Home

Noitaoikeudenkäynnit suomessa

Noituus - Sisällysluettel

Noitaoikeudenkäynnit alkoivat Sveitsissä ja Italiassa vuonna 1428 ja levisivät muualle Eurooppaan. Seuraavan parinsadan vuoden aikana 40 000-60 000 ihmistä teloitettiin noitina. 1600-luvun puolivälistä alkaen usko paholaisen vaikutusvaltaan heikkeni ja noitien pelko hälveni Keski-Euroopassa Noitavainot olivat Euroopassa myöhäiskeskiajalla alkanut, mutta uuden ajan alussa voimistunut liikehdintä noidiksi epäiltyjen ihmisten tuomitsemiseksi. Noituudella vahingoittaminen on yksi ihmiskunnan vanhimpia rikollisena pidettyjä toimia, ja se oli mainittu lakikirjoissa jo ainakin Hammurabin laista alkaen noin vuonna 1760 eaa - Myös noitaoikeudenkäynnit olivat Suomessa muihin maihin verrattuina erilaisia: lentävät naiset olivat meillä melko harvinaisia, ja syytetyissä oli paljon miehiä. Meillä myös syytettiin paljon hyvää tarkoittavien taikojen teosta; sitä on jälkipolvien ehkä vaikea ymmärtää, mutta siinä seurattiin muun Euroopan oppeja 1500-luvulla Oppi noitasapatista (blåkulla) omaksuttiin Suomessa 1600-luvun puolivälissä. Teorian vakiinnuttaja oli piispa Johannes Gezelius vanhempi. Ahvenanmaalla tuomittiin Antero Heikkisen mukaan 1660-luvun lopulla yhdeksän naista mestattaviksi manner-Euroopasta levinneen noitaopin nojalla. Pohjanmaalla tuomioita jaettiin 1670-luvulla parikymmentä Suomessa tapettiin ensin pääasiassa miehiä, koska Suomessa oli shamanistinen/ arktinen peruskäsitys noituudesta ja shamanismista miesten hallitsemana. Ruotsin kautta kuitenkin aikojen kuluessa alkoi levitä indoeurooppalainen stereotypia voimakkaista naisnoidista, joten loppuajan vainoissa tapettiin yhä enemmän naisia

Suomessa talonpoikien kansanusko oli tärkein noitavainojen kohde 1500- 1600-luvulla. Tämä Noitavainot Suomessa teksti ei koske niitä myöhemmin Ruotsista levinneitä naisiin kohdistuneita ns. noitasapatti syytteitä ja tuomioita, joissa mm. lapsi saattoi joutua todistamaan äitiään vastaan 1600-luvun loppupuolella Noitavainot Ruotsin valtakunnassa sijoittuvat pääsääntöisesti 1660-1680-luvulle.[1] Tämä suurten noitavainojen vaihe tunnetaan Ruotsissa nimellä det stora oväsendet[2]. Ruotsin valtakunnassa ei ollut kirkollista inkvisitiota, sen sijaan noitaoikeudenkäynnit käytiin maallisissa tuomioistuimissa

Digitaalisia aineistoja Suomen arkeologiasta ja historiasta. Tälle sivulle on koottu linkkejä erilaisiin netistä löytyviin digitoituihin ja digitaalisiin julkaisuihin, aineistoihin ja tietokantoihin Suomen arkeologiasta, historiasta ja lähitieteistä Muun muassa Essexin kreivikunnassa Englannissa ja Baselin hiippakunnassa määrä oli yli 90 % (Levack 1995: 133). Sen sijaan Suomi ja Viro ovat mielenkiintoisia poikkeuksia. Vuosina 1520 - 1699 Suomessa epäillyistä jopa 49 % eli 316 oli miehiä ja vastaavasti Virossa vuosina 1520 - 1729 peräti 60 % eli 116 oli miehiä (Levack 1995: 134)

Suomessa tuomituista 75 % oli miehiä. Joissakin maissa, kuten Suomessa ja Ruotsissa, kokonaan perusteeton noitasyyte toi helposti suuren sakon juoruajalle. Monesti tämä hillitsi vainojen leviämistä. Noitaoikeudenkäynnit loppuivat Euroopassa 1700-luvun kuluessa. Euroopan viimeinen noitarovio lienee palanut 1782 Sveitsissä Suomessa noitaoikeudenkäyntien kausi alkoi 1500-luvulla ja ne olivat kiihkeimmillään 1670-80 -luvuilla. Noitaoikeudenkäyntejä esiintyi eniten Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla, ylipäätään niillä alueilla, joista oli tiiviimmät yhteydet Ruotsiin. Mitä kauemmaksi rannikolta mentiin, sitä harvinaisempia olivat noitaoikeudenkäynnit Suomessa noitaoikeudenkäynnit eivät olleet yhtenäinen ilmiö, eikä yhdestä vainoaallosta voida puhua. Syytteet, syyttäjät ja tuomiot vaihtelivat ajallisesti samankin alueen sisällä. Myös syytetyn sukupuolessa oli eroja ajallisesti ja alueelta toiselle Puhdasoppisuuden aikana keskitetyn hallinnon tehostumisen ja sosiaalisten ristiriitojen lisääntymisen myötä myös noitaoikeudenkäynnit maassa yleistyivät. Noitia ilmiantoivat useimmiten naapurit tai vihamiehet. Suurin osa noituudesta syytetyistä vapautettiin syytteestä ja noin 1500:sta käräjille joutuneesta noin 140 katsottiin.

Salemin noitaoikeudenkäynnit - Wikipedi

  1. Kuolemantuomioita Suomessa jaettiin 150 mutta kaikkia ei ilmeisesti laitettu täytäntöön, osa karkasi tuomiota ja pakeni muille maille. Mielenkiintoista on se että kruunu vei noidaksi tuomitun omaisuudesta 2/3 osaa omaan plakkariin. Suomessa noitavainot eivät olleet kiihkeydessään verrattavissa manner-Euroopan vainoihin
  2. 1 maaliskuuta on gregoriaanisen kalenterin mukaan vuoden 60 päivä 61 päivä karkausvuonna Vuodesta on jäljellä 305 päivää Päivä on Suomessa tasavallan presidentin toimeenastumispäivä poikkeuksia lukuun ottamatta ja silloin myös virallinen liputuspäivä Nimipäivät suomalainen kalenteri Alpo Alvi Alpi suomenruotsalainen kalenteri Albin ortodoksinen kalenteri Outi Tyyne Tyyni.
  3. Suomessa noitavainoja käytettiin kalevalaisen kansanrunoudenja taikuuden kitkemiseksi, joka oli suuresti maassa vallalla. Kalevalainen runous oli myös noituutta , taikuutta ja loitsuja sekä manauksia
  4. Noituus säilyi Suomessa yleisimpänä syytteenä aina 1680-luvulle asti. 1670-luvulla taikuudesta tuli yleisin oikeudenkäyntiperuste, ja erityisesti esivallan naisia vastaan ajamat taikuussyytteet yleistyivät. Suomessa vain vainojen huippuvaiheessa 1670-1680-luvuilla oikeus sai käsiteltäväksi noitasapatti- ja paholaisenpalvontasyytöksiä
  5. kansanperinteiden mukaisia loitsutaitoisia miehiä kuin naisia, eikä heidän uskottu osaavan lentää
  6. Noitavainot Suomessa käynnistyivät 1666 Ahvenanmaalta, joka kuului Turun hiippakuntaan. Sinne se levisi silloisen Tartossa opiskelleen tuomarin Nils Psilanderin mukana, joka oli ammentanut oppinsa saksalaisesta noitatutkimuksesta. Psilanderin aloitteesta syntyneet noitaoikeudenkäynnit käynnistivät traagisen ajanjakson

Noidat ja noitaoikeudenkäynnit Suomessa 1500- ja - finna

Noitaoikeudenkäynnit käytiin normaalin oikeudenkäynnin tapaan Ruotsin valtakunnan kirkollisen inkvisition puuttuessa. Täällä pohjoisessa merkittävämpää noitavainoa esiintyi vain noin 20 vuoden ajan 1600-luvun lopulla, toisin kuin etelämmän Euroopan pitkät vainokaudet antavat ymmärtää Yksi tapa oli noitaoikeudenkäynnit. Oikeudenkäyntien seurauksena useimmat syytetyt vapautettiin. Ammattimaiset tietäjät ja parantajat eivät joutuneet kovin usein syytetyiksi noituudesta tai taikuudesta. Useimmat noitaoikeudenkäynnit käsittelivät ajan ihmisille arkisia uskomuksia ja tapoja. Kirkon kansanopetus johti lukutaidon yleistymiseen Kuva Historia.net:istä. Inkvisitio Inkvisition päämääränä oli toimia harhaoppeja ja harhaoppien kannattajia vastaan. Harhaoppiset eivät uskoneet kristinuskoon ja heitä y Puhdasoppisuus Suomessa - kansanopetus. Suomessa valtio tuki kirkon toimintaa muun muassa palauttamalla sille verotusoikeuden. Siitä johtuen kirkko pystyi paneutumaan kansanopetustehtävään perusteellisesti. 1600-luvulla luotiin järjestelmä, jonka avulla lukutaito yleistyi Suomessa. Aluksi riitti ulkoaopettelu

Noitaoikeudenkäynnit olivat vielä 1500- ja 1700-luvuilla yleisiä Suomessa. Pohjanmaan rannikkoseutu ja läntinen Suomi yleensäkin oli kärjessä noituudesta tai taikuudesta syyttämisessä 4 Karhukultti karhu oman heimon esi-isänä toteemieläin karhunpääesineet symboleina ja rituaalikäytössä karhuriitti: 1) karhunkaato 2) peijaiset 3) kallon ja luiden kuljetus metsään karhu-sanan lausuminen tabu kiertoilmaisuja esim. otso, kouko, kontio, mesikämmen nykyisin jäljellä muutamia karhunkallohonkia Suomessa paljon karhuun viittaavia paikannimiä esim Englannissa teloitettiin noituuden vuoksi yli 400 ihmistä ja Skotlannissa yli 2000, ennen kuin lainmuutos vuonna 1735 lopetti noitaoikeudenkäynnit. -Nykyään tiedämme hyvin, etteivät nämä ihmiset kyenneet vahingoittamaan ketään noituudella, eivätkä he myöskään olleet liittoutuneet paholaisen kanssa, kertoi noituutta. Pohjois-Amerikassa kuuluisin alue on Massachusettsin Salem ja Salemin noitaoikeudenkäynnit. Suomessa noitavainot esiintyivät hieman hillitymmin, ja moni syytetty myös vapautettiin syytteistä. Kuolemantuomioita julistettiin yleensä vain niille, joiden tekojen, noituuden, seurauksena oli tapahtunut kuolema Tulen morsian on mielenkiintoinen juuri aiheensa takia. Tätä aihetta tai ajankuvaa ei ole Suomessa pahemmin käsitelty. Tulen morsiamessa pääosassa ovat naisten väliset suhteet ja miten tätä uskonpuhdistusta käytettiin hyväksi. Noitavainot kuvattiin tuomioiksi, joissa naisia syytettiin hyvin heppoisinkin perustein

Noitaoikeudenkäynnit käytiin normaalin oikeudenkäynnin tapaan Ruotsin valtakunnan kirkollisen inkvisition puuttuessa. Suomessa uskonnottoman kasvatuksen. Marko Nenonen: Noidat ja noitaoikeudenkäynnit Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla, s. 35 PDF Pertti Luntinen: Suomalaisten asema Venäjän vallan aikana, s. 42 PDF Aino Niskala: Yllättäviä sukututkimuslöytöjä, s. 50 PD Täsmennän edellistä, kirjoitin huolimattomasti. Katolisella keskiajalla Suomessa noitaoikeudenkäynnit olivat varsin harvinaisia, mutta niitä oli, 2-3- vuodessa. Silloin oli kyse kahden osapuolen välisestä oikeudenkäynnistä, toista syytettiin noituudesta, s.o. vahingonteosta toisen karjalle tai elintarvikkeille Suomessa noitaoikeudenkäyntejä ei juuri käyty, eikä noitahysteria levinnyt tänne asti. Itsensä noidiksi julistaneita ihmisiä täällä kuitenkin oli. Toisin kuin noitaoikeudenkäyntien syytetyt, he olivat tyypillisesti yhteiskunnan ulkopuolella eläviä miehiä, jotka käyttivät noituutta vahingoittamistarkoituksessa

1. maaliskuuta on gregoriaanisen kalenterin mukaan vuoden 60. päivä (61. päivä karkausvuonna).Vuodesta on jäljellä 305 päivää. Päivä on Suomessa tasavallan presidentin toimeenastumispäivä (poikkeuksia lukuun ottamatta) ja silloin myös virallinen liputuspäivä Suomessa valtaosa 1600-luvun noidista oli miehiä. Euroopassa oli myös noitasapattiperinne; naisia joita syytettiin erilaisista parannustaioista. Noitaoikeudenkäynnit olivat osittain yläluokan vallankäyttöä. 1600-luvun kuuluisimpiin oikeudenkäynteihin kuuluvat silti tuon ajan mittapuulla demokraattisen Massachusettsin noitavainot

Salemin noitavainot ovat varmasti tunnetuimmasta päästä. En ainakaan itse yhteenkään toiseen kylään tai kaupunkiin yhdistä niitä yhtä vahvasti. Salemissa noitaoikeudenkäynnit sijoittuvat 1600-luvun lopulle, mutta noitavainot ja noitiin liittyvä hysteria sai alkunsa Euroopassa jo pari vuosisataa aiemmin [:fi]Raaseporin linnanraunio on lempilinnani Suomen linnoista. Se on ollut käytössä niin lyhyen aikaa, ettei mitään kovin uusia osia ole rakennettu ja entisöintikin on tehty maltillisesti Arkkiperkele Mäkinen: Suomessa on vielä vihapuhettakin vaarallisempi suuntaus Arkkipiispa Kari Mäkinen takeltelee Kristinopin ensimmäisessä luvussa - mädättää kirkkoa muslimeille Mäkisen poliittinen mielipidepuhe avasi kirkolliskokoukse Suomessa yli puolet noituudesta syytetyistä oli miehiä. Viimeiset noitaoikeudenkäynnit käytiin 1700-luvulla. Kuolleiden henkiä pidettiin ennen yleisesti aktiivisina toimijoina, eikä usko erilaisiin kummituksiin ole täysin hiipunut nykyaikanakaan Toisaalta sekä Ranskassa, jossa teloituksia oli toiseksi eniten (5 000-6 000), että Suomessa (115 teloitettua) suhde oli lähes tasan, ja Virossa (100) 60 prosenttia teloitetuista ja Islannin 22 teloitetusta peräti 20 oli miehiä. Naispuolisista syytetyistä monet olivat joutuneet naisten ilmiantamiksi

Trumpin suonkuivatuksen edetessä yhä useampi ihminen herää siihen tosiasiaan, että meitä on johdettu tarkoituksella harhaan, myös Suomessa. Noin puolet meidänkin poliitikoistamme tekee töitä Varjohallituksen tapaisille tahoille, ei siis Suomen etuja ajaen Noitaoikeudenkäynnit ja sodomialaki. Jaakko palasi Skandinavian matkaltaan Leithin kautta 1. toukokuuta. Pian tämän jälkeen hän osallistui North Berwick Buttin oikeudenkäyntiin, jossa useat ihmiset olivat syytettynä noituudesta yritettyään luoda myrskyn, joka olisi upottanut Jaakkoa ja Annaa kuljettaneen laivan Vuonna 1669 Ruotsissa käytyä Moran noitaoikeudenkäyntiä kuvaava saksalainen kuparikaiverrus. Noitaoikeudenkäynnit antavat taikuudesta yksipuolisen kuvan, sillä magiaa harjoitettiin 1600-luvulla laajalti elämän eri osa-alueilla Islannin 1600-lukuun perehtyessään kirjailija löysi dokumentteja, jotka kertoivat noitaoikeudenkäynneistä. Kirjailija toteaa kirjan jälkisanoissa, että Islannissa teloitettiin noitina muutaman vuosikymmenen aikana ilmeisesti kaikkiaan kaksikymmentä miestä ja yksi nainen, vastaavasti Suomessa teloitettuja tiedetään olleen ainakin 115 Suomen noitaoikeudenkäynnit joukkohysterioineen eivät eronneet muiden eurooppalaisten alueiden tapahtumista. Ruotsin alueella vahingoittava noituus oli tavanomaisin syytös, jonka jälkeen yleisimmäksi syytteeksi nousi taikuus. Suomessa taikuussyytökset yleistyivät 1660-luvun jälkeen

Kauanko noitavainot kestivät? Historianet

Kauppa keskiajan Suomessa (Suomen historia) Eurooppalaisen kulttuurin globalisoituminen 1500-luvulta nykypäivään (yleinen historia) 2000. Rautatiematkustus ja ihmisruumis (kulttuurihistoria) Suomeen autonomian ajalla ja itsenäisyyden ajan alussa itärajan takaa tulleiden pakolaisten kohtelu (Suomen historia Suomessa Anjalan -liiton jälkeen valtaan jäi ns. ruotsalainen valtaeliitti, joka piti huolta siitä, että Kustaa III vastustaneet noitaoikeudenkäynnit) Keski-aikaan kuuluivat noitaoikeudenkäynnit, olivatko syyttäjät ja tuomarit loppujen lopuksi niin väärässä sittenkään. Ihmiset pelkäsivät noitia, eivät tuomarit taikka papit. Nostaessasi hypnooriraiskaajan esille, toit minusta esiin noitavainojen ytimen. Manipuloiduksi ja suggeroiduksi tulemisen pelko Suomen tilanteessa mielenkiintoista on se, että noitavainot rajoittuivat lähes yksinomaan Ahvenanmaalle ja Pohjanmaan ruotsinkieliselle alueelle, jonne vaikutteet Ruotsista tietysti helposti tulivat. Suomalaisia 1600-luvun noitavainoja tutkineen Antero Heikkisen mukaan muualla Suomessa noitaoikeudenkäynnit olivat harvinaisia

Noitavainot - Wikipedi

Hän on kuulemma Suomessa saanut nähdä aivan liikaa näitä persuja ja muita suomalaisen mieskulttuurin surkimuksia, joiden kanssa hän ei lainkaan halua keskustella, ja joihin ei ole syytä käyttää mitään aikaa. Studiossa oli hyvin tunkkainen ja ahdistava tunnelma Opiskelijoita pitäisi kouluttaa ilmaisemaan ajatuksiaan kauniilla suomen kielellä, sanoi Creutzin aatelissuvun vaiheista juuri väitellyt nuori historioitsija Yliopisto-lehden haastattelussa 13 vuotta sitten. Sen jälkeen Mirkka Lappalainen on kirjoittanut palkitun tietokirjan toisensa perään. Salemin noitaoikeudenkäynnit alkoivat 1692 (ilmeisesti) 1.3. - tämä kommentti tulee siis myöhässä, mutta tässä linkki listaan, jossa kerrotaan 10 tapaa tunnistaa noita, à la Salem Witch Trials 1 MIRATOR 13/ Marko Nenonen, Noitavainot Euroopassa Ihmisen pahuus, Atena Kustannus: Jyväskylä s. Marko Nenosen kirja Noitavainot Euroopassa Ihmisen pahuus on itsenäinen rinnakkaisteos hänen teokselleen Noitavainot Euroopassa Myytin synty, 1 jossa Nenonen kertoi, miten noitateoriat syntyivät ja miten vainot alkoivat

Noidan palkka oli entisaikaan kuolema Yle Uutiset yle

Noitaoikeudenkäynnit vaihtelivat ja ankarimpia ne olivat siellä, missä syytettiin noitasapattiuskomuksista. Noitasapatin uskottiin olevan tapahtuma, jonne noidat lensivät juhlimaan ja irstailemaan paholaisen kanssa Kyöpelivuorelle. Juhlan tarkoitus oli vahvistaa noitien ja paholaisen liittoa. Noitavainojen määrää on liioiteltu. On Oulussa tai tarkemmin ottaen Oulun seudulla 1600-luvulla kourallinen noitia (useimmat miehiä, Iissä yksi pariskuntakin, oliko meidän Hailuodon kaivauksilla löytämämme Justus Jäppinen noita?) teloitettu, mutta Suomessa enimmät noitaoikeudenkäynnit on käyty ihan toisaalla (Ahvenanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla) Noitaoikeudenkäynnit, jalkapuut, ruoskinta ja jopa teloitus odotti niitä, jotka eivät eläneet ja uskoneet niin kuin prelaatit määräsivät. Molemmat uskonnot alistivat myös naisia, joilla runolaulajina, itkijöinä ja myös parantajina oli ollut merkittävä rooli muinaisessa kulttuurissa Väestön tarkkailusta kertovat myös lukuisat noitaoikeudenkäynnit, joiden kohteiksi Meinanderin mukaan joutuivat yleensä paikallisyhteisön hylkimät yksilöt. Luterilainen ankara yhtenäiskulttuuri tiivistyi 1682 kirkkolakiin, jonka mukaan jokaisen alamaisen oli kuuluttava kirkkoon. Kansanopetus säädettiin kirkon tehtäväksi

Etälukio - Historia - Suomen Vaiheet Esihistoriasta

Kristillisessä hyvän ja pahan viitekehyksessä noituus yhdistettiin erottamattamattomasti paholaisen palvontaan, eikä kestänyt kauaa, ennen kuin noitia alettiin jahtaamaan länsimaissa. Luultavasti pahamaineisin esimerkki näistä jahdeista olivat Salemin noitaoikeudenkäynnit 1600-luvun koloniaalisessa Massachusettsissa. Kun eräs nuori. Laji on levinnyt laajalle alueelle Euraasiaan, ja Suomessa sitä tavataan Etelä- ja Keski-Suomessa. Pilkkupussimittari on pääasiassa aurinkoisten, lämpimien ja kuivien ketojen, niittyjen ja rinteiden laji. Koiraita tavataan lennossa kesä-heinäkuussa, usein jo iltahämärissä, kun naaraat puolestaan piilottelevat useimmiten kasvuston seassa

Noitavainot ja noituuden historialliset määritelmä

Ääneen lausumisessa on sitten jo riski. Se yksi niistä syistä miksi en esiinny tässä blogissa omalla nimelläni, vaikka en olekaan kirjoittanut tietääkseni mitään laitonta tai vihapuhetta. Mutta kun tosiasioista ja loogisista johtopäätöksistänikin on Suomessa ja muualla EU:ssa tuomittu ihmisiä, niin parempi pelata varman päälle Kuoliaaksi poltetun Karinin tarina ei jättänyt Saara Cantellia rauhaan - syntyi elokuva Ahvenanmaan noitavainoista Elokuvaohjaajan mukaan koko Skandinaviaa ravistelleet noitaoikeudenkäynnit vertautuvat suoraan nykyaikaan: Neuvostoliitossa ihmiset ilmiantoivat toisiaan, nyt terroristeja jahdataan ihmisoikeuksia rikkoe Henkien muodostama toinen todellisuus on maailmanlaajuinen uskomus, joka on seurannut ihmiskuntaa ijät ja ajat. 2000-luvulla noituuteen uskovia on enemmän kuin koskaan ennen. Pohjolan maine noituuden tyyssijana oli ennen niin suuri, että se tunnettiin Keski-Eurooppaa myöten. Noituus tulee. Elokuva Tulen morsian kertoo Ahvenanmaan noitavainoista 1600-luvulla. Ruotsissa noitaoikeudenkäynnit käytiin mallisissa tuomioistuimissa. Kiduttaminen oli harvinaista ja sitä käytettiinkin syytetyille harvoin. Elokuvassa oli kyse siitä että vieras nainen halusi varattua miestä ja miehen silloinen nainen tuomittiin noituudesta Nuo Salemin noitaoikeudenkäynnit ovat kiehtova tapaus myöskin, mielikuva on juuri jäänyt tämmöisestä selityksestä. Jokin aika sitten lukaisin Rob Zombien samaan aiheeseen liittyvä splatter-kauhukirjan Salemin kirous, turhan verinen ja aivoton tosin kyseinen kirja

Noitavainot Suomessa ja Puhdasoppisuuden aika, kir

Sitä on EU-rahapolitiikka, perussuomalaisuutta kurissapitävä hallitus-Suomen hallituspolitiikka, sitä on köyhyyttä ja syrjäytymistä tosiasiassa institutionalisoiva lokeropolitiikka, sitä on pakkoruotsin typerääkin typerämpi varmistelupolitiikka, sitä ovat noitaoikeudenkäynnit rasistijahdin ja vihapuhevainon merkeissä. Kurittamista Ja vastaavasti ei tarvitse olla pedofiili, että käyttää lasta hyväkseen. Sen voi tehdä esim. heteromies paremman puutteessa samalla tavalla kuin Suomessa teinipojat ainakin vielä 100 vuotta sitten harjoittelivat seksiä kotieläinten kanssa, kun luterilainen moraali ei taipunut siihen, että teinit kuksivat toisiaan Ihmislajin historiassa ei tasa-arvosta ole tietoakaan. Suomalaisetkin käännytettiin miekan voimalla. Uskonsotien aikaan taisteltiin Euroopassa ja rajoilla vääräuskoisia vastaan, ja uskontojen sisällä vainottiin harhaoppisia. Noitaoikeudenkäynnit olivat silloin jonkinlaisia rasistijahteja Se, että islaminuskossa edelleenkin noudatetaan eurooppalaisen valistusajan jälkeisen ajatusmaailman kannalta vanhanaikaisia lakeja joillain alueilla, johtuu muun muassa siitä, että kyseinen uskonto on nuorempi kuin kristinusko. Keskiajalta tiedämme kirkon ikvisitiot ja noitaoikeudenkäynnit y.m

Noitavainot Ruotsin valtakunnassa Wikiwan

Se on maailman pohjoisin linnoitus. Kahdeksankulmainen, linnoitus on valmistunut vuonna 1738 ja sen sisällä on useita rakennuksia, jotka kaikki on rakennettu ennen vuotta 1825. 1600-luvulla pidettiin Pohjois-Euroopan pahimmat noitaoikeudenkäynnit Vardøssä. Lähes 80 naista tuomittiin kuolemaan roviolla noituuden harjoittamisesta Lähes kaikki noitaoikeudenkäynnit Turussa käytiin kansan keskuudessa harjoitettua taikuutta vastaan, mutta kyllä sitä 1600-luvulla myös Turun akatemiassa harjoitettiin magiaa. Tällöin Kupittaalle tuli Henrik, josta taru kastamisesta on peräisin Aivan. Voi olla yksinkertaisesti negatiivinen suhtautuminen tiettyihn maihin, ja tämä on kaikkea muuta kun rasismia. Ja sitten joku omana itseänä, eikä ikuisesti poliittisesti korrektina, kutsu tälläistä maata takapajulaksi, persläpi maaksi, niin hänellä on täys oikeus kutsua sitä sllaisksi

Digitaalisia aineistoja Suomen arkeologiasta ja historiasta

Maailmalla tiedetään perin vähän siitä, mitä tapahtuu pienessä kaukaisessa Suomessa. Nyt julistettuja tuomioita verrataan niihin tuomioihin, joita muualla on annettu maanpettureille ja raaoille sotarikollisille. Mutta me Ruotsissa tiedämme asian paremmin. Me ymmärrämme tämän oikeudenkäynnin ja sen tuomioiden tarkoituksen ja sisällön Varsinaiset noitaoikeudenkäynnit käytiin maallisissa tuomioistuimissa eikä ketään poltettu roviolla vaikka muutama taidettiin mestata. Oikeastihan Suomessa tuomitaan noitavainomaiseen tapaan vieläkin, mikä näkyy vaikka Ellilän oikeudenkäynnistä. Kyllä niiden varsinaisten noitienkin tuomitsemiseen siis ihan selvät pykälät oli Noitaoikeudenkäynnit eivät myöskään liittyneet kristinuskoon. Katolinen kirkko päätti virallisesti vuoden 1000 paikkeilla, että noituutta ei ole olemassa eikä myöskään noitia. Noitaoikeudenkäyntien huippuvaihe Suomessa oli 1680-luku, juuri ennen valistusta

Näyttelijä ja ohjaaja Risto Aaltonen, 80, vaihtoi pääkaupungin näyttämöt vanhaan taloon Loviisassa 16.3. 2:00 Teatterissa hienointa on se, että esitys ei tule koskaan valmiiksi, sanoo Risto Aaltonen, joka ei urallaan viihtynyt kameran edessä, vaikka tekikin kymmenittäin elokuvarooleja Mukana olleen tytön isä oli siis Turun tuolloinen piispa: Aeschillus (Eskil) Petraeus (1593 Grums, Ruotsi - 27. syyskuuta 1657 Turku) oli Turun piispa vuosina 1652-1657 Armeijan komentajana Kannaksella syksyllä 1941 hän [Oesch] oli ohjeistanut suhtautumaan tiukasti sotavankileireillä ilmenneeseen niskurointiin Suomessa sopeutetaan nyt maksettua pääomaa kuntoon, kun talouteen tuli tuollainen miljardien rahakolo. Niinpä - ennen vaaleja Sipilän mukaan leikkaustarve oli 6 miljardia, sitten sen kaatumaan tarkoitetunkin sopimus-shown jälkeen tarve hyppäsikin 10:neen. Täysikuu syntyi 8.10.2014 Suomessa klo 13.51, jolloin myös kuunpimennys on ollut syvimmillään, mutta lehtimajanjuhla on alkanut seuraavana päivänä. Ehkä tätä kauneusvirhettä jossain määrin korjaa täydellinen auringonpimennys 20.3.2015 (1. niisankuuta) sekä osittainen auringonpimennys 13.9.2015, jolloin vietetään uudenvuodenjuhlaa

populær: