Home

Kundgørelser

Ledige Stillinger - Naalakkersuisu

  1. ersorlutik Oqartussat Imaneq 4, Postboks 1015 3900 Nuuk. Kontaktoplysninger til departementer . Telefon: (+299) 34 50 00. Kontakt vedr. hjemmesiden
  2. I nærheden af 35.000 danske veteraner har siden 2015 fået tildelt Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009. For nylig har Kongehuset udstedt retningslinjer for, hvor medaljen skal placeres
  3. Lovtidende A: indeholder alle love, lovbekendtgørelser og hovedparten af bekendtgørelserne. Nummereringen af regler i Lovtidende følger kalenderåret. Vedtagne lovforslag får derfor et nyt nummer ved offentliggørelsen i Lovtidende A. De nærmere bestemmelser for Lovtidende findes på hjemmesiden, bl.a. at Lovtidende fra 1. januar 2008 er overgået til en kun at være en elektronisk udgav
  4. istrativ enhed i Danmark.Herredet udgjorde i ældre tid en retskreds, hvor en herredsfoged udgjorde kongens stedlige repræsentant ved herredstinget, der skulle afgøre de retstvister, som ikke lod sig afslutte i de stedlige byting i landsbyern
  5. The foreign policy of Denmark is based on its identity as a sovereign state in Europe, the Arctic and the North Atlantic. As such its primary foreign policy focus is on its relations with other nations as a sovereign state compromising the three constituent countries: Denmark, Greenland and the Faroe Islands

Nye retningslinjer for medaljerækken begejstrer veteraner

pluralis majestatis, (lat. majestætens flertal), en fyrstes brug af vi (el. Vi) i stedet for jeg (jf. kongelige kundgørelser i Statstidende). Websitet anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere. OK 2018 - Naalakkersuisut Filer Rediger Vis Favoritter Funk-tioner Hjælp to Sitecore Regelsæt database NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAN Forskellige kundgørelser Øvrige forskellige kundgørelser S03032017-313 Forslag om fusion af Afdeling Korte Obligationer med Afdeling Obligationer Bestyrelsen i Investeringsforeningen Lån & Spar Invest (CVR/SE-nr. 66355012) har vedtaget en fælles fusionsplan og -redegørelse, der indebærer forslag om fusion af Afdeling Kort

Kundgørelser ved præsten eller en af kirkens øvrige medarbejdere. 13. Musik Musik, der markerer, at gudstjenesten er forbi. (Udgangsbønnen er sløjfet ud fra den betragtning, at gudstjenesten i realiteten er færdig, når sidste salme er sunget til ende) Men dette er blevet forsømt, og nu kan vi ikke bære vidnesbyrd overfor Kirken eller for verden om de store og herlige kundgørelser og tilkendegivelser, der er blevet skænket os, med samme grad af magt og myndighed som vi ellers ville have kunnet, hvis vi nu havde haft disse ting og havde kunne offentliggøre dem« (Profeten Joseph Smiths. Forsvarsministeriets kundgørelser for forsvaret. A. Forsvarsministeriet. Beskrivelse Inspiration Anmeldelser. Find titler der ligner. Funktionen kan ikke bruges da materialet ikke har emneord. Læs mere om. Materialevurdering (lektørudtalelse) Anmeldelser og adgang til Infomedia I Lovtidende indføres såvel alle love som alle kongelige anordninger, under hvilket navn de end måtte udstedes (anordninger, åbne breve, kundgørelser osv.), og hvad enten de forskrifter, som deri indeholdes, vedkommer hele riget eller kun enkelte landsdele, byer eller egne eller dele af befolkningen. Stk. 2

3 I Nalunaarutit D kan findes de af Grønlands hjemmestyre udstedte landstingslove, landstingsforordninger, bekendtgørelser, vedtægter m.v. frem til og med 2007. Bestemmelser før 1958 er i et vist omfang optaget i Beretninger og Kundgørelser Kilder. Kildeintroduktion: Under besættelsen fra 1940-1945 valgte Undervisningsministeriet, anført af den radikale undervisningsminister Jørgen Jørgensen (1888-1974), at føje en bekendtgørelse til den foreliggende lov om folkeskolen Avisen er statens organ for officielle kundgørelser. Fra 2004 udkommer den kun på internettet. 1901. Danskerne skal fra i dag svare indkomst- og formueskat til staten. 1857. Efter en konference mellem en række handelsmagter bliver Øresundstolden afskaffet. Dan­mark modtager en erstatning. Statstidende udgives i dag (2015) af Civilstyrelsen under Justitsministeriet og publiceres tirsdag til lørdag på hjemmesiden Statstidende.dk. På hjemmesiden oplyses om retlige kundgørelser og andre meddelelser, der er indrykket af domstolene, advokater, den offentlige sektor og private virksomheder

Hvor findes Love & Regler - Danske Retskilder - LibGuides at

Kundgørelser for Hæren / Reskripter m.m. for den Danske Krigsmagt til Lands 1670-1988. Kundgørelser for Søværnet 1873-1951. Københavns Fondsbørs. Officiel kursliste 1964-1989. Registreret fra 1990 ff. Landbrugshåndbog 1974-1998. Registreret fra 1999 ff. Landbrugsårbog / Landøkonomisk Aarbog 1900-2000. Registreret fra 2001 ff Kongebrev Slægtshistorie Side 1 Kongebrev (ægteskab/vielse) Sammenskrivning efter forskellige love og leksika Af Leif Christensen, 14. oktober 2010 BP01 4 Konsekvensen af, at du kommer med indsigelser (pro-tester) mod kreditors krav, afhænger af, hvad kreditor har bedt om i betalingspåkravet Nanoq / Kundgørelser / 2013 2013 FACEBOOK Hønnger Kundgørelse Kundgørelser 2013 Kundgjort 29. november 2013 Inatsisartutlov nr. 13 af 29. november 2013 om ændrina af inatsisartutlov om bvaae oa anlæasarbeider ved storskalaoroiekter Inatsisartutlov nr. 12 af 29. november 2013 om ændrina af inatsisattutlov om Inatsisartut oa Naalakkersuisu Law. Here are entered general works on law or legal systems as well as collections of statutes not limited to a specific topic. Works on the science of law are entered Jurisprudence. Works on legislative enactments as a source of law, as distinct from constitutional law or from the law arising from judicial or administrative decisions are entered under Statutes

I den mørke kælder hos Danmarks Statistik befinder sig Beretninger og kundgørelser vedr. styrelsen af Grønland, udgivet fra begyndelsen af 1900-tallet til 1968. Heri er administrative regulativer og finanslov, blandet med statistik om folkemængde, fiskeri, jagt og vejrlig Brødfabrikker. Kundgørelser. VI — 1050. B r e d f a b r . C e r e s ' F o r h a n d l e r e ( F o r t s æ t t e l s e ) B . Halintorvet 30. Bagerstræde 1 9 _ 2 Oolbjørnsensg. s 28 (il embedsmand ved et fyrstehof der bl.a. havde til opgave at udråbe kundgørelser, overbringe budskaber og sørge for at etiketten blev overholdt ved fx ridderturneringer eller modtagelse af fornemme gæste Books › Sitemap › Unclassified › 1915 › S. S-A Conveyor - 1915: S. Ephraem Syri Opera by Saint Ephraem (Syrus), Silvio Giuseppe Mercati - 1915: S. Ephraem Syri opera by Saint Ephraem (Syrus), Silvio Giuseppe Mercati - 1915: S. Francesco e S. Domenico nel poema di Dante by Luigi Asioli - 1915 - 67 page Kilder. Kildeintroduktion: 'Dansk-Islandsk Forbundslov' blev vedtaget af den danske Rigsdag den 30. november 1918. Den danske stat anerkendte hermed Island - der havde været underlagt dansk styre i flere århundreder - som en selvstændig og suveræn stat i personalunion med den danske konge

Herreder i Danmark - Wikipedia, den frie encyklopæd

6 ved at afdække de for perioden gældende instrukser, anordninger og betænkninger, hvori tuberkulose særskilt er nævnt. I 1954 kom Dronning Ingrids Sanatorium som en væsentlig faktor ind i tuberkulosebe Brødfabrikker. VI — 1052. Kundgørelser • B R Ø D F A B R I RREN • PHØAILV. TELEFONER 7444 , 7464. FREDERIKS = SUNDSVEJ 58 ^ V R E D E R U 6 R 1) Lógaruppskotið til heimastýrislóg er samtykt á løgtingi 5. desember 1947, og lógin kunngjørð fyri Føroyar í fullum líki í Dimmalætting eftir reglunum í Midlertidig bestemmelse nr. 2 af 9. maj 1940 om kundgørelser

Foreign relations of Denmark - Wikipedi

Forordninger og kundgørelser var nemlig de væsentligste midler. I disse opfordredes befolkningen til at undvære fremmede luksusvarer og indskærpede pligt til at benytte hjemligt arbejde. Der var egne af landet, det ikke længere kunne betale sig at opdyrke. Fra et enkelt amt berettes der. 4. Hvad angår denne sag, formaner jeg, - ikke jeg, men Herren formaner jer, Guds budbringere, til at overbevise alle, både riddere og fodfolk, både rig og fattig, til i talrige kundgørelser at kæmpe for at hjælpe med at udstøde denne gudløse race fra vore kristne lande før det er for sent. 5. Jeg taler til dem, der er til stede her

Et par linjer senere i talen, udtrykker han; Jeg citerer: Hvad angår denne sag, formaner jeg, - ikke jeg, men Herren formaner jeg, Guds budbringere til at overbevise alle, både riddere og fodfolk, både rig og fattig, til i talrige kundgørelser at kæmpe for at hjælpe med at udstøde denne gudløse race fra vores kristne lande før det er. Servicetekst A53 dækker de konkrete aktindsigtsanmodninger, efter offentlighedsloven, forvaltningsloven, og indsigt efter databeskyttelsesloven. Sagen rummer både anmodning, myndighedens behandling og afgørelse. A53 kombineres med det emne der bedst dækker, hvad der anmodes om indsigt i

Er man interesseret i et bestemt emne, kan man som læser finde meddelelserne fra et helt års udgivelser af Statstidende. Hvis man skal vide, om der har været meddelelser eller kundgørelser om en bestemt virksomhed eller en bestemt person, kan man søge på virksomhedens eller personens navn Denne form for offentliggørelse af en oplysning, der normalt ikke videregives til offentligheden, er en nødvendighed for den præcise identifikation i visse sagsskridt, og som følge af Statstidendes status som det organ, der offentliggør kundgørelser m.v., er offentliggørelse af oplysningerne i Statstidende ikke i strid med. Beretninger og Kundgørelser vedr. Styrelsen af Grønland, 2, 291-315. Jensen, A.S., 1939: Concerning a change of climate during recent decades in the Arctic and Subarctic regions, from Greenland in the west to Eurasia in the east, and contemporary biological and physical changes. Det. Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Biologiske Medd., 14, 1-77 - Rigspolitiets kundgørelser - Opgavekatalog over Hjemmeværnets assistance til Politiet - Almindelig hjælp. - Hjemmeværnsbestemmelse 123-001 og 270-11 - Samarbejdsaftalen vedrørende Hjemmeværnets assistance til løsning af politimæs-sige opgaver. - Indsatstaktiske retningslinje Tempelridderne havde nære forbindelser med Bernhard af Clairvaux og det blev sagt at ordnen stod under hans beskyttelse fordi han talte deres sag over for alt og alle i kirken. Følgen var, at de modtog adskillige pavelige buller eller kundgørelser, der bemyndigede dem til at opkræve skatter og tiende i de områder, de kontrollerede

Endvidere er udstedt et antal beretninger, kundgørelser, bekendtgørelser, cirkulære og forordninger som supplement til lovgivningen på fredningsområdet S. 13, linje 18: Herman Bang 1880, Haabløse Slægter.Forlaget J.H. Schubothes Boghandel, s. 488-89. S. 13, linje 25: Her fra Morten Thing 1999: Pornografiens. Avisen - der også betegnes som landets kedeligste - er statens organ for officielle kundgørelser. Fra 2004 udkommer den kun på internettet. 1916 - Metersystemet bliver det eneste lovlige målesystem i Danmark, efter en overgangstid fra 1. april 1910 erstatter metersystemet i henhold til lov. (1) Ifølge Marineministeriets Kundgørelser for Søværnet 1943 afgik Paulsen pga. sygdom. Pontoppidan og Teisens Danske Søofficerer 1933-1982 nævner intet om, at Paulsen skulle overgå til en post hos Kronprinsen, men det er ikke usandsynligt at flådens sænkning har medført at sådanne udnævnelser blev sat i bero 1970erne. Alt fra avisartikler til rejserapporter og ministerielle kundgørelser, foruden videnskabelige arbejder. En unik indgang til usorterede oplysninger om helbreds- og samfundsforhold, selv om ikke alle referencer er fuldstændige. 3. Greenland Medical Bibliography Supplement 1983 (Andersen 1983) med refe

Var EPO sagens udfald formidlet til værdipapirmarkedet, da afgørelsen blev offentliggjort i et offentligt rum med fri adgang for alle - eller først ved senere kundgørelser ? Kan man på de beskrevne præmisser straffes for at være hurtigere og effektive end medier og analytikere I Offentlige Kundgørelser for Regeringsdistriktet i Slesvig efterlyses følgende Mænd paa Grund af Faneflugt: Bernard Josef Jansen fra Grafeld ved Osnabrück, Carl Gottlieb Waldemar Freitag fra Simmersted ved Haderslev, Wilhelm Witt fra Hamborg og Rudolf Kasimir fra Kiel af udviklingen med den travlere hverdag og nye kundgørelser. Næste år vil Nordsjælland byde velkommen til turneringen - jeg håber vi ses. Nr 1 i C-rækken, Team Traffic, med Søren Jensen, Jesper Engelund, Jesper Kristensen og Erik Nielsen. Stor hjælp fra de pensionerede kolleger Bent Kissow Pedersen, Aage Kvejborg og Knud Warming I Nalunaarutit D kan findes de af Grønlands hjemmestyre udstedte landstingslove, landstingsforordninger, bekendtgørelser, vedtægter m.v. frem til og med 2007. Bestemmelser før 1958 er i et vist omfang optaget i Beretninger og Kundgørelser Law -- South Africa. See also what's at Wikipedia, your library, or elsewhere. Broader terms: Law; South Africa; Narrower terms: Law -- South Africa -- History; Justice, Administ

Search the history of over 357 billion web pages on the Internet Kopier af og koncepter til missiver, anordninger og kundgørelser for alle lande (1523 - 1523) Danish Chancellery: Københavns og Christianshavns mandtal over grundtaksten (1717 - 1717) Danish Chancellery: Lehn- og Gratialprotokol (1785 - 1799) Danish Chancellery: Lovrevisionskommissionen iflg. kgl. reskript af 1737 (1737 - 1746) Danish Chanceller Retlige kundgørelser. www.skat.dk: Information om skatter og afgifter, jura blanketter m.v. www.ejerlederne.dk: Forening og interesseorganisation for virksomhedsejere der samtidig leder deres egen virksomhed. www.eksportstart.dk: Danmarks Eksport, Udenrigsministeriet. Råd og vejledning for. Statstidende indeholder oversigt over retslige kundgørelser, forskellige kundgørelser fra stat, kommuner og virksomheder, samt mortifikationer i det første nummer i hvert kvartal. Priser er pr. 15. august 2014 og forefindes på: priser.html. Indrykning faktureres i den måned de offentliggøres. Fakturaen vedlægges ikke særskilt dokumentation s. 56, linje 12: Beretninger og Kundgørelser vedrørende Kolonierne i Grønland 1923-27, s. 754-755. s. 56, linje 20: Rigsdagstidende 1926-27, Forhandlingerne i Folketinget, sp. 5309, 5314-15.Synspunktet var en del af en kommentar fra folketingsmedlemmet Jens Christian Stokholm Willesen, der ikke så ande

inuit under 2. verdenskrig (Beretninger og Kundgørelser 1949). Møddingen er derfor formentlig i brug frem til beboelsen af udstedet opgives i 1951. Under disse lag findes lag 4 (gravelag 6), hvori der mellem stenene er fundet genstande både fra historisk Thulekultur o - B. nr. 82 af 24.03.1904 om optagelse i Statstidende af forskellige kundgørelser vedrørende Færøerne. - B. nr. 218 af 21.04.1921 om takster for optagelse af retslige og andre offentlige bekendtgørelser i Dimmalætting, Amtstidende for Færøerne. - MB. nr. 2 af 09.05.1940 for Færøerne om kundgørelser I Kommerskollegiets kundgørelser af 19. december 1806 og 31. august 1815 fastlagdes forbud for jøder mod indrejse i riget uden særlig kongelig tilladelse. Men ved kongelig forordning af 30. juni 1838 og i Kommerskollegiets cirkulære af 13. august samme år fik jøderne eller de mosaiske. > til dine offentlige kundgørelser. Eller dine jeg anmelder dig/jeg har > ikke anmeldt dig? Er du også skizofren, Niels Jørgen Bruun Pedersen, eller > har du en ligeså personlighedsforstyrret juridisk rådgiver, som dig selv, > der skriver indlæg i dit navn? Z > Hvorfor veksler du egentlig konstant mellem to usenet-profiler, Niels.

bede. I adskillige år har han bragt offentlige kundgørelser. til befolkningeng kendskab. Peter Rahn hafIöVèt, at han — med klokke vil deltagel feit- toget den 22. august, med' hvilket festlighederne i anledning at 350 års-by- jubilœet vil nå deres højdepunkt Annoncer, eller som der står i 1909 kundgørelser, kostede 5,55 kr. i Faaborg Avis, 6,30 kr. i Fyns Tidende og 1,65 kr. i Faaborg Folketidende, et par år senere annoncerede Foredragsforeningen også i Fyns Venstreblad Search the history of over 361 billion web pages on the Internet

pluralis majestatis Gyldendal - Den Store Dansk

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5063/00/DA/endelig udg. WP 37 Arbejdsdokument Beskyttelse af privatlivets fred på Internettet - En integreret EU-strategi til beskyttelse af onlineoplysninger Eller måske da præsten efter søndagens prædikenen oplæste nye kundgørelser fra kongen, hvis da ikke rygterne højst sandsynligt var løbet i forvejen. Efter at købet af øen var mislykkedes i 1719, var fanniker og sønderhoninger enige om, at handelen ikke måtte slå fejl denne gang.. Listerne kan findes på Statstidendes hjemmeside www.statstidende.dk under punktet Forskellige kundgørelser og derefter Inddragelse af uidentificerede konti i pengeinstitutter m.v. Listen for de enkelte pengeinstitutter mv. kan ses nedenfor. Vi har opdateret SKATs vejledning vedr. inddragelse af uidentificerede konti. Vejledningen kan. Kuratorbeskikkelsen skal bekendtgøres ved offentlig kundgørelse i registret over offentlige kundgørelser, jf. § 117 i den civile retsplejelov. Så snart dette sker, og dokumentet efterfølgende overdrages til kuratoren, anses forkyndelse for at være sket, jf. § 118 i den civile retsplejelov

2018 - Naalakkersuisut Filer Rediger Vis Favoritter Funk

DANSK LITTERATUR 1927. 483 Nærmest til Brug for Redere, Skibsførere og andre, som befatte sig med Skibsfart, men ogsaa nyttig for Jurister, der beskæftige sig med Søretsforhold, er fhv. Navigationsdirektør J. A. D. J. B ILDSØE'S Danske Søfartslove i Uddrag samt andre offentlige Kundgørelser Søfarten vedkommende, hvoraf tredje Udgave udkom i det her om talte Aar (Khvn, G. E. C. Gads. Nærværende historiske redegørelse er hovedsagelig baseret på kundgørelser, skri-velser, rapporter, indstillinger, fotos m.v. i Forsvarsstabens henlagte arkiv, Forsvarsministeriet og Hærens Militærhistoriske Arbejder. Endvidere egne notater, nedskrevet efter samtaler med militært og civilt personel, der har været me Historiebøgerne beretter således blandt andet om en finansminister, der med en utrolig opfindsomhed stadig fandt nye veje ud af den øjeblikkelige misere, og om hvordan man døvede befolkningens sanser med forventningsskabende kundgørelser, som hindrede en ønskværdig debat om den stadig stigende risiko for det uafvendelige B&K Beretning og Kundgørelser vedrørende Kolonierne i Grønland DGS Det Grønlandske Selskab FB Folketingets bibliotek G-50 Grønlands Kommissionens betænkning af 1950 G-60 Grønlands udvalgets betænkning af 1964 Grl. Natark. Grønlands nationalarkiv GS Styrelsen for kolonierne i Grønland (G rønlands Styrelse) LF Landsfoged LR Grønlands.

Fortegnelse over love anordninger, bekendtgørelser, kundgørelser og cirkulærer m.v. vedrørende det danske møntvæsen og seddeludstedelsen i tiden fra møntloven af 23. maj 1873 til 31. december 195 På grundlag af indgående arkivstudier analyserer major, cand. phil. Michael H. Clemmesen her det planlægningsarbejde, der foregik vedrørende landforsvaret af Jylland forud for besættelsen i april 1940. Forfatteren kommer herunder ind på tidligere behandlinger af dette emne I det sidste Nummer af Offentlige Kundgørelser for Regeringsdistriktet Slesvig efterlyses følgende Mænd paa Grund af Faneflugt: Jes Jessen Bork fra Hoptrup, sidst bosat i Halk, Friedrich Eduard Thiering fra Slesvig og Willy Gätjens fra Hamburg

A checklist of the fish fauna of Greenland waters. Download. A checklist of the fish fauna of Greenland water powers of the EC Institutions oversættelse i ordbogen engelsk - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog. 1976, hvorefter Parlamentet får en generel kompetence til at føre kontrol med medlemsstaternes myndigheders officielle kundgørelser,. Publikationer, kundgørelser m.v. • Behandling af sager ved ind- og udpassage af udenlandske statsborgere ved besøg i afd. • Medarrangør ved afdelingens sociale arrangementer. Temporary Office Assistant Handelshøjskolerne i Københav

Selvom han blev anset for at være sindssyg, eller i det mindste meget excentrisk, fejrede San Fransiscos indbyggere hans majestætiske væsen og hans kundgørelser, af hvilken den meste kendte var hans ordre om, at USA's kongres skulle opløses med vold (hvilket Kongressen og hæren ignorerede), samt hans mange forordninger om, at der skulle. Jeg er desuden en del af Rigspolitiets Sekretariat for Regelkvalitet, som har undervist hele dansk politi i fremover at anvende syv nye dokumenttyper, herunder cirkulærer, vejledninger og actioncards, som skal erstatte politiets kundgørelser, PD-meddelelser mv

Forskellige kundgørelser Øvrige forskellige kundgørelser

Nordboruiner, arkæologien og det fysiske landskab. Caroline Polke. Download with Google Download with Facebook or download with emai Kopier af og koncepter til missiver, anordninger og kundgørelser for alle lande (1523 - 1523) Danske Kancelli: Københavns og Christianshavns mandtal over grundtaksten (1717 - 1717) Danske Kancelli: Lehn- og Gratialprotokol (1785 - 1799) Danske Kancelli: Lovrevisionskommissionen iflg. kgl. reskript af 1737 (1737 - 1746) Danske Kancell

Kundgørelser vedrørende Grønlands Styrelse 1938-50: Kundgørelser vedrørende Grønlands Styrelse er ligeledes en kildesamling, som belyser alt af lov- mæssig karakter vedrørende Grønland. Kundgørelserne indeholder love, bekendtgørelser, kongelige anordninger, cirkulærer, regulativer, instrukser samt meddelelser Kongebrev Konge-brev, et. (jf. glda. konings breff, oldn. konung(s)bréf) 1) (jf.Brev 1; især foræld.) skriftlig udfærdigelse fra kongen (kongens kancelli), hvorved noget forkyndes, paabydes ell. bevilges; især om de kongelige kundgørelser indtil Chr. V's Danske Lov, omtr. svarende til forordninger og reskripter Selvom du stadig kan lade og gøre som det passer dig, så tillader din nye status som borgmester dig også at forme byen helt efter dine ønsker! Du kan sætte byggeprojekter i gang og lade bygninger, broer eller andre dekorative sager opstå i byen eller udfærdige kundgørelser (et fint ord for love), der dikterer, hvordan byen skal styres DANSK LITTERATUR 1933. Det forløbne Aars litterære Profil bærer, som det er at vente, i alt væsentligt samme Træk som dets umiddelbare Forgængere, men udhæver sig dog ved to retsvidenskabelige Doktordisputatser, et glædeligt Tegn paa videnskabelig Ævne og Interesse hos den unge Jurist-Generation Kundgørelser for Søvæsenet i bestemmelser for fremmede krigsfartøjer m.m. af 19.1.1927 og 7.9.1938. 1914 - 1944 En tillægsttabel for takstberegning af 23.12.1937, en ministeriel bekendtgø- relse om befordring og dagpenge af 18.11.1935. Samt en række skrivelser a

Lektion 55: Lære og Pagter 47-48 - lds

De skulle forkynde det fra tagene, som var en af de bedste stede for kundgørelser. (v.27.) Apostlene skulle ikke frygte for deres modstandere. De kunne bare slå legemet ihjel (gr.soma) og ikke sjælen (gr.psyke). Det græske ord psyke står for både sjælen og livet Analyze page for Statstidende.dk - Statstidende including statistics, performance, general information and density value Til dette formål skal foretages de nødvendige begæringer og kundgørelser, idet de kundgjorte fungerer som fideikommiser. Fradrag i indtægterne gælder også fremtidige underholdsbidrag, der fratrækkes, efterhånden som de forfalder, og udbetales direkte til modtageren Kundgørelser, der ordner et Stifts ell. et Sogns Grænser og øvrige ydre Forhold, men endvidere de pavelige Kundgørelser, der ordner Forholdet mellem en Stat og den rom. Kirke, naar dette ikke sker ved det mere indgaaende Konkordat. H. O. Cirkumvallationslinie kaldes den befæstede Linie, som Belejreren undertiden anlægge

Forsvarsministeriets kundgørelser for forsvaret

Kundgørelser i 2015 af Inatsisarturlov om alderspension og Inatsisartutlov om førtidspension. Kundgørelser i 2015. Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension. Inatsisartutlov nr. 24 af 7. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015; Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspensio Der er ikke rettet sigtelser imod mig, jeg er ikke forfulgt, jeg har ikke hørt smædende ord om mig. Herolderne har ikke optaget mit navn i dine kundgørelser. Jeg erindre blot, mine lemmer begyndte at skælve, og mine fødder helt af sig selv begav sig på vej Rigspolitichefens kundgørelser er delt i to samlinger, dels den grønne, der i al væsentlighed indeholder administrative regler, og dels den orange (B-kundgørelser), der indeholder mere specifikke regler for politiet, herunder om politikredsenes rekvisition af bistand fra Rigspolitichefens afdelinger 1 2 A. R. Granum-Jensen BAGGRUND OG GLIMT FRA BLÅ KORS' HISTORIE I 100 AR 3 BLÅ KORS' HISTORIE I 100 ÅR ved A. R. Granum-Jensen. Udgivet i forbindelse med Blå Kors' 100 ars jubilæum af Blå Kors og er sat med 11 punkt Baskerville og skudt med 11 punkt

Bekendtgørelse af lov om udgivelsen af en Lovtidende

L 24 Bilag 1: Høringsnotat L 24 taxilov. den rigtige retning, men opfordrer til at der i højere grad tages højde for de også lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund, er offentliggjort den 4. april 2012 i Statstidende nr. 67 under forskellige kundgørelser, licitationer og udbud

populær: