Home

Beskrivende og dynamisk kulturbegreb

Det beskrivende og det komplekse kulturbegreb

I dag bruges det beskrivende kulturbegreb stadig, omend det har forandret sig. Overordnet kan det beskrivende kulturbegreb beskrives som de ideer, værdier, regler og normer som et menneske overtager fra den foregående generation, og som man forsøger at bringe videre (uforandret) til den næste generation En tyrker i Tyrkiet og i Danmark vil både dele grundlæggende værdier og have forskellige måder at leve deres kultur på. Det er dog mest i den manifeste kultur, dvs. på det synlige niveau såsom tøj, talemåde, sprog, musiksmag, politisk struktur og udvikling af teknologi, at der sker forandringer

Det beskrivende kulturbegreb kommer imidlertid til kort når man skal beskrive moderne sammensatte og komplekse samfund. Et sådant kulturbegreb kan ikke håndtere moderne flerkulturelle samfund og beskrive sammensatte kulturelle identiteter. Etnisk identitet er kun én blandt de mange identiteter der bestemmer hvem man er beskrivende eller dynamisk kulturforståelse? Før vi begynte med Hvalstad-prosjektet var det lett å ha en beskrivende kulturforståelse der man så på asylsøkere som de i en gruppe, og vi norske ungdommene. Det at man lett plasserer asylsøkere i en gruppe, og tenker ganske et.

Det beskrivende kulturbegreb Som I kan se under afsnittet: Etnocentrisme og Kulturrelativisme har forholdet til kultur forandret sig løbende igennem årene og måske mest igennem en større forståelse for, hvad kultur er og kan bruges til De tager udgangspunkt i idéer, værdier, regler og normer og har til formål at forklare, hvorfor vi handler, som vi gør. Det beskrivende kulturbegreb opfatter kultur som noget afgrænset, og man kan derfor tale om dansk kultur, tysk kultur og tyrkisk kultur. Hver af de afgrænsede kulturer er kendetegnet ved en række fælles træk 2.2 Det beskrivende og det komplekse kulturbegreb. Du skal logge ind for at skrive en note Du er ikke logget ind. Har du allerede adgang, kan du logge ind for at få vist sidens indhold. Log ind. Hvis man. Gennem tiderne har antropologer arbejdet ud fra en række forskellige opfattelser af kulturer, som er mere eller mindre forskellige fra hinanden. I denne bog skelnes der mellem to overordnede kulturbegreber, dvs. måder at opfatte kultur på, som man har benyttet indenfor antropologien: Det beskrivende kulturbegreb og det komplekse kulturbegreb.

Er kultur statisk eller dynamisk? Kultur og Samfund - en

 1. Det beskrivende kulturbegreb børnehaven og derved belyse problemerne indenfor forældresamarbejde: En kvinde med anden baggrund, som har været i Danmark i 7 år, har gået på sprogskole og kan snakke dansk. Hun har et barn på 6 år, som går i børnehave, hvor der arbejder en.
 2. Det beskrivende kulturbegreb. Forklarer, hvorfor vi handler, som vi gør, og afgrænser kulturer fra hinanden. Det dynamiske kulturbegreb. De tanker, kundskaber og færdigheder, vi lærer, og som får betydning for den måde, vi opfatter, føler og reagerer på.
 3. Når unge mennesker lytter til hverandres musikk, og diskuterer hva de liker eller ikke liker, laster ned spesielle hits og deler med hverandre, er de med på å definere hva som skal være musikk-kulturen blant ungdom. Dette gjelder ikke bare musikk-kultur, men moter, trender, talemåter og oppførsel
 4. Arkæologien har lånt det etnografiske kulturbegreb og anvender dettes grupper til at beskrive et givet forhistorisk samfunds overordnede indretning. Som identificeringsbetegnelse anvendes kultur imidlertid i arkæologisk sammenhæng for at betegne en i tid og udbredelse given levevis, fx Hellenistisk kultur, Kurgankulturen eller.
 5. Dynamisk kultur. De måder at definere kultur på, vi indtil nu er stødt på, kan betegnes som beskrivende. De tager udgangspunkt i idéer, værdier, regler og normer og har til formål at forklare, hvorfor vi handler, som vi gør. Det beskrivende kulturbegreb opfatter kultur som noget.
 6. Eksempler dynamisk proces dynamisk udvikling dynamisk kraft dynamisk samfund Kolding tekniske skole er en moderne, dynamisk og fremadrettet uddannelsesinstitution, hvor årligt mere end 4.000 modtager undervisning Pol1987 Politiken (avis), 1987
 7. (1) Man kan anskue kulturbegrebet på to måder: Det beskrivende kulturbegreb og det komplekse kulturbegreb. (2) Det beskrivende kulturbegreb antager, at alle folk hører til én kultur, og at denne kultur kan være med til at forklare, hvorfor de handler, som de gør

Undervisningsnoter til materiale om kulturel identitet og

Det beskrivende kulturbegreb forstår kultur som ideer, værdier, normer og regler, som et menneske overtager fra den foregående generation, og som hvert multietnisk og dynamisk samfund. Her forståes kultur som et system af symboler der udvikle Det beskrivende kulturbegreb er kendetegnet ved, at man betragter kultur og kulturelle fællesskaber som afgrænsede enheder, der ofte følger nationale grænser (f.eks. dansk kultur). Man har den opfattelse, at det er muligt at indkredse en række kulturelle fællestræk for alle de mennesker, som lever indenfor det afgrænsede område Ved at anvende det beskrivende kulturbegreb kan man hurtigt skabe sig et overblik over en given kultur. Den hollandske professor Geert Hofstede, hvis kulturundersøgelse vil blive beskrevet senere i denne bog, har primært anvendt det beskrivende kulturbegreb, idet han i sin kulturundersøgelse har beskæftiget sig med nationale kulturer

Men som eksemplerne med Aisha, Safet, Ashraf og Pernille viser, kan kultur også opleves og forstås som en meget mere flydende eller dynamisk størrelse. Forstået således, handler kultur snarere om bestemte måder at gøre ting på, som vi lærer af vores omgivelser livet er ikke statisk. Jævnligt er man nødt til at tage det op til revision og gøre status SøndBT1990 Arne Sorgenfrei: Husmoderen fandt lykken i Lykkehjulet; Søndags-B.T.. 1990 dynamisk og nyskapende. I motsetning til det beskrivende kulturbegrepet gir denne bruken av det dynamiske kulturbegrepet i forståelsen av kommunikasjon en mye mer åpen utvikling av samhandlingen. Vi kan ikke forutsi utfallet på bakgrunn av den enkeltes kultur. Men vi kan prøve å forstå den og studere betydningen av kultur i samhandlingen erfaringer og afprøve nye metoder ved at arbejde med anerkendende pædagogik, kulturforståelse og konfliktløsning. Disse tre temaer dan-ner samtidigt projektets idégrundlag, hvilket følgende trekantsmodel illustrerer: Trekanten skal opfattes dynamisk, og den enkelte skole kan starte, hvor det passer bedst for skolen og lærernes situation Det beskrivende kulturbegreb Det beskrivende kulturbegreb indeholder den kulturforståelse, vi har beskæftiget os med i nationsøvelserne. Det er den kulturforståelse, som de fleste af os anvender til daglig. Både når vi møder mennesker, som vi føler os forskellige fra, og når vi rejser til andre lande

Koku-bloggen: beskrivende eller dynamisk kulturforståelse

Der er intet i konceptet Lean og de principper og metoder, der anvendes for at implementere Lean eller i den forsatte rationaliseringen, der sikrer et bedre arbejdsmiljø. (Hansen, 2006, s. 200) Vi ser også, at Lean er et effektivt koncept uanset hvilket samfund, som virksomheden befinder sig i forklares med det beskrivende eller det komplekse kulturbegreb. Det beskrivende kulturbegreb søger kort fortalt at forklare menneskers handlinger ud fra deres kulturbaggrund. En tilgang er at finde fællestræk og forklaringer på kulturen. Eksempler kan være at forklare kønsroller, familiemønstre eller hvorfor kvinder går med tørklæde Interaktiv periodesystem med dynamiske layouts, der viser grundstoffernes navne, elektronstrukturer, oxidationstrin, orbitaler og isotoper. Klik på et stof og få den fulde beskrivelse KULTURLÆRING Marta Kirilova og Anne Holmen Krav til viden om kultur og samfundsforhold Siden slutningen af 1980'erne har lovtekster og læreplans- dokumenter for dansk som andetsprog for voksne haft fokus på undervisning i såvel dansk sprog som kultur- og samfundsforhold relationen mellem individ og gruppe og på identitet og magt • anti-essentialistisk og performativt kulturbegreb () the need to think of culture as a subjective, portable . entity, linked to an individual's history and his/her . variable subject position in variable contexts of language use

Tal enkelt - uden at tale ned Afrunding 3 forståelser af kultur Det beskrivende kulturbegreb Det komplekse kulturbegreb Kultur set som praksis Det beskrivende kulturbegreb Kultur følger oftest nationens (eller organisationens) grænser De fleste deler værdier, regler og normer Kulturbegrebet i brug Vi havde en fra Afrika ansat og det. Og nye sociale medier som fx Snapchat og Instagram skaber nye trends og normer. Normer er sociale regler for adfærd. Normer kan på den måde afgøre, hvilke roller der er i samfundet, og hvilke forventninger der er til disse roller. Det beskrivende kulturbegreb. Det komplekse kulturbegreb. Vi har på modul H og I haft kultur og interkulturalitet, hvor vi har afdækket forskellige kulturparadigmer som fx det beskrivende kulturbegreb og det komplekse kulturbegreb. Paradigmerne er et tankesæt omkring kulturer der har udviklet sig over lang tid og opstået i forskellige tidsperioder

Den beskrivende kulturforståelsen går ut på å finne essensen i de forskjellige kulturene, og i en interkulturell samtale vil dette bety at partene enten kan misforstå hverandre, eller tilpasse seg til kulturene, slik at misforståelser ikke oppstår Man kan skelne mellem to forskellige teoretiske tilgange til kulturbegrebet, nemlig det beskrivende kulturbegreb og det dynamiske kulturbegreb. Det beskrivende kulturbegreb. Det . Geert Hofstedes kulturdimensioner. Magtdistance. Maskulin/feminin Det beskrivende kulturbegreb. (i ental) Det komplekse kulturbegreb. Når man anser kultur som noget der skabes mellem mennesker og fokuserer på forskellige kulturer (i flertal) Kultur med respekt for sociale regler og status - man skal leve op til naboen og ikke tabe ansigt Kultur som dynamisk felt er derimot et felt mellom mennesker som kommuniserer. Feltet er ustabilt og oppstår i bestemte situasjoner og ikke i andre. Det er et meningsfellesskap som ikke preger en person, men en situasjon. Gjennom kommunikasjon gjøres nye faktorer relevante, og nye kulturelle referanserammer skapes når man jobber sammen

Kulturbegreber - kulturforstaeelse

 1. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 2. Teori og analyse: Fra den teoretiske verden inddrages en bred vifte af nedslag for at kunne belyse problemformuleringen. Ved analyse af kulturelle aktiviteter inddrages Jensens (2005) det beskrivende og det komplekse kulturbegreb. Resultater: Som resultat sammenfattes to modeller. En til udvikling af facilitering og en trinvi
 3. Det beskrivende kulturbegreb . og. Det komplekse kulturbegreb. 100. Hvad er en Hybridkultur? 2 kulture, som smelter sammen til en, hvor begge har noget med fra de tidligere. 100. Nævn de 3 lag i det mentaleprogram? Det beskrivende kulturbegreb. 300
 4. Her fortælles om det komplekse og det beskrivende kulturbegreb. Det beskrivende kulturbegreb beskriver kultur, som de idéer, værdier, regler og normer mennesker overtager fra den tid-ligere generation og vil forsøge at give videre til næste generation. Det er kultur, i afgrænsede enheder, som eks. følger e

3.2.1 Det komplekse kulturbegreb SamfNU HTX B (iBog

 1. man udgangspunkt i det beskrivende kulturbegreb, vil man typisk benytte sig af både kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder.I det komplekse kulturbegreb er intet givet på forhånd, og alt skal [...] tilhøre forskellige fællesskaber, og vi kan derfor også have forskellige kulturer. I det komplekse kulturbegreb er det svært at tale om dansk kultur i ental
 2. Kulturmøde i 0. klasse. Valgfaget Kultur og interkulturalitet har budt på undervisning og feltarbejde som har afdækket forskellige kulturparadigmer fx det beskrivende kulturbegreb, samt det komplekse kulturbegreb. Disse paradigmer, er tankesæt vedrørende kulturer der over lang tid har udviklet sig, og er opstået i forskellige tidsperioder
 3. Min tilgang til feltet og forståelsen af kultur vil være ud fra et dynamisk synspunkt og det nye kulturbegreb, der karakteriserer kultur som noget åbent og flydende. Jeg vil komme nærmere ind på denne opfattelse senere i forbindelse med en redegørelse af kulturbegreberne. Teori
 4. Ved at bruger Scheins model, bliver paradoksal og organisatorisk adfærd mere tydelig. For eksempel kan en organisation have høje æstetiske og moralske standarder på det andet niveau af Scheins model - værdier og normer, samtidig med at organisationen ikke reagerer på adfærd på tredje og dybeste niveau af kultur
 5. Baggrund: Bekendtgørelsen og undervisningsvejledningen mht. kursus i samfundsfor-ståelse er meget uklar og løst defineret. Det er derfor interessant at undersøge, hvordan normer, værdier, omgangsformer og kulturbegreb bliver defineret og italesat i praksis i en undervisningssituation, da måden hvorpå dette sker, har betydning for forståelsen af kultur, og de oplevelser og erfaringer.
 6. Det beskrivende kulturbegreb og det komplekse kulturbegreb. Tager man udgangspunkt i det beskrivende, er kultur noget det enkelte medlem er bærer af. Kultur er ideer, værdier, regler og normer, som et menneske overtager fra tidligere generationer. Disse forsøges viderebragt, dog med nogle forandringer, til den næste generation
 7. Det beskrivende kulturbegreb. Når man anser kultur som en samlet nationel enhed og fokuserer på national-kulturen (i ental) Det komplekse kulturbegreb. Beskrivende og enkle niveau, hvor der er bred enighed om betydningen. Konnotationer

2.3.1 Det komplekse kulturbegreb - SamfNU STX og HF B (iBog

7 Det beskrivende kulturbegreb Kultur som afgrænset enhed, der ofte følger nationens grænser og bygger på ideen om fælles værdier og normer. Det komplekse kulturbegreb Kultur, forstået som noget man gør, frem for noget man har, som en dynamisk proces, der opstår mellem mennesker Dynamisk assessment adskiller sig fra den typiske psykologiske testning på en række områder. Undersøgelsen har ikke først og fremmest et beskrivende og forklarende sigte. Testresultaterne registreres og opgøres ikke med henblik på at kunne sammenligne personens præstation med et norm-materiale for alderssvarende personer Under slutmål stod der forholde sig til litterær og kulturel tradition og udvikling, som den kommer til udtryk gennem litteraturhistorisk læsning og i Dansk litteraturs kanon. Med dette må der menes at det også er vigtig at blive undervist i vores egen nationale kultur. Der skal undervises i kulturel tradition igennem Dansk litteraturs kanon Det beskrivende kulturbegreb: Kultur ses som en afgrænset enhed som oftest fØlger nationens grænser Alle i en nationalkultur deler værdier, Kultur er dynamisk og altid i forandring Kultur er Ofte ubevidst En persons handlinger kan ikke alen Beskrivende dokument for udbud på vejbelysning i Guldborgsund Kommune Version 1.3 22. januar 2019 DETTE DOKUMENT ER DYNAMISK, OG VIL BLIVE OPDATERET IGENNEM DIALOGPROCESSEN. VÆR DERFOR OPMÆRKSOM PÅ VERSIONSNUMMERET

Fælles er det, at mødet indeholder en eksistentiel kerne, som rummer væsentlige dele af det, som klassisk henhøre til kulturmødedebatten - spændingen mellem den globale- og den nationale identitets elementer, det forestillede fælleskabs komponenter, aftraditionaliseringens konsekvenser og træk af den kulturel globalisering Kapitlet præsenterer to forskellige opfattelser af kultur (det beskrivende og det komplekse kulturbegreb). Herefter bliver en række andre centrale begreber og problemstillinger forklaret, fx globalisering, amerikanisering, nationalkultur, subkultur, etnicitet og kulturel identitet.. deling en i det klassiske og dynam iske/k omplekse kulturbegreb . Det klassiske og beskrivende kulturbegreb Det klassiske kulturbegreb trækker sine tråde tilbage til 1960'erne, hvor det blev brugt inden for den klassiske antropologi. Man ser på kultur som en fragmenteret måde at inddele folk på og finde forskelle og ligheder

Det traditionelle kulturbegrebs begrænsning Ikke altid nok at ordne verden med udgangspunkt i det beskrivende kulturbegreb Kan være en blindgyde, hvor forskelle, der ikke nødvendigvis har hold i virkeligheden, fastholdes. Bare fordi Aysuns forældre er af tyrkisk oprindelse, er det ikke sikkert, at hun går med tørklæde, og at hun faster Et eksempel på scenisk fremstilling ses her, hvor livet på stationen beskrives vha. aktive verber og beskrivende tillægsord, der giver et dynamisk og detaljeret indtryk: Toget begyndte at gaa, da en Bonde skreg fra et Vindu. Han havde ingen Billet. Togføreren () gav Bai to Fingre og sprang op paa Trinet • Individet og samfundet er altså et produkt af den kultur de tilhører Fællestræk mellem multi- og monokulturalisme Begge betjener sig af et statisk kulturbegreb. Det vil sige at individet og samfundet er et produkt af den kultur de tilhører og at kultur derfor kan bruges som forklaringsmodel ningsretning, hvor man arbejder med 'det beskrivende kulturbegreb' og med kvantitative metoder, og den langt mindre kritisk-hermeneutiske forskningsretning, hvor man arbejder med det 'komplekse kulturbegreb', og overvejende med kvalitative metoder (Jensen & Løngreen 1995:13-51, Jensen 1998:167-200) Funktionalistisk forsknin

2.2 Det beskrivende og det komplekse kulturbegreb Analyse ..

Generelt findes der hundredvis af definitioner på, hvad kultur er. Historisk har man primært brugt det beskrivende kulturbegreb, når man undersøgte kulturelle fællesskaber.Her er kultur de ideer, verdensforestillinger, værdier, normer, symboler og regler, der overføres og fortolkes fra generation til generation Plan Hvordan bruges kultur som begreb i hverdagen? Kultur som praksis Praksisteori Postkulturel kommunikation på arbejdspladsen Det beskrivende kulturbegreb Kultur ses som en afgrænset enhed som oftest følger nationens grænser. Alle i en nationalkultur deler værdier, regler og normer Med fremvæksten af de moderne informationssamfund bruger sociologer og antropologer i højere grad det komplekse kulturbegreb til at beskrive vor tids samfund.For at indfange forandringerne i de kulturelle mønstre ser sociologer og antropologer derfor kultur som mere dynamisk. Her anerkender man stadig betydningen af kollektive nationale identiteter

1.2 Det beskrivende og det komplekse kulturbegreb Kultur på ..

selv og sin familie i fx det pakistanske samfund i Danmark. Det er også det beskrivende kulturbegreb, der ligger bag forestillingen om, at det er en forudsætning for at forstå og acceptere andre kulturer, at man forstår sin egen. Igen bygges der på en forestilling om at en kultur har en essens, man kan lære at kende Beskrivende dokument for udbud på vejbelysning i Ringsted Kommune Version 2.1 8. juni 2018 DETTE DOKUMENT ER DYNAMISK, OG VIL BLIVE OPDATERET IGENNEM DIALOGPROCESSEN. VÆR DERFOR OPMÆRKSOM PÅ VERSIONSNUMMERET og pent, nyttig og unyttig, om daglig atferd og meningen med livet. (Klausen 1992 27). Forskere som bruker det beskrivende kulturbegrepet er i store trekk enige om følgende: Kultur kan avgrenses til et folk eller en gruppe som har enkelte fellestrekk som bygger på fortiden og endres langsomt. Man kan f. eks. tale om norsk kultur og tid, når man skal uddanne både yngre læger og beskrivende radiografer. De ledende overlæger foreslog, spørgsmålstegn ved, om den frigjorte lægetid skal bruges til at skabe et dynamisk og udfordrende miljø på afdelingen, eller om formålet blot er at give flotte produktionstal på. Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur . Forord: Formål med bogen og bogens opbygning . Kapitel 1: Kultur og kulturmøder . 1.1 Hvad er kultur? 1.2 Det komplekse og det beskrivende kulturbegreb 1.2.1 Det beskrivende kulturbegreb 1.2.2 Det komplekse kulturbegreb 1.3 Kulturel identitet i senmoderne samfun

Kulturforståelse -Interkulturel kompetence !!!!! Fag: Historie Vejleder i linjefaget: Marianne Axelsen Leth (AX) Vejleder i de pædagogiske fag: Ella Jørgensen (EJOR 1.2 Det komplekse og det beskrivende kulturbegreb 1.3 Kulturel identitet i senmoderne samfund (Giddens) (inkl. traditionelle, moderne og senmoderne samfund) 1.4 Globalisering (Giddens) 1.5 Mødet med det fremmede (inkl. kulturmøder og hermeneutik) (Gadamer) 1.6 National kultur og forretningskultur Opgaver og arbejdsspørgsmå

populær: