Home

Speciale aau socialt arbejde

Kandidatuddannelser på Aalborg Universitet - aau

 1. På Aalborg Universitet (AAU) kan du vælge mellem flere kandidatuddannelser inden for humaniora, ingeniør- og naturvidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab samt IT og den tekniske videnskab som overbygning til din bachelorgrad
 2. Flora Ghosh » Direktør og stifter af LIVa- Forening mod skadevirkninger af prostitution, der arbejder med mennesker med prostitutionsskader, senfølger af incest og vol., LIva- Forening mod skadevirkninger af prostitutio
 3. Aalborg Universitet tilbyder en 2-årig Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde. Som den eneste af sin slags i Danmark, beskæftiger uddannelsen sig med forhold, der vedrører socialt arbejde, dvs. arbejde med sociale problemer, f.eks. børn og unges mistrivsel, ældres og handicappedes sociale problemer, misbrug, kultursammenstød, psykiske problemer og langtidsarbejdsløshed
 4. Speciale, Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, juni 2014 En diagnoses betydning for hverdagslivet - oplevet af individer me
 5. Link til specialer skrevet på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, som kan downloades. Link til specialer skrevet på Den sociale Kandidatuddannelse, På aau.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse
 6. kandidat i socialt arbejde aau kØbenhavn, modul 10, speciale forÅr 2017 anerkendelse og dØmmekraft i det sociale arbejde 58 empowerment 59 opmÆrksomhedspunkter for anvendelse af empowerment begrebet 59 paulo freire 61 kapitel 6 64 analyse 64 introducerende kommentarer om analysens tilblivelse og struktur 64 analysedel 1 6

På 3. semester kan du specialisere dig yderligere inden for Socialt Arbejde. Du kan vælge at fordybe dig gennem en praktikperiode og/eller gennem valgfag på kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde eller på en anden kandidatuddannelse. Som afslutning på uddannelsen udarbejder du en større skriftlig afhandling - et speciale - på 4. semester AAU-forsker med speciale i socialt arbejde får Børnesagsprisen 2017. Professor Inge M. Bryderup fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet har modtaget Børnesagsprisen for sin banebrydende forskning på familieplejeområdet Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Er tilgangen i danske daginstitutioner pædagogisk inkluderende for børn i alderen tre til fem år? Modul 6 Speciale Sommer 2014 Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Specialet er udarbejdet af: Aalborg Universitet Ulla Thomsen Kroghstræde 7 Specialvejleder Socialt Arbejde. Som den eneste af sin slags i Danmark beskæftiger kandidatuddannelse i Socialt Arbejde sig med forhold, der vedrører socialt arbejde, dvs. arbejde med sociale problemer, f.eks. børn og unges mistrivsel, ældres og handicappedes sociale problemer, misbrug, kultursammenstød, psykiske problemer og langtidsarbejdsløshed Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på AAU beskæftiger sig med forskning inden for kerneområderne sociologi, socialt arbejde, arbejdsliv og organisation

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde - Kroghstræde 7 - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. +45 99 40 81 00 - EAN 5798000420649. Kontakt AAU. Aalborg Universitet. Vi bruger cookies på aau.dk. På aau.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse Studieordning for kandidatuddannelsen i socialt arbejde 2017 1: Forord. I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Fibigerstræde 13 Lokale: 8 9220 Aalborg Ø, DK Fastnet: 9940 8151 monak@socsci.aau.dk. Aalborg Universitet · Fredrik Bajers Vej 5 · 9220 Aalborg Ø · Danmark · Tlf. (+45) 9940 9940. Kandidat i Socialt arbejde v. Aalborg Universitet, speciale, maj 2012 Steffen R. Nissen Abstract This thesis examines the influence of the introduction of the match model on working with recipients of cash benefits in Denmark. The starting point of the thesis is an examination of some of the consequences of this introduction

KVINFOs Ekspertdatabase - Søgeresulta

 1. Socialt arbejde, hvor du bl.a. får undervisning i fagets teorier, metoder og historie Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk tager ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. (AAU) AAU udbyder socialt arbejde som en 2-årig kandidatuddannelse
 2. Det er ikke muligt at få udsat sit speciale. Det vil sige, at hvis du ikke afleverer til den aftalte frist, er du i princippet dumpet og du har brugt 1 ud af 3 eksamensforsøg. Hvis det sker, skal du i samarbejde med din vejleder sende en ændret problemformulering til sekretæren Pia Knudsen, som så giver dig tre måneder ekstra til at få.
 3. Speciale, Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, juni 2014 En diagnoses betydning for hverdagslivet oplevet af individer med diagnosen skizofreni En kvalitativ undersøgelse af skizofrene

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Socialt arbejde: Perspektiver på socialt arbejde, Aktør perspektiver på socialt arbejde, Socialt arbej-de i tid og rum 30 ECTS Teorier om sociale problemer 10 ECTS Speciale Modul 6 30 ECTS 30 I alt ECTS 30 35 25 30 120 Modul 1 A) Mål. Fra 2003-2008 lektor i sociologi ved Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet (AAU). Professor med særlige opgaver inden for socio-demografi, sundheds- og registerbaseret forskning ved samme institut, nu benævnt Institut for Sociologi og socialt arbejde siden 2008 FoSo er en tværfaglig samfundsvidenskabelig forskningsenhed ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Miljøets forskere, beskæftiger sig med udviklingen af nye og udfordrende forskningsinitiativer inden for Socialt Arbejde, der berører både myndighedsarbejde, sagsbehandling og socialpædagogisk arbejde

Morten Frederiksen - Sociologi og Socialt Arbejde. Just Worlds: Cultural standards of social justice in US, China and Scandinavia. TO BEGIN WITH: WHERE ARE YOU FROM? På aau.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse Spor 1 - Socialt arbejde i spændingsfeltet mellem forebyggelse og anbringelse. På aau.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse. I AAU's cookie-politik kan du læse, hvad vi bruger dine data til, samt hvordan du afviser cookies SOCIALT ARBEJDE PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Ph.d. projektet er et kvalitativt casestudie om skøn og handlerum i socialt arbejde med sygemeldte som udtryk for professionalisme i jobcenterorganisationen. Problemstillingen undersøges ved hjælp af vignetter, deltagende observationer og dokumentationsanalyser Speciale, Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, juni 2014 En diagnoses betydning for hverdagslivet - oplevet af individer me

4 Bilag 2: Interviewguide til enkeltinterviews Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde AAU CPH Introduktion til interview - form og formål Vi præsenterer os selv. Deres udtalelser vil blive behandlet fortroligt. Vi vil henvise til dem som unge i ung-til-ung gruppen og vil ikke bruge deres navne Institut for Sociologi og Socialt ArbejdeAAU beskæftiger sig med forskning inden for kerneområderne sociologi, socialt arbejde, arbejdsliv og organisation

Specialer - socialkandidat

 1. Fagligt indhold, Socialt Arbejde, Kandidat - aau
 2. AAU-forsker med speciale i socialt arbejde får
 3. Socialt Arbejde, Kandidat - aau
 4. soc.aau.dk - Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Sekretariater - soc

Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde AAU CPH

populær: