Home

Grundvandsmagasin

Grundvandsmagasiner Vandetsvej

Hvad er grundvandsmagasiner? by Katrine Liv Helgren on Prez

Når man skal planlægge forvaltningen af grundvandet, er man nødt til at have viden om de jordlag det bevæger sig igennem, samt grundvandsressourcernes kvalitet, størrelse og udbredelse. Derfor har man udviklet en hel række metoder og værktøjer som kan give os et godt kendskab til grundvandet som ressource Hvis man graver et dybt hul i jorden, vil der på et tidspunkt ske det, at der strømmer vand til i bunden af hullet. Selvom man forsøger at fjerne vandet i bunden af hullet, vil der hele tiden strømme nyt til. Det er grundvandet, man er stødt på Afhængigt af jordens sammensætning, vil det primære grundvandsmagasin forekomme i forskellig dybde. Det primære grundvandsmagasin er det dybe sammenhængende magasin af fersk grundvand, som fortsætter ned til det gradvist bliver mere salt ved forskellige dybder fra 30 til 2-300 meter

Grundvandsdannelse - portals

Grundvandsmagasin Vandførende rock , der umiddelbart sender vand til brønde og fjedre er en grundvandsmagasin . Vandbevægelse kan variere fra adskillige meter om dagen for at få centimeter pr århundrede . Udsving Tørke , sæsonkorrigeret tørt og overdreven pumpe kan sænke vandspejlet . Overdreven nedbør kan genopfylde og hæve bordet Nedbør i Danmark Her ser du et kort over nedbøren i Danmark på et år. Som du kan se, er der store forskelle i nedbør fra øst til vest. Kortet viser kun det, man kalder nettonedbør, altså den totale nedbør minus det, der fordamper

What is aquifer? - Quor

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.: You are free: to share - to copy, distribute and transmit the work; to remix - to adapt the work; Under the following conditions: attribution - You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made The Danish Environmental Protection Agency / GrundRisk / Coupling of vertical and horizontal transport models 5 This report presents the development of the GrundRisk model for contaminated site risk as-sessment. GrundRisk consists of 5 models, each simulating the contaminant transport from a contaminant source to an underlying aquifer Grundvandsmagasin Metadata This file contains additional information such as Exif metadata which may have been added by the digital camera, scanner, or software program used to create or digitize it Et grundvandsmagasin er en underjordisk lag, der holder vand i jord, porøse sten eller lignende materiale. Grundvandet er udtrykket bruges til at henvise til vand, der findes i jorden, i modsætning til overfladevand, som forekommer i damme, vandløb og andre vandområder På Miljøstyrelsens hjemmeside får du viden om vores natur og miljø samt arbejdet med at udvikle nye grønne indsatser og miljøvenlig teknologi. Du finder de strategier, planer og miljøregler, som regulerer hvordan industrier, landbrug og skovbrug må - og ikke må - påvirke vores miljø, natur og landskab

Disse porer kan være fyldt med luft eller vand. Hvis der er tale om helt eller delvist luftfyldte porer, tales om en umættet zone. Hvor porerne er helt fyldte med vand, tales om den mættede zone eller grundvandsspejlet. En bjergart eller et sediment af grus eller sand med en betydelig vandførende evne, kaldes akvifer eller grundvandsmagasin Mange steder i Danmark ligger grundvandet tæt på overfladen og med klimaændringer vil det sandsynligvis stige i fremtiden. Grundvandsstigninger kan dermed blive et langt større problem for Danmark, end effekten af andre klima-faktorer

Kortlægning af grundvandsmagasinerne - geus

 1. grundvandsmagasin oversættelse i ordbogen dansk - bulgarsk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog
 2. grundvandsmagasin oversættelse i ordbogen dansk - engelsk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog
 3. Nickel . Nickel is a silvery-white metal with a slight golden tinge that takes a high polish. It is one of only four elements that are magnetic at or near room temperature, the others being iron, cobalt and gadolinium.Its Curie temperature is 355 °C (671 °F), meaning that bulk nickel is non-magnetic above this temperature
 4. I kalken under det fede ler findes det primære grundvandsmagasin. Ved projektet ligger det primære grundvandsspejl ca. 15 - 17,5 meter over havniveau. Ud fra potentialekort er den horisontale grundvandsstrømning i det primære grundvandsmagasin kortlagt til at forløbe fra syd mod nord ved lokaliteten
 5. grundvand, vand, som under jordoverfladen udfylder alle porer og sprækker. Grundvand dannes af nettonedbøren, dvs. forskellen mellem nedbør og fordampning. I Danmark er nedsivningen (grundvandsdannelsen) ofte ca. 1/5 af nedbøren, svarende til 120-160 mm pr. år
 6. En stor del af affaldet blev deponeret i en grube i den nordlige del af lossepladsen. Der er nedstrøms lossepladsen konstateret en betydelig forurening af det øvre grundvandsmagasin. Forureningen spredes med grundvandet i nordvestlig retning mod Grindsted Å. Læs mere om forureningen i Grindsted by på Billund Kommunes hjemmeside
 7. miljøstyrelsen - grundlæggende geologi og grundvand indhold 3 1. Geologi og hydrogeologi 6 1.1 Introduktion til Danmarks geologiske opbygning 6 1.1.1 Aflejringer fra Kridt og Tertiær 7 1.1.2 Aflejringer fra Kvartær 10 1.1.3 Andre tidsafsnit 12 1.1.4 Tektonik, forstyrrelser og omlejring 12 1.2 Vandets kredsløb og grundvands-dannelse 1

Undersøgelsen viste, at der er et 10-15 meter tykt lag ler, som er placeret over det primære grundvandsmagasin, hvorfra flere vandværker indvinder drikkevand. Den gule og orange farve i midten af modellen, viser det grundvandsmagasin, hvorfra flere vandværker henter grundvand Et fugtigt eller vådt sted, hvor grundvandet når Jordens overflade fra et underjordisk grundvandsmagasin. Slovenian. Vlažno ali mokro mesto, kjer podzemna voda doseže zemeljsko površino iz podzemnega vodonosnika. Last Update:. Et fugtigt eller vådt sted, hvor grundvandet når Jordens overflade fra et underjordisk grundvandsmagasin. Greek. Υγρός τόπος όπου τα υπόγεια ύδατα φθάνουν στην επιφάνεια της γης από υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα Afhængigt af jordens sammensætning, vil det primære grundvandsmagasin forekomme i forskellig dybde. Det primære grundvandsmagasin er det dybe sammenhængende magasin af fersk grundvand, som fortsætter ned til det gradvist bliver mere salt ved forskellige dybder fra 30 til 2-300 meter

Grundvand - undervisningsmateriale til geograf

Hvad er en grundvandsmagasin? - Zajacperrone

 1. Miljøstyrelsen miljø, affald, støj, luft og kemi - vand
 2. File:Aquifer de.svg - Wikimedia Common
 3. Grundvand - Wikipedia, den frie encyklopæd

Grundvand - DinGe

Grindsted By // Region Syddanmar

 1. Kørende magnetfelt undersøger grundvand for pesticid-trusse
 2. Translate grundvandsmagasinet from Danish to Slovenia
 3. Translate grundvandsmagasiner from Danish to Gree

populær: