes med X11:1 men tydeligvis slået fra denne. Stenalder Yngre stenalder Før vi begyndte de arkæologiske undersøgelser på elkabeltraceet vidste vi godt, at der var en chance for at gøre fund fra yngre stenalder eller bondestenalderen, som omfatter tidsrummet fra ca. 3950 til 1700 f.Kr. Det skyldtes ikke alene de fine fund fra bueskyttegraven i Sortehø

En stenalder-dysse ved Kjeldstrup. Årbog for historisk Samfund for Sorø Amt 1976: 61-72. Sikar og klokkebægerkultur. Holstebro Museums Årsskrift 1977: 51-64. Askeby-fundet. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1978: 45-73. ( sammen med C.U. Larsen ). En neolitisk boplads på Lyø Vejanlæg Yngre stenalder NFH A801 01.03.01 Frederiksborg Slots Bebyggelse - Yngre stenalder Megalitanlæg - Yngre stenalder Claus Nybo Finn Erik Kramer sb. 46. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 9), hvor der i en grube fremkom en større mængde skår fra ældre romersk jernalder. Endvidere blev rester af en 3 x 2 m stor bygning med forsænket.

Yngre stenalder - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. TIng Hvad blev den brugt til? Flækker blev brugt til at skære med. De kunne også laves om til pilespidser, høvle, bor og skind-skrabere. Vi ved, at flækkerne var stenaldermenneskenes svejtserkniv
 2. I bondestenalderen fældede man skov for at få plads til marker. Stridsøksen kom til i bondestenalderen. Den var mandens våben til nærkamp. Mændene har sikkert været ret stolte af at gå med den. Nogle mænd fik deres økse med, når de blev begravet. Stridsøkse fra en grav
 3. Umiddelbart er det ikke muligt at se hvordan de fakta der er fremkom- met ud fra de to palisadehegn på Sarup, skal kunne underbygge en tolkning af pladserne som forsvars- anlæg. De samme iagttagelser vil kunne overføres til mange andre anlæg. Indgang Fig. 7. Såkaldt stridsøkse af sandsten fra sarupanlægget
 4. at der har været tale om et gravfund fra den såkaldte enkeltgravskultur i yngre stenalder. End-videre har Moesgård Museum udgravet en grav med en flintøkse fra samme tid i gravhøjen sb. 24. Endelig har Århus Museum i deres samling en stridsøkse, der skal være fundet ved Tungelund
 5. P1000414.JPG Stridsøkse med stærkt tilbagetrukket skafthul og nakkeknop,over og underside lidt buet,kraftig udvidet 6 visninger omkring skafhullet og en længde 13,8 cm 2800- kr P1000415.JPG Stenøkser Yngre stenalder 6 visninge
 6. En af stenalderens høvdinge hviler trygt under egetræets beskyttende krone. Stedet er en stenbygget grav fra yngre stenalder sydvest for Dyreborgskovvej på det østlige Horneland. Her på Horneland findes over 30 bevarede megalitgrave fra yngre stenalder og mange af dem er offentligt tilgængelige
 7. dre end fire megalitgravanlæg, hvoraf det længste er hele 117 meter. Og dermed Fyns næstlængste langdysse. Resterne af de store oldtidsgrave fra yngre stenalder er bevarede takket være den oldtidsinteresserede godsejer Frederik Sehested fra Broholm, der efter syv års kamp fik dysserne fredlyste i.

Fortidsminder - Guiden til fortidsminder: Bondestenalde

Find Stenalder i Diverse samlinger og objekter - dba

del af yngre stenalder, ca. 2.800 f.Kr. Ligeledes fra Vestervig-egnen har museet af gårdejer Chr. Brogård modtaget en stridsøkse af bjergart fra enkeltgravskulturen ca. 2.500 f. Kr. Øksen er formodentlig oppløjet fra et gravanlæg og fandtes på markoverfladen. Af nogenlunde samme alder er en smuk, velbevare En kraftfuld stridsøkse. Også kaldet en hammer-økse. Kopi fra en udgravning af Vedbækfundene. Sølv blev ikke anvendt i stenalderen, men vi har gjort vores bedste for at få dette materiale til at genspejle stenens rustikke struktur

Stengrave, jættestuer og dysser... Megalitkulturen er knyttet til de store stengrave, jættestuer og dysser fra yngre stenalder. Anlægget omfatter to langdysser, hvoraf den sydligste, der savner randsten, er 58 m lang og har tre gravkamre, den nord- ligste er 32 m lang og havde kun et, stærkt ødelagt kammer På en lille stenlægning ind mod dyssen fandt Jakob Klejs - en lokal bonde - i 1921 et nakkestykke af en stridsøkse fra stenalderens afslutning omkring 2.000 f. Kr. Øksen er speciel ved at der senere - sikkert i den efterfølgende bronzealder - blev indhugget 3 små skålformede gruber, såkaldte skåltegn på øksen Enkeltgravsfolket (ca. 2800-2200 f.kr.) eksisterede i en periode i den yngre stenalder, bondestenalderen, gennem kobberalderen og i den tidlige bronzealder. Enkeltgravskulturen eksistede samtidig med Tragtbægerkulturen, men spredte sig over et større område i nordeuropa. Enkeltgravsfolket kom fra området ved Elben og indvandrede i den sene.

Arkæologer fra Museum Sydøstdanmark har fundet en gigantisk indhegnet plads ved Rødvig på Stevns, Østsjælland. Indhegningen stammer fra yngre stenalder og ser ud til at indramme et ovalt område på næsten 18.000 kvadratmeter, skriver Videnskab.dk. Mest bemærkelsesværdigt ved anlægget er indhegningens indgange Vi ta'r sgu derned, sagde Glob - og det gjorde de, to år efter. Men hvem andre end Glob ville have forstået at bringe de rette gaver til en arabisk sheik: En hvid jagtfalk - indfanget under hans udgravning i Grønland - og en stridsøkse fra dansk stenalder, hvilket skaffede ekspeditionen velvilje i hele området. Paradi

Enkeltgravskultur - Wikipedia, den frie encyklopæd

fandt en oppiøjet stridsøkse fra yngre stenalder og samtidig påny var stødt på sten, blev museet tilkaldt. Som det fremgår af foto 1 anvendtes maskinkraft ved afdækningen, som det iøvrigt er blevet almindeligt ved arkæologiske udgravninger nu om dage 106 3 og 25 Bopladser fra yngre stenalder, måske grubekeramisk kultur, evt. tragtbægerkultur. 107 720:4 Mindesten. Groft udkløvet sten 45 x 20 cm i fladen og 1m høj. På siden som vender mod NNV er indhugget årstallet 1902 I klithede. Stenen er til minde om plantningen af den første plantage i Højsande Stenalder-drama. Det usædvanlige er, at der her er en fællesgrav med en mand og en kvinde sammen - på den tid blev kønnene ellers stedt til hvile hver for sig. Hvad der ellers er fundet i graven hos de to peger på, at der ligger et drama bag Fig. II. Fra yngre Stenalder. a) Mejsel, der er slebet paa alle fire Sider. Den ligner noget de lange smukke Mejsler fra Jættestuetid, fundet paa Laasby Mark; en lignende kendes fra Flensted (Størrelse 2/3). b) Stridsøkse af Grønsten fra Enkeltgravfolkets Tid. Den er fundet paa Lindknolden (Størrelse 2/3). Den har en smuk buttet For fra yngre stenalder. Heri fandtes en stridsøkse fra enkeltgravsfolket. I Ribe by er den betydeligste undersøgelse sket i PederDovnsSlippe,hvorderbl.a. blevfundetenaf

Økse fra havets bund Odense Bys Musee

Det skulle vise sig at rumme en interessant begravelse fra enkeltgravskulturens slutfase med et usædvanligt rigt og varieret indhold. Godset bestod af en lang stridsøkse af sen type og en hulsleben flintøkse i østenden samt et retvægget bæger med tandstokornamentik i vestenden, mens omkring 725 ravperler lå koncentreret centralt i graven Tværøkse fra Västergötland, tilkommet i den Grubekeramiske tid, anvendtes ofte til træbehandling og bådebyggeri. Elgfigur fra Åloppe i Uppland, Sverige Grubekeramisk kultur, (svensk: Den gropkeramiska kulturen) betegner en levevis fortrinsvis ved havjagt og fiskeri i tiden omkring 3.100 - 2.900 f.Kr., det vil sige samtidig med, at landbruget var den fremherskende levevis i Danmark. 10.

Med bondekulturen udviklede der sig nye typer af kampvåben. En stridsøkse eller en kølle af sten var mandens personlige våben, som ofte fulgte ham i graven. Våbenøkser og køllehoveder blev fremstillet af forskellige stenarter. Tania, Laurids og Katrine Midt i yngre stenalder får tragtbægerkulturen selskab af en anden kulturgruppe, kommende fra sydøst, nemlig enkeltgravskulturen. Også dette folk har efterladt sig mange mindesmærker omkring Herrup, hvor vi har mange af kulturens lave gravhøje. Det var to af disse høje, kaldet Tohøje, der i oktober 1969 var truet me dens bryst lå en stridsøkse, og midt i graven lå resterne af 11 pile. Da pile var et status-symbol, underbygger fundet af dem i gravhø-jen den tolkning, at manden tilhørte samfundets top. Die Bryndum Kirche wurde in den 1240er Jahren, dem Übergangszeit-raum vom romanischen zum gotischen Bau-stil erbaut. Mitten auf dem Friedhof ist ein. imorgen d.30/11 skal jeg jeg på et museeum jeg glæder mig. jeg kan ikke huske hvad det hedder. fordi vi skal på det museeum det er i anleding af en opgave. med stenalderen der er bondestenalderen og ynre ondestenalderen og nogle fler. min mor skal måske med idag skulle hun til skolesamtale. havde lovet at spørge om hun kunne kunne komme med. men hun glemte det. der syndes jeg er lidt.

populær: