Home

Diskuterende spørgsmål

En læseforståelsesstrategi er en bevidst, målstyret handling, der kan udføres før, under og efter læsningen af en tekst med henblik på forskellige elementer af læseforståelsen Her kan du få hjælp til selv at lave historiefaglige problemstillinger. Som sagt skal en opgaveformulering til fx DHO og udkast til SRP deles op i tre taksonomiske niveauer

Vi bruger cookies på www.hansreitzel.dk Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden FAQ til større skriftlige opgaver og AT. Denne FAQ giver svar på de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med AT, SRP, SRO og DHO. Svarene er baseret på vejledningerne til de forskelige opgaver og Gefion Skrivebog

  1. Chilled Chilled Program er baseret på de samme behandlingsprincipper som Cool Kids, men er for store børn og unge i alderen 13-17 år. Forældrenes deltagelse kan variere, men forældrene holdes altid løbende orienteret om hvilke temaer og strategier, der arbejdes med. Det er muligt i høj grad at fokusere på problemstillinger, som de unge selv bringer op under forløbet fx.
  2. iselvstudie i akademisk skrivning. Søren Lauridsen. Se
  3. Anvisningerne her er selvfølgelig kun vejledende, og du er frit stillet til at gøre det anderledes. Men følger du anvisningerne, får du en god, gennemprøvet struktur i din besvarelse, og de enkelte afsnit får et passende omfang i forhold til hinanden
  4. Det følgende er en introduktion til socialt inkluderende praksisanalyse (SIP). SIP bidrager til, at velfærdsprofessionelle og velfærdsinstitutioner kan udvikle og vedligeholde et fælles fagsprog, der understøtter arbejdet med at spore og stække marginaliserende og ekskluderende mekanismer i hverdagslivet
  5. Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne Dansk Psykiatrisk Selskab 2013 December 2013 Arbejdsgruppe: Torben Arngrim, Mogens Brødsgaard, Pia Bohn Christiansen

HA(psyk.) giver dig indsigt i en af virksomhedens vigtigste ressourcer: medarbejderne. Du lærer at arbejde med virksomhedsforhold, relationer og motivation - og hvordan virksomheder ved at styrke rammerne for medarbejdernes samarbejde og præstationer kan opnå bedre resultater Basisoplysninger Definition1 Skizofreni er en alvorlig psykisk lidelse som præges af psykotiske symptomer, social tilbagetrækning og svækket evne til at fungere i sociale sammenhænge Skizofreni indebærer ofte affektive symptomer og en grundlæggende o

Selv om facilitator bør styre mødet med fast hånd, er der altså ikke noget i vejen for, at hun er lydhør over for de øvrige mødedeltageres oplevelser af, hvad der er behov for. Hun kan sågar tillade nogle minutters diskussion om, hvilken retning mødet skal tage eller andre spørgsmål om mødets form, så længe det ikke går over gevind BEK nr 776 af 26/06/2013 - Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen - Undervisningsministerie

Problemformulering og problemstillinger - Historisk Metod

Den analyserende artikel eller den litterære artikel skal ikke forstås som en artikel i klassisk forstand, men er en særlig genre, som peger frem mod litterære analyser, man skriver på universitet og i litterære tidsskrifter 5 spørgsmål. Læs teksten og find 5 spørgsmål, som du mener, det er vigtigt at få svar på, sådan at du synes, du har forstået teksten fuldt ud. Diskuter besvarelsen af de 5 spørgsmål med en eller flere kammerater Spørgsmål. Karakterisér tekst 1 og 2, og redegør for forfatterens måde at formidle sproglige iagttagelser på. Påvis afsender og modtager-elementer i journalistikken. Anvend dine iagttagelser fra tekst 1 og 2 på tekst 3 ; Påvis andre journalistiske fortælletræk i tekst 3, og diskuter anmeldelsesgenrens funktio Om at stille spørgsmål. Du skal logge ind for at skrive en note Du er ikke logget ind. Har du allerede adgang, kan du logge ind for at få vist sidens indhold. Log ind. Når man arbejder med historie på de gymnasiale uddannelser handler det ofte om at opstille og besvare historiefaglige. Problemformuleringsprocesser opleves dog ikke sjældent som ganske frustrerende. Frustrationen bliver ikke mindre af, at det kan være svært at finde klare svar på spørgsmål om, hvad problemet i en problemformulering er, og hvad der mere præcist karakteriserer en god problemformulering

Pædagogik - Introduktion til pædagogens grundfaglighed af

  1. spørgsmål på et analyserende niveau. spørgsmål på et diskuterende og vurderende niveau. en kreativ opgave. en ud-af-teksten-opgave, der lægger op til, at du skal søge information andre steder end i denne udgivelse. ISBN: 9788761642295
  2. Bogen er en moderne og yderst velskrevet bog, der i fineste diskuterende form ramme plet på aktuelle pædagogiske temaer og spørgsmål. Særligt indledningen, kapitel 1, 8 og 9 giver fine introduktioner til overordnede, klassiske og altid nærværende pædagogiske spørgsmål, som har været.
  3. Det er ikke tilfældigt, at ordet hovedspørgsmål er sat med fed. Hvis en problemformulering skal indeholde mere end ét spørgsmål, skal det være spørgsmål, der kredser om det samme hovedspørgsmål - hvis en problemformulering indeholder flere spørgsmål, der trækker i hver sin retning, lægger du op til flere forskellige undersøgelser
  4. ‎Hvordan kan appelformerne styrke et budskab? Bogen tager udgangspunkt i dette spørgsmål, og gennem tekster og video introduceres læseren til retoriske begreber og bliver dermed i stand til at besvare spørgsmålet. Formålet med bogen er at gøre læseren bevidst om retoriske virkemidler og kriti
  5. Men hvad er det seerne får ud af at se reality-TV? Hvorfor bliver folk ved med at se sæson, efter sæson af programmer, som Robinson eller Paradise Hotel? I uddraget Debat om reality-TV af magasinet P1 Morgen d. 26. februar 2009, besvarer Michaela Krigsager, sammen med magasinets vært, Jan Falkentoft, nogle af disse spørgsmål

<span style=font-family: Arial; font-size: 13px;>Hvorfor bebrejder unge sig selv for deres nederlag og hvad skyldes det?</span><span style=font-family: Arial. Bruges til sammenligninger i fx diskuterende, faglitterære tekster. Spørgsmål til de 3 lag i teksten. Læreren og/eleverne laver spørgsmål til bestemte steder i teksten på linjen, mellem. Når man arbejder problematiserende i historie, skal man formulere spørgsmål til det emne og/eller historiske materiale, man beskæftiger sig med. Der er to ting, som man skal have styr på, når man formulerer sine spørgsmål. Det første handler om, hvornår et spørgsmål er historiefagligt relevant Derfor er det vigtigt, at det ikke blot bliver en gentagelse af konklusionen. I stedet skal den åbne emnet evt. med et par spørgsmål. Det er også i afslutningen, at du har mulighed for at være kreativ. Måske har du en afgørende pointe, som du vil lægge vægt på eller måske opfordre læseren til at handle

Stiller mange spørgsmål Børn med angst stiller ofte spørgsmålet Hvad nu hvis?. De kan også stille mange unødvendige spørgsmål og kræve konstant beroligelse. Et barn med angst kan også være meget diskuterende, hvis det forsøger at undgå en frygtet situation.. Arkitekturanalyse Formalanalytisk metode til analyse af arkitektur I den formanalytiske metode fokuserer man på arkitekturens former. Det er arkitekturen som genstand i sig selv, man vil analysere fremfor at tage udgangspunkt i sociale eller religiøse forhold omkring arkitekturen. Derfor stiller man i en formalanalyse spørgsmål til bygningens udformning: Hvilken funktion har arkitekturen Hassan Preisler er skuespiller, teaterleder og foredragsholder. Han debuterede med en selvbiografi sk roman i 2013, samme år som Yahya Hassan. Titlen Brun mands byrde er et ordspil på The White Man's Burden skrevet af den engelske forfatter Joseph Rudyard Kipling i 1899 En artikel skrives af journalister, og handler om et bestemt emne. Den beskriver sandheden, og er altid non-fiktion. Man vil dog kunne se visse holdningsmarkører, argumentationskneb, over-/underdrivelser o.a. der viser avisens holdning. Artikler findes i aviser, fagblade o. lign. og fylder som regel ½-2 sider

Kapitlerne har overvejende en beskrivende, analytisk og kritisk diskuterende tilgang frem for en normativ og handleanvisende, og gennem kapitlerne vil der derfor blive rejst flere spørgsmål, end ­der besvares. Bogen henvender sig til studerende på pædagoguddannelsen såvel som i. for hvordan disse spørgsmål vil søges afdækket i specialet. 1.2 Specialets opbygning og afgrænsning Specialet er skrevet i to dele: En teoretisk og en empirisk. Den første teoretisk del vil tjene som både en redegørende og diskuterende sektion af specialet med det formål a

FAQ til større skriftlige opgaver og AT Gefion Gymnasiu

Er børn på gule plader børn som ens ægtefælle eller samlever har fra tidligere forhold, eller er det børn som man selv har fra tidligere forhold, men som ikke bor hos én Vejledende spørgsmål til argumentationsanalyse i praksis: Hvad er tekstens hovedpåstand og vigtigste belæg (begrundelser)? Er der andre påstande og begrundelser, der er særligt interessante? Er der nogen af de vigtigste påstande, der ikke begrundes, og som derfor må anses for at være postulater, der ikke har nogen værdi i argumentationen spørgsmål. Dette gælder blandt andre mine interviewpersoner: Jesper, Jens, Mette O., Mette T., Annette, Hans Henrik og Kåre, der alle skal have en stor tak for deres bidrag og hjælp. En særlig tak skal lyde til Mette T. for faglig og personlig sparring gennem processen lærerstillede spørgsmål • er yderst velargumenteret og har fylde med både dybde og bredde • anvender historie som refleksionsramme, hvor besvarelsen udtrykker bevidsthed om denne rammes afhængighed af tid, sted og ophav, herunder eleven selv • demonstrerer sikker kronologisk forståelse i form af såvel begrunde

Cool Kids Hjørrin

Hvis du kun benytter dig af disse to typer spørgsmål, arbejder du ikke projektorienteret. Så arbe-jder du emneorienteret. Du skal altså også have de to andre typer spørgsmål med, for at vi kan tale om projektarbejde. Vurdering Du skal nemlig også kunne vurdere. Vurderingen er diskuterende og søger at belyse emnet fra forskellige sider Brug et spørgsmål: Hvor ville vi være uden salt? Et helt andet sted, set ud fra en handelsvinkel. Salt var nemlig i mange år et uundværligt betalingsmiddel, når man ville bytte sig til stoffer, metaller eller madvarer. Dette kan vi læse om i Kirsten Kampmanns artikel Saltvejen i Illustreret videnskab i majnummeret 2011 spørgsmål på et redegørende niveau i forhold til tekstforståelsen. spørgsmål på et analyserende niveau. spørgsmål på et diskuterende og vurderende niveau. en kreativ opgave. en ud-af-teksten-opgave, der lægger op til, at du skal søge information andre steder end i denne udgivels Jeg vil til sidst belyse mit diskuterende spørgsmål (spørgsmålet) - Her min besvarelse af mit diskuterende spørgsmål. Og så har jeg ikke lige fået mere på. Ved ikke om jeg til sidst skal tage min konklusion, eller om det bare er at gentage mig selv. Jeg har jo også kun 10-12.

•Stil alle de spørgsmål, du kan komme på i forhold til emnet •Læs spørgsmålene igennem og slet alle, der kan besvares med ja, nej eller ganske simple svar •Fjern også spørgsmål, der ikke har den rigtige kompleksitet eller dybde, og dem, der ikke kan argumenteres hverken for eller imo denne i løbet af processen. Forsøg altid at lave åbne spørgsmål (ikke ja/nej spørgsmål) i problemformuleringen og vær opmærksom på måden du spørger: Hvis du spørger med: Hvad, hvilken/hvilke, hvor, hvem bliver din tekst mest redegørende. Hvordan bliver din tekst mest handleanvisende, analyserende og diskuterende I centralteksten til diskuterende opgave ved eksamen maj 2009 hævdede en ekspert fx at nutidens tendens til MIG-fotoudstilling på steder som Instagram, MySpace m.m. ikke er udtryk for narcissisme. Begrundelsen hvilede på en smal og ret diskutabel forståelse af begrebet narcissisme Kapitlerne har overvejende en beskrivende, analytisk og kritisk diskuterende tilgang frem for en normativ og handleanvisende, og gennem kapitlerne vil der derfor blive rejst flere spørgsmål, end ­der besvares Lydbøger på din iPhone eller Android mobil. Vi har tusindvis af lydbogstitler i alle genrer. Lyt til en bog, når du jogger, slår græs eller pendler til dit arbejde. Prøvetilbud til alle nye kunder

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. HVILKET spørgsmål vil jeg have svar på? Eksempel: Hvilke forudsætninger skal der til for at skabe en succesfuld grøn frisørsalon i Holstebro? 3. Arbejdsbeskrivelsen: HVILKE punkter/områder vil jeg have med? HVORDAN vil jeg løse opgaven? Her skriver du, hvilke punkter (gå tilbage til dine emner og hv-spørgsmål fra brainstorm-fasen Skriftlig dansk på stx - spørgsmål og svar . I forbindelse med svarene nedenfor, henvises der løbende til 2 dokumenter:- En powerpoint-præsentation, udarbejdet den sags-redegørende og diskuterende artikel Disse spørgsmål kan være nogle af dem, som du har, når du går med overvejelser omkring at lave dine egne videoer til undervisningen. I dette blogindlæg vil vi forsøge at besvare spørgsmålene og give dig inspiration til, hvordan du kommer i gang med at lave dine egne undervisningsvideoer

Akademisk skrivning - professionsopgaven - Studietekni

Diskuterende/ argumenterende Diskuterende/ argumenterende Beskrivende Beskrivende Ikke-fortløbende Ikke-fortløbende Instruerende Evaluerende Mine AKTIV-spørgsmål, opgaver, læse- og notatteknikker, læsehastighedstræning, teksttypeoversigter og -beskrivelser 1 Intet 2000 Hvis der var krig i norden 2002 2 Alvorlige nutidige temaer og forholder sig diskuterende til indholdet, begge tekster ender med et åbent direkte spørgsmål flere af følgende spørgsmål: diskuterende frem for en konkluderende form. Det betyder, at de retter opmærksomheden mod bestemte fænomener i pædagogisk praksis og lægger op til refleksion snarere end at anvise be-stemte metoder eller løsninger. Kortlægningen giver dermed ikke en. rantien - herunder spørgsmål om modregningspligt og krav til meddelelse om udbetaling s-agky n- Specialet er således ikke opdelt i en klar redegørende, analyserende og diskuterende del, men i en redegørende, analyserede og diskuterende del hver problemstilling, som behandles. jeg kan godt følge dig i dit redegørende spørgsmål, men dit diskuterende er lidt svagt. Du kunne sagtens få mere ud af det, hvis du omformulerede lidt. Men på den lyse side, ser du godt ud i dag. - Benjamin. Sle

Har du et godt svar på det spørgsmål, kan du vinde et eksemplar af A-Å om civile samfund, der udgives af Forlaget Samfundslitteratur. Deltagere i konkurrencen skal blot besvare spørgsmålet Hvordan styrkes det civile i moderne samfund? (max. 1.000 ord) i formularen herunder eller sende svaret til kis.mpp@cbs.dk Det åbnende og undersøgende spørgsmål på det undersøgende niveau. mellemste taksonomiske niveau. Hvorfor formulerer Det radikale venstre sin integrationspolitik som det gør? Spørg eventuelt med hvorfor, hvis der er fokus på forklaringsspørgsmål og fortolkningsspørgsmål; Det åbne spørgsmål på det diskuterende og vurderende niveau En redegørelsevil oftest tage udgangspunkt i sekundær litteratur, f.eks. historiebøger der er skrevet i nyere tid (men kilder kan også inddrages, så længe man ikke besvarer sit analyserende spørgsmål i redegørelsen). Dit valg af sekundær litteratur, vil ligeledes havde betydning for vurderingen

Delprøve 2 (Engelsk A) - octavius

Sjældent svare på spørgsmål og sjældent sige noget af sig selv. Være diskuterende, især i forsøget på at undgå en frygtet situation. Være pessimistiske og have let ved at komme i tanke om ting, der kan gå galt i enhver situation Ja det kan du jo mene, men det er jeg så uenig i. Jeg synes han fremstod tæt på nazistisk. Grunden til at jeg ikke orker diskuterende er at jeg bare kommer til,at skulle gentage det igen ligesom jeg lige har gjort. Man kan godt forholde sig objektivt til noget, uden at være fan af en person. Ja, det var så heller ikke specielt seriøst ment

populær: