Home

Teknologipagt

Den Midtjyske Teknologipagt - YouTub

Teknologipagt: Sådan skal danskernes digitale og teknologiske

 1. ister Brian Mikkelsen skal sidde for bordenden af regeringens teknologipagt, som blandt skruer op for optaget på ingeniøruddannelserne. (Foto: Ritzau/ Tariq Mikkel Khan ) UDSPIL: 10.000 flere skal have en naturvidenskabelig eller teknologisk uddannelse inden 2025, lyder målet i ny.
 2. Det er alle disse urovækkende kendsgerninger, der har fået ATV til at gå sammen med IDA, DI og Dansk Metal om at foreslå regeringen en Teknologipagt. Det sker med inspiration fra Holland, og formålet er gennem en koordineret og forpligtende indsats at sikre, at vi får uddannet den arbejdskraft, erhvervslivet mangler
 3. Teknologipagt: Styrket fokus på danskernes teknologiske kompetencer. Regeringen har i dag bebudet en teknologipagt med det formål at få flere unge til at interesse sig for det digitale og teknologiske felt og derigennem løfte arbejdsstyrkens kompetencer på disse områder

Regeringen vil etablere en Teknologipagt for at understøtte udvik-lingen af de kompetencer, som erhvervslivet i stigende grad har be-hov for i takt med den teknologiske og digitale omstilling. Teknologi-pagten er inspireret af Nederlandene, jf. bilag. Målet med en dansk Teknologipagt er, at flere skal tage en uddannel Teknologipagt - del af national pagt. Teknologipagten udspringer af regionens vækstpartnerskabsaftale med regeringen, hvor Region Midtjylland har forpligtet sig i at understøtte den nationale teknologipagt. Dette gør Region Midtjylland gennem 14 konkrete indsatser, der skal implementeres frem mod 2020 Christian har en ph.d. i Corporate Venturing fra CBS og Babson College i USA. Han har tidligere arbejdet som CEO for Øresund Entrepreneurship Academy, har deltaget i opstart af flere organisationer og besidder i dag en række tillidsposter i ind- og udland I dag har ministre og repræsentanter for uddannelsesinstitutioner og foreninger giver håndslag på en teknologipagt efter hollandsk forbillede. Målet er at få flere unge til at vælge teknologiske uddannelser Danmark mangler allerede i dag ingeniører, naturvidenskabelige kandidater, it-specialister og erhvervsuddannede med tekniske og digitale kompetencer. Problemet bliver endnu større i fremtiden, hvis ikke flere unge vælger en uddannelse inden for STEM-fagene

Den Midtjyske Teknologipagt (kort m

Ideen om en teknologipagt, møder stærk opbakning fra DI, der sammen med Dansk Metal, Ingeniørforeningen IDA og Akademiet for Tekniske Videnskaber også har anbefalet regeringen at lade sig inspirere af hollandske erfaringer og resultater. - Det er helt rigtigt set af regeringen og erhvervsministeren at foreslå en teknologipagt teknologipagt 13 www.regionmidtjylland.dk Nu skal pagten skrives og klarmeldes og præsenteres den for vækstforum den 19. marts og regionsrådet den 25. april

Erhvervsministeriet arbejder for at skabe øget vækst og velfærd i Danmark ved at sikre, at borgere og virksomheder oplever gode vilkår og rammer for vækst The latest Tweets from Anne Katrine Bojsen (@akbojsen). Uddannelsespolitisk chefkonsulent i Ingeniørforeningen, IDA. Tweeter mest om uddannelse. Kan fanges på 28 22 93 7 The latest Tweets from Per Michael Johansen (@aaurektor). Officiel profil for Per Michael Johansen, rektor ved Aalborg Universitet (AAU). Tweets handler bl.a. om #dkforsk og #dkpol

Teknologipagt i Holland § Én national teknologipagt § Fem regionale teknologipagter The focus of the implementation - and the key to success - will lie in the regions. The implementation structure will therefore be built within the regions, complemented by arrangements for the implementation of measures at the national leve Danmark har brug for en Teknologipagt, og vi skal sætte tidligt ind, allerede i folkeskolen. I TDC Group er vi stolte af at bidrage med læringsmaterialet WiFive, som både har fokus på digital dannelse og uddannelse, og som vi har udviklet sammen med Danske Skoleelever, siger Pernille Erenbjerg. Begejstrede skoleeleve Teknologipagt - fra god idé til effektiv praksis Teknologipagtens ambition er at uddanne 10.000 flere inden for STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) over de næste ti år. Derfor er der behov for at styrke samarbejdet mellem uddannelser, organisationer, det offentlige og erhvervslivet nationale teknologipagt udmøntes en række regionale teknologipagter, der sikrer understøttel-sen af de regionale styrkepositioner og udfordringer. Figur 2 viser en mulig opbygning af en dansk teknologipagt med fem regionale teknologipagter, hvor den nationale teknologipagt er forankret i erhvervsministeriet8

Den teknologiske udvikling går så stærkt, at uddannelserne har svært ved at følge med. Derfor er det stærkt tiltrængt med en teknologipagt, som regeringen præsenterer i dag. Pagten vil sikre, at virksomhederne får adgang til medarbejdere med de rette tekniske kvalifikationer, mener DI, Dansk Metal, IDA og ATV Teknologipagt matcher universitetets ingeniørsatsning Regeringen lancerede i denne uge sin længe ventede Teknologipagt, der skal få flere unge til at interessere sig for blandt andet ingeniøruddannelser

Teknologipagt event 5 on Vime

 1. I slutningen af januar præsenterer regeringen sin såkaldte teknologipagt, der skal skabe lokale samarbejder mellem erhvervsliv og uddannelser for at få flere unge til at uddanne sig i et fag, der giver de såkaldte STEM-kompetencer - altså science, technologi, engineering og math
 2. vækst tages udgangspunkt i det nationale arbejde med en Teknologipagt, der er påbegyndt i 2017.13 Strategien prioriterer den lokale forankring og beskrivelsen af den naturfaglige indsats på den enkelte skole højt. Skolerne skal udarbejde en lokal handleplan, indeholdende en procesplan for arbejdet med temaerne fra den kommunale strategi
 3. Regional aftale understøtter den nationale teknologipagt. Den Midtjyske Teknologipagt indeholder 14 konkrete indsatser, der skal implementeres inden 2020. Aftalen kommer i kølvandet på regeringens nationale teknologipagt og udspringer af Region Midtjyllands vækstpartnerskabsaftale med regeringen for at understøtte den nationale teknologipagt
 4. Regeringen igangsætter i løbet af de kommende måneder en teknologipagt, hvor et tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skal løfte arbejdsstyrkens færdigheder og spore flere unge ind på uddannelser inden for det digitale og teknologiske område
 5. Der er tale om en såkaldt teknologipagt, der skal gøre, at omkring 10.000 flere har en uddannelse inden for Stem-fag i 2025. Det dækker over de engelske ord science, technology, engineering og mathematics. - Hvis ikke det lykkes for os at uddanne flere med Stem-kompetencer, risikerer vi, at væksten glider udenom Danmark
 6. ister Brian Mikkelsen. Rådet får til opgave at rådgive om, hvordan vi får flere danskere til at arbejde med og uddanne sig indenfor STEM-området (science, technology, engineering, mathematics)
 7. ister Brian Mikkelsen, udd.- og forsknings

Erhvervsminister Brian Mikkelsen skal sidde for bordenden af regeringens teknologipagt, som blandt skruer op for optaget på ingeniøruddannelserne. (Foto: Ritzau/ Tariq Mikkel Khan ) UDSPIL: Optaget på STEM-uddannelserne skal øges, så 10.000 flere har en teknologisk uddannelse i 2025. Sådan. En dansk teknologipagt efter hollandsk forbillede skal skabe 10.000 flere ingeniører og IT-specialister i 2025. Pengene er afsat, men de konkrete projekter venter vi stadig på

Regeringen vil derfor etablere en Teknologipagt i samarbejde med bl.a. erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører med en vision om at skabe kompetencer til en teknologisk og digital fremtid.Teknologipagten skal give fælles retning for nationale og lokale indsatser og skabe en platform for evaluering, videndeling. Den midtjyske teknologipagt • Teknologipagten udspringer af regionens vækstpartnerskabsaftale med regeringen, hvor Region Midtjylland har forpligtet sig i at understøtte den nationale teknologipagt. • Dette gør Region Midtjylland gennem 14 konkrete indsatser, der skal implementeres frem mod 2020 Indsatsen er DA's bidrag til den danske Teknologipagt. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med DA's medlemsorganisationer og deres medlemsvirksomheder. / Ambitionerne og aktørerne i regeringens Teknologipagt blev præsenteret tirsdag den 24. april. Her blev Fonden for Entreprenørskab annonceret som sekretariat for Teknologipagten, og det betyder, at Fonden får en stor og aktiv rolle i arbejdet i forbindelse med Teknologipagten

FA byder regeringens teknologipagt velkommen Tirsdag lancerede regeringen Teknologipagten, der skal styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer til gavn for erhvervslivet og for den enkelte. Godt og nødvendigt initiativ, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) København. Regeringen, uddannelsesinstitutioner og virksomheder skal sammen arbejde for, at langt flere unge vælger at blive eksempelvis matematikere, ingeniører eller teknikere. Det skriver Berlingske. Der er tale om en såkaldt teknologipagt, der skal gøre, at omkring 10.000 flere har en. Derfor er det helt rigtigt, at regeringen nu sætter sig i spidsen for en Teknologipagt, som går til området med et 360 graders blik. Vi skal have flere til at interessere sig for STEM, til at uddanne sig inden for STEM og til at anvende STEM - Vi hilser regeringens teknologipagt velkommen, først og fremmest fordi den digitale udvikling i byggeriet stiller krav til medarbejdere på alle niveauer. Alle skal kunne tage imod de nye teknologier, tage dem i brug så effektivt som muligt og høste gevinsterne, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

DIGITAL VÆKST - TEKNOLOGIPAGT ☘️ Jeg kommer i slutningen af januar med regeringens strategi for digital vækst, herunder en Teknologipagt. Det er.. Danmark skal have en teknologipagt Der har været talt meget om nødvendigheden af en dansk teknologipagt. Erhvervsmand Asger Aaamund slår her til lyd for, at en teknologipagt bør styrke universiteterne og fokusere på sol, vand og thorium Af Asger Aamund and admin - 31. oktober 201 Regeringen vil sikre videnstunge arbejdspladser med ny teknologipagt Ved at binde erhvervsliv, forskning og undervisning tættere sammen skal Danmark sikres tilstrækkelig arbejdskraft indenfor de tekniske og naturvidenskabelige fag Af Kristoffer Frøkjær - 24. april 201 Regeringen vil i løbet af de kommende måneder igangsætte en Teknologipagt, der skal få flere unge til at interessere sig, uddanne sig og arbejde indenfor det digitale og tekniske område. Indsatsen skal ske i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet selv, der skal bidrage med konkrete indsatser. Indhol

nationale arbejde med en Teknologipagt og Strate-gi for Danmarks digitale vækst13. Strategi for naturfag prioriterer den lokale forank-ring og beskrivelsen af den naturfaglige indsats på den enkelte skole . Skolerne skal udarbejde en lokal handleplan indeholdende en procesplan for arbejdet med temaerne fra den kommunale stra-tegi Målet med en dansk Teknologipagt er bl.a., at flere skal gennemføre en faglært eller videregående uddannelse inden for det tekniske og digitale område. På den baggrund har Erhvervsministeriet bedt Højbjerre Brauer Schultz om at gennemføre en analyse af private virksomheders efterspørgsel efter tekniske og digitale kompetencer Hvis den midtjyske teknologipagt skal blive en succes og sikre en stærk sammenhæng mellem udbud af og efterspørgsel på STEM-kompetencer i Region Midtjylland, kræver det for det første et stærkt strategisk samarbejde mellem de individuelle aktører, der i fællesskab - som et økosystem - skal levere resultaterne Læs de seneste business-nyheder på berlingske.dk. Med Berlingske Business får du de seneste erhversnyheder samt adgang til aktiekurser i realtid

Kronik: Teknologipagt skal skabe Danmarks fremtid - Dansk

 1. IDA: Godt med penge til Teknologipagt. Teknologipagt-aftalen er et godt fundament til den indsats, det er at inspirere flere unge til at uddanne sig inden for IT, ingeniør og naturvidenskab, fremhæver IDA-formand Thomas Damkjær Petersen
 2. Med regeringen i spidsen skal virksomheder, organisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner indgå en teknologipagt om at udvikle Danmarks digitale kompetencer, lyder anbefaling fra Det Digitale Vækstpanel
 3. Life Science-sektoren står over for store udfordringer, når det gælder rekrutteringen af højtuddannede specialister. Blandt andet derfor lancerer Regeringen med Brian Mikkelsen i spidsen i dag en Teknologipagt, der har blandt andre Lundbeck som underskrivere
 4. Regeringens teknologipagt er tiltrængt og kommer på det rigtige tidspunkt. Det mener Dansk Byggeri, som efterlyser initiativer, der kan spore flere danskere ind på tekniske og digitale uddannelser, efteruddannelser og job
 5. 6 Teknologipagt i Holland Triple-helix: Vejen til succes 6. 7 Teknologipagt i Holland Én national teknologipagt Fem regionale teknologipagter The focus of the implementation - and the key to success - will lie in the regions. The implementation structure will therefore be built within the regions, complemented by arrangements for the.
 6. Nyheder. Du er her: Forside / Nyheder / Forside / Nyheder
 7. ister Brian Mikkelsen (K) forsøge at få fælles fodslag i arbejdet med at få flere unge til at uddanne sig i teknologisk retning

 1. Der er tale om en såkaldt teknologipagt, der skal gøre, at omkring 10.000 flere har en uddannelse inden for Stem-fag i 2025. Det dækker over de engelske ord science, technology, engineering og.
 2. ??Regeringen har udpeget 13 medlemmer til TeknologipagtRådet med Net-companys CEO, André Rogaczewski, som formand. Rådet skal stå i spid-sen for Teknologipagtens arbejde med at få flere danskere til at arbejde og uddanne sig inden for digitale og tekniske fag
 3. Regeringens Teknologipagt, der bliver lanceret i dag, skal skabe et bedre samarbejde mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne. Målet er, at 20 pct. flere skal gennemføre en faglært eller videregående uddannelse over de næste ti år inden for de såkaldte STEM-områder (teknologi, IT, naturvidenskab og matematik)
 4. Virksomhedspagten er et konkret tiltag i forlængelse af regeringens 'Teknologipagt', der blev offentliggjort i foråret, og er et samarbejde sat i søen af interesseorganisationen, Technology Denmark, der arbejder for tiltrækning, udvikling og fastholdelse af talent, og tæller nogle af landets største IT- og techvirksomheder
 5. På 10 år skal 10.000 flere uddanne sig inden for de såkaldte STEM-kompetencer. Det er målet med Teknologipagten, som regeringen netop har lanceret. Danmark har brug for en Teknologipagt, og vi skal sætte tidligt ind, allerede i folkeskolen, lyder det fra TDC. Den danske regering har netop.
 6. De 13 medlemmer af regeringens TeknologipagtRåd er udpeget. Blandt medlemmerne er Erik Knudsen, rektor for University College Lillebælt og formand for Astra, det nationale..

Erhvervsministeriet har nu offentliggjort, at direktør i Naturvidenskabernes Hus, Nanna Seidelin, er udpeget som medlem af det 13 mand store råd, der skal stå i spidsen for regeringens Teknologipagt. Den 24. april lancerer regeringen Teknologipagten ved et arrangement på Experimentarium i København • Parterne vil samarbejde om, hvordan en teknologipagt kan understøtte væksten på Bornholm. Det skal i efteråret 2017 drøftes, hvordan Bornholms Vækstforum kan indgå i en teknologipagt i samspil med øv­ rige regionale og lokale aktører, og hvordan der kan spilles ind med relevante initiativer til en teknologi­ pagt.

Teknologipagt sætter uddannelse og iværksætteri i centrum

En teknologipagt er et samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører om at fremme interessen for teknologi blandt børn og unge mhp. at øge udbuddet af STEM-kompetencer på arbejdsmarkedet for dække erhvervslivets behov. En Teknologipagt skal sætte en strategisk retning for at styrke indsatsen Nordjysk Teknologipagt Brændende platform: •Mangel på IKT-kompetencer på flere niveauer, særligt IT- specialister (softwareudvikling, databasedesign, robotteknologi m.m.) •Nordjylland har færre end landsgennemsnittet med en teknisk / naturvidenskabelig videregående uddannels View Lasse Korsholm's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Lasse has 5 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Lasse's. Engineer the Future bringer danske ingeniører og teknologieksperter i front og sørger for, at børn og unge får en teknologisk dannelse SMVdanmark: Ja tak til teknologipagt og flere faglærte. Teknologipagten skal øge tilgangen til erhvervsuddannelserne og øge samarbejdet med virksomheder i folkeskolen. Derfor bakker SMVdanmark op om regeringsinitiativet

-Den teknologiske udvikling går så stærkt, at uddannelserne har svært ved at følge med. Derfor er det stærkt tiltrængt med den teknologipagt, som regeringen netop har præsenteret. Pagten vil sikre, at virksomhederne får adgang til medarbejdere med de rette tekniske kvalifikationer, lyder det enstemmigt fra DI, Dansk Metal, IDA og ATV Teknologipagtrådets formand André Rogaczewski under lanceringen af regeringens Teknologipagt i Experimentarium. (Foto: Keld Navntoft / Ritzau Scanpix) Der skal være benhård styring af, om et hav af mindre initiativer under Danmarks nye Teknologipagtråd rent faktisk bidrager til, at der bliver uddannet flere med tekniske kompetencer Teknologipagt skal gøre Danmark til et vækstcenter . ATV gået sammen med DI, Dansk Metal og IDA om at foreslå en 'teknologipagt', der skal styrke rammerne for teknologiudvikling i Danmark. Danmark har potentiale til at blive et af verdens vækstcentre, men det vil kun ske, hvis rammevilkårene for teknologiudviklingen styrkes Hands-on blev i foråret 2018 udnævnt til ambassadør for regeringens Teknologipagt. Teknologipagten har støttet Hands-on aktiviteten 'Fremtiden er faglært' med midler, som gør det muligt at styrke udbredelsen af kampagnens budskaber til virksomheder og medarbejdere i industrien Siemens, Vestas og Grundfos i teknologipagt - Jern Log ind.

Regeringens teknologipagt skal sikre flere ingeniører

 1. teknologipagt forpligter, men er ikke et mirakelmiddel (ingeniøren 17.06.2018) samtaleguide: nu er der endelig hjÆlp at hente til det svÆre studievalg (ida.
 2. Flere danskere skal have tekniske og naturvidenskabelige kompetencer, hvis arbejdsstyrken i fremtiden skal matche virksomhedernes behov. Det er baggrunden for den midtjyske teknologipagt, hvor virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt offentlige aktører som region og kommuner er gået sammen om en række indsatser frem mod 2020
 3. teknologipagt v/ Beatrice Boots, Director, The National Platform Science & Technology in Holland 11.20 - 12.20 Debat: Hvilke kompetencer har erhvervslivet i fremtiden behov for fra uddannelses-institutionerne? Indledning til debat v/ Lars Enevoldsen Paneldiskussion og spørgsmål fra salen. Hvordan styrker vi samarbejdet melle

En dansk teknologipagt er det nye sort Ingeniøre

Teknologipagt skal sikre flere ingeniører og naturfaglige . Regeringen lancerer i dag en Teknologipagt, der skal sikre større fokus på naturvidenskabelige og teknologiske kompetencer Teknologipagt: Flere digitale arbejdspladser Foto: Scanpix Hvert fjerde nye job, der bliver skabt i den private sektor, kræver kompetencer inden for teknologi, it og naturvidenskab, og andelen er stigende

Mads Tofte har forlader derfor universitetet, når hans åremålsansættelse udløber ved årsskiftet. Mads Tofte startede som leder af foreløberen til IT-Universitetet, IT-Højskolen, i 1999 og fortsatte, da højskolen blev til IT-Universitetet i 2003 Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil etablere en teknologipagt, der blandt andet skal hjælpe SMV'er med at udvikle sig digitalt og teknologisk. DI roser planerne. Et bredt samarbejde mellem virksomheder, universiteter og organisationer i en såkaldt teknologipagt skal hjælpe Danmark på vej ind i den fjerde industrielle revolution DIGITAL VÆKST - TEKNOLOGIPAGT ☘️ Jeg kommer i slutningen af januar med regeringens strategi for digital vækst, herunder en Teknologipagt. Det er afgørende, at vi følger op på de mangler på kompetencer, vi står foran på særligt STEM området Eksempel på indhold i en regional teknologipagt Den hollandske Syd-Vest region bestående af provinserne (amterne): Rotterdam-Rijnmond, Drectsteden, West-Brabant, Haaglanden, Hollan-Rijnland, Zeeland og Midden-Holland har i deres teknologipagt ønsket at fremme, at flere unge vælger en uddannelse inden for STEM ved at: 1 DI: Teknologipagt sætter helt nye mål for uddannelser . Regeringen har lanceret en Teknologipagt, som ifølge Dansk Industri sætter helt nye mål for, hvordan danskerne får de uddannelser og kompetencer, der er brug for på fremtidens arbejdsmarked

Teknologipagt: Styrket fokus på danskernes teknologiske

Der er ifølge TEKNIQ brug for konkrete initiativer, hvis flere unge skal vælge en faglært uddannelse på de tekniske områder. Derfor er den nye teknologipagt, som regeringen præsenterede i dag, et vigtigt, første skridt Nu kommer den: Teknologipagt skal tiltrække unge til ingeniørfag og naturvidenskab. Ingeniøren: Erhvervsminister Brian Mikkelsen er endelig klar med initiativet, der skal skabe lokale samarbejder om tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Det vækker glæde i IDA. Læs mere her.. I en kommentar til Regeringens lancering af Strategien for Danmarks Digitale Vækst, herunder de centrale initiativer om etablering af en Teknologipagt og øget teknologiforståelse i Folkeskolen udtaler FRI's Adm. direktør Henrik Garver: Teknologipagten og initiativet om øget teknologiforståelse i Folkeskolen er en ny og tiltrængt måde at tænke STEM kompetencer ind i hele. De virksomheder, som har deltaget i den regionale vækstindsats, har haft en meromsætning på 22 milliarder kroner og skabt 13.200 nye fuldtidsjobs sammenlignet med lignende virksomheder, der ikke har deltaget Derfor har regionsrådet nu bevilget 12,7 mio. kroner til projekter i den midtjyske teknologipagt. Syv projekter fordelt i hele Region Midtjylland sparker nu gang i den midtjyske teknologipagt, der skal sikre midtjyderne de uddannelser og kompetencer som virksomhederne efterspørger i fremtiden

Den Midtjyske Teknologipagt - Region Midtjyllan

Maritime Technology Camp. Formålet med Maritime Technology Camp er at sætte særligt fokus på den maritime branche. Potentielle studerende fra ungdoms- og erhvervsuddannelserne samt folkeskolen bliver inviteret inden for, og vil i løbet af tre dage stifte bekendtskab med robotteknologi, skibssimulatorer, maritim sikkerhed, 3D print, samt komme med ind i maskinrummet og på broen ombord på. Teknologipagt skal give tusinder flere teknikkyndige danskere Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) lancerer en teknologipagt, der skal give mange flere ingeniører, it-specialister og naturfagsuddannede. Foto: Tariq Mikkel Khan/Scanpix Danmark står over for en stor mangel på ingeniører, it. Danmark står over for en stor mangel på ingeniører, it-specialister og videnskabsfolk. Det skal pagt ændre

Arbejdsmarkedets krav til vores digitale og tekniske færdigheder stiger. I foråret 2018 lancerede regeringen derfor en teknologipagt i samarbejde med erhvervslivet, fagbevægelsen m.fl., som også blev diskuteret i Disruptionrådet Teknologipagt Regeringen underskriver sin såkaldte teknologipagt med dansk erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Målet er at få flere til at uddanne sig og arbejde på det digitale og teknologiske felt. mag Danmark har endelig fået en teknologipagt, der skal ruste os til fremtidens arbejdsmarked. Regeringen og IDA har sammen med uddannelsessteder og virksomheder blandet blod, trykket hænder og indgået et forpligtende samarbejde, så vi alle nu arbejder sammen om at sikre, at Danmark er rustet til fremtiden Regeringen udgav 13. marts 2018 en ny National naturvidenskabsstrategi, der også får betydning for EUD. Strategien indeholder række konkrete indsatsområder, som skal styrke interessen for naturvidenskab på langs og tværs i uddannelsessystemet og strategien ligger i forlængelse af regeringens indsatser med Disruptionråd, Strategi for Danmarks digitale vækst, samt en Teknologipagt

Teknologipagt flugter med Aarhus Universitets faglige satsninger AU-forskere modtager priser fra Innovationsfonden Innovationfondens Innovatørpris 2018 går til adjungeret professor Ole Green, mens seniorforsker Peter Løvendahl modtager Grand Solutions-prisen for fremavling af klimavenlige køer Samtidig har regeringen undladt at tage læreruddannelsen med i sine store satsninger. Fx da den søsatte sin sprogstrategi og sin naturfagsstrategi, og da den lancerede en teknologipagt. Trods opfordringer har den ikke ønsket at bidrage til at styrke optaget og tiltrække flere ansøgere, uagtet den store mangel på lærere i folkeskolen Det er André Rogaczewski enig i. Foruden at være formand for regeringens teknologipagt er han chef for Netcompany, der står bag det nye inddrivelsessystem til 1,1 mia. kr. Han sammenligner de seneste årtiers skattelovgivning med den kasse ledninger, de fleste af os gemmer i et hjørne af huset

populær: