Home

Tegnsætning i digte

  1. Tegnsætning er ikke forbudt i et digt. Det kan ofte være med til at gøre de lange digte mere læseværdige og overskuelige. Mange og lange sætninger uden punktum eller komma er også svære at styre rent rytmisk, læseren har ingen chance for at vide, hvor pauserne skal indlægges. Tegnsætning kan netop være med til at underbygge og.
  2. Denne analysemodel er en hjælp til dig, der skal lave en analyse af et digt. Den kan bruges som hjælp til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen. Modellen indeholder mange forskellige ting, man kan komme ind på i en digtanalyse
  3. I digte kan døde metaforer indgå i nye overraskende sammenhænge, som gør os opmærksomme på, at de rent faktisk er metaforer. Personificering Når noget abstrakt fremstilles med menneskelige egenskaber, fx skattefar, eller døden som en gammel mand med le, der kommer for at høste det fuldmodne menneske. Personificering kan gøre abstrakte.
  4. indsprøjtning til hjernen. Nogle af teksterne kommenterer jeg, andre ikke. · Men jeg undrer mig såre over, at de fleste tekster er klinisk rensede for tegnsætning. Det..
  5. Kalliopes udgave af Digte (1804) følger nøje originalens stavemåde og tegnsætning, og alle ændringer i teksten er anført i noterne så læseren ved selvsyn kan vurdere berettigelsen af en emendation
  6. Find ud af hvilke billeder der er brugt og hvordan de er brugt. Digte indeholder flere billeder end fortællinger. Det hænger sammen med at de tanker, følelser og stemninger man vil fortælle om bedst kan udtrykkes med et billede. Billedsprog Billeder forbinder den verden (realplanet) som digtet beskriver med en billedverden (billedplan.

Når man snakker om tegnsætning på dansk, så drejer det sig som regel om kommasætning. Men der er andre tegn: Punktum, semikolon, kolon, udråbstegn, spørgsmålstegn, anførselstegn, apostrof, skråstreg, accent, trykstreg og procenttegn; og de skal også sættes rigtigt Digte med rim og rytme har noget med musik at gøre og kan ofte synges eller rappes. Rytmen. Hvis du vil have en bestemt rytme i dit digt, skal du kunne klappe din rytme efter den første linje. Måske vil du bruge en rytme du kender fra et andet digt eller sang Digte kan noget specielt. På meget kort tid, med få ord, kan lyrik sige noget væsentligt om væsentlige sider ved den menneskelige tilværelse. Den mest dominerende form for digte, de såkaldte lyriske digte, er groft sagt kendetegnet ved, at de beskriver et øjeblik på et øjeblik Læse andre brugeres digte; Tilføje dine egne digte så andre brugere kan få glæde af dem; Vores eneste kriterie for godkendelse af et digt er, at du selv har digtet det Vi tillader os i øvrigt at rette taste- og stavefejl (uden at ændre i tegnsætning)

Man behøver heller ikke at bruge tegnsætning, komma, punktum og andre tegn, helt korrekt. Disse kan bruges til at understrege noget bestemt. Her kan du læse forskellige digte: Den ny er rejst. Tegnsætning er tegn, mere konkret skrevne symboler, der anvendes i en tekst, men som ikke svarer til fonemer (lyde) eller leksemer (ord og sætninger). De tjener kun til at tydeliggøre teksten og tolke den.. Tegnsætningsregler er specifikke for den enkelte sætnings sprog, tidsperiode og sammenhæng. . Reglerne ændrer sig konstant som sproget udvikle Digte er ordkunst. Digte er ord som er sat sammen ud fra primært æstetiske valg for at formidle en følelse, en holdning eller en fortælling.. Digte fortæller sjældent en historie lige ud ad landevejen. I stedet lader de følelser, en oplevelse, en stemning - eller digtets egen form - komme i fokus Digte. Et digt er poetens måde at få følelser ned på papir. De har en usædvanlig talent for at kunne fastholde længe nok på følelser i givende tidspunkt så vi andre kan læse og nyde, deres store og smukke værker

Digtanalyse Studienet

Læg blandt andet mærke til bogstavrim og gentagelser i digte. Tegnsætning: Benyttes der tegnsætning på en speciel eller overraskende måde? Benyttes der tankestreger eller markante udråbstegn? Talesprog eller skriftsprog: Benyttes der talesproglige træk i teksten Husk at bruge dine øjne når du har med digte at gøre. Er digtet opstillet i strofer, taler man om et strofisk . Eksempel på strofisk digt. Typografi og tegnsætning. Opgave - typografi. PÆDAGOGISK DIKTATUR (uddrag) Yahya Hassan: PÆDAGOGISK DIKTATUR. I: Yahya Hassan. Gyldendal, 2013 Model til analyse og fortolkning af digte. Er en særlig tegnsætning dominerende (f.eks. ingen tegn overhovedet eller stort begyndelsesbogstav ved starten af hver verslinje)? Står enkelte eller flere ord med kursiv eller med store bogstaver? Indre komposition: Er der tale om et forløb i.

Vi kan se, hvorledes Dan Turéll inddrager gamle digte, som giver bestemte stemninger af efterår (fx når han skriver: Det er efterår og Sig nærmer Tiden da jeg maa væk / Det er efterår og Nu falmer Skoven trindt om Land). Vi kan se, hvor­ledes ordet døden, behandles i alle tre digte, dog i en meget forskellig og tidsbestemt brug Digte med svirp i sproget Hassans selvbiografiske digte er ikke kun et vredt debatindlæg, de er også ordkunst når den er allerbedst. Digtene er hudløse og hårdtslående, og sproget er nyskabende og fyldt med sproglige billeder. Hassans digte taler til unge - også dem, der normal af Magnus, Elise og Sandra Handling - Indvandrer-debatten - Realisme og selvbiografi - Knækprosa Analyse Mor til tre fremmede søskende Analyse Genre: Episk digt (knækprosa) Grafisk opsætning: - Ingen tegnsætning - Blokbogstaver - Ubunden komposition - Én lang strofe Sprog: Lyrik er de tekster i strofer og vers, som vi kender som digte, sange og rim m.v. Nedenfor er en kort liste over lyrikkens karakteristika: Udtrykker oftest stemning, følelser eller tanker. Bruger tit sansebilleder. Ofte et jeg (vi) over for et du. Sjældent nogen handling - kun i episke digte (f.eks. folkevise)

Digte - Movella

Sprog et i digte er ofte karakteriseret ved brud på normalsproget og brug af billedsprog, herunder sammenligninger, metaforer og symboler. En række stilistiske virkemidler som blandt andet gentagelse, modsætning, paradoks og overdrivelse vil ofte være at finde i digte. Der vil også ofte være manglende tegnsætning - især i de nyere digte Har du brug for korrektur? Spellioo tilbyder korrekturlæsning af tekster på dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk - det er nemt, hurtigt og billigt På denne side, under Library of Congress, kan man finde en fin artikel med nogle gode tips til, hvordan man læser sine digte op.. Det er Billy Collins, der giver tips til oplæsningen, så den bliver bedst mulig. Der er selvfølgelig alle mulige former for digtoplæsninger og alle har vel netop deres helt egen stil, så det er ikke fordi vi alle skal ensrettes Digte kan udforske verden, mennesker eller sprog. Digte kan overraske, eksperimentere, udfordre og provokere. Digte kan nogle gange åbne vores sanser, så vi får nye måder at se, lytte og føle på. En tømrers materiale er træ, og en slagters materiale er dyr og kød. En digters vigtigste materiale er sproget v. = henvisning til en enkelt versline (i digte og andre tekster på vers) vv. = henvisning til flere verslinjer Et langt citat - men overvej altid om hele citatet er vigtigt - markeres ofte separat med indryk el. lign.: Hvis du citerer dele af en sætning, markerer du det sådan her: Mangler begyndelsen af sætningen

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE-SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 200 Vejledning for bidragydere til Grundtvig-Studier - rev. 21. november 2011/ajd Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet www.grundtvigcenteret.dk 6 latinske ord i kursiverede bogtitler normalt ikke kursiveres, fx The Tradition of Descensus Inferni in Anglo-Saxon Liturgy, Literature and Art Digte defineres som en kort tekst opdelt i strofer. Den sproglige udformning er stram. hvilket betyder, at der er så få ord som muligt. Man kan opdele digte i ungergenrer: Lyrisk: Fortæller om følelser, stemninger og tanker. Ofte en subjektiv oplevelse Eksperimenterer med sprog, syntaks og tegnsætning, så resultatet somme tider kan virke uforståeligt. Op til midten af 1900-tallet skriver mange forfattere deres digte i en bunden form. Fra starten af 1900-tallet vinder det moderne digt stadigt mere frem

At skrive digte er noget jeg altid har gjort for at få afløb for mine mange tanker og følelser. Det er skønt at kunne skrive om alt og ingen ting. Jeg er en kvinde i sin bedste alder, fuld af humør og en stor portion kærlighed Jeg læser mange bøger om alt muligt mellem himmel og jord. Interesserer mig meget for det okkulte og spirituelle.. Digte (English: Poems) is a collection of poetry by Henrik Ibsen, published on 3 May 1871.It included poems written between 1847 and 1870, the best known being the poem Terje Vigen.An extended edition was published in December 1875, including four other poems Netop fordi Benny Andersens digte har sat så store fodspor, bruges de ikke sjældent i undervisningssammenhænge, hvor børn og unge lærer at analysere sprog og at læse mellem linjerne. Det er digtene om nogen meget egnede til, da meningen sjældent er dét, der står på linjen. 24 digte af Benny Andersen. 1. Den lille pige råbte til min kone De fandt punktummet hjemme med besøg af et stort L. Han vidste allerede besked. - jeg indkalder til møde straks, og vil henstille til alle tegn om at møde op, da forfatteren har lært, at tegnsætning, især kommaer og punktummer, ikke kan undværes i en tekst, og at sætningerne bliver lange og uforståelige

Lyrik (rap+digte) - Dansk - Google Site

Alinea er Danmarks førende undervisningsforlag til grundskolen. Lindhardt og Ringhof udgiver skønlitteratur og faglitteratur. Carlsen udgiver alle typer børne- og ungdomsbøger Posts about Fortællertyper written by danskundervisning. Al epik tilhører, som I ved, en fortællende genre. Derfor er der i epik også altid en fortæller, der fremstå som formidler af handlingsforløbet til læseren toen; han skriver digte, der er ekstremt kritiske overfor både indvandrermiljøer, islamisme og fremmedhad, og han gør det med stort, litterært talent - alle disse ting gjorde, at Yahya Hassan blev landskendt fra den ene dag til den anden. Yahya Hassans digte er den bedst sælgende digtsam-ling i danmarkshistorien. Digtsamlingen havde.

Stavevejen 5, elevhæfte, revideret udgave tilpasset forenklede Fælles Mål 2014. Stavevejen 5 henvender sig til elever i 7. klasse og arbejder med retstavning, tegnsætning og grammatik. I hæftet er bl.a. fokus på: enkelt- eller dobbeltkonsonant, morfemer, fremmedord, sammensatte ord, -ene eller -ende, nutids-r, tegnsætning og. Tegn i tekst Øvelser i tegnsætning for folkeskolens ældste klasser og tilsvarende trin. Målgruppe: 8. kl. Systemuafhængigt engangshæfte med øvelser i tegnsætning i overensstemmelse med trinmål for dansk. Vi arbejder med traditionelt, grammatisk komma. Dertil er der opgaver til at opnå færdigheder i basal tegnsætning Bag tilrettelæggelsen af Digte ligger der måske en erkendelse fra forfatterens side om, at eleverne ikke kan sige noget om oplevelsen uden at have danskfaglige begreber på plads. I undervisningen kan heftet bruges som udgangspunkt for et længere forløb om digte, fordi det er sagligt og skridtsikkert i sit signalement af genren

Fyldepennen - Debat - Hvad er der galt med tegnsætning

a1kommunikation læser også korrektur på skønlitteratur - romaner, noveller, digte, krimier mv. - og faglitteratur såsom undervisningsbøger. Korrekturen er vigtig for de fleste forfattere, hvad enten de er selvudgivere eller skal sende til forlag, og den er selvfølgelig vigtig for forlagene Episke Digte og Mindedigte. Stavemåde og tegnsætning følger samvittighedsfuldt originaludgaven, kun åbenbare fejl er rettet og i alle tilfælde med originalens ordlyd anmærket i digtnoten, så læseren selv kan vurdere rigtigheden af en rettelse

Digte (1804) - A.W. Schack von Staffeldt - Kalliop

Knækprosa rummer sjældent rim og fast rytme og er ofte kendetegnet ved en mangelfuld eller slet ingen tegnsætning. Betegnelsen blev lanceret i 1979 af Torben Brostrøm og var oprindeligt nedsættende. Anmelderne syntes ikke om denne nye form, som de anså for at være mindre 'fin' end almindelige digte tidsskrift for digte & kortprosa. 84. udgivelse af Slagtryk maj, 2018. Seneste bidrag. Nanna Vibe Spejlborg Juelsbo: I vinteren (uddrag) de skulle bruge korrekt tegnsætning og dokumentet måtte ikke overskride 50 sider i længde Digte. Så tag mit hjerte Hvis jeg kunne få bare ét ønske side 11. Artikel. Krav om medgift presser unge muslimer i Danmark side 12 Bedømmelseskriterier bagsiden. Retstavning og tegnsætning følger originalerne. 2. Dansk som andetsprog G. Information om prøven i skriftlig fremstilling

Analyse af digte - Det Kongelige Bibliotek - kb

Da to digte aldrig er helt ens, gives der ikke en endegyldig analyse- og fortolkningsmodel. Strengt taget kræver hvert digt sin egen metode og det er vigtigt, at man ikke låser sig fast i en bestemt skematisk model, men forholder sig åbent og lyttende til digtet. Læs digtet igennem flere gange. Slå ord op, som du ikke forstår Nyheder, analyser, viden, blogs og debat om it. Computerworld er dit medie om det digitale Danmark. Computerworld skriver om nye teknologier, hardware, software. Der er heller ingen brug af tegnsætning som normalt giver læseren en pause. Yahya Hassans digte Yahya Hassan har haft en meget hård barndom, med en masse frygt for hans far. Han har ikke fået den omsorg han havde brug for. Hvilket er skyld i, at han er som han er i dag De gældende retskrivningsregler (2012) om tankestreg. Tankestreg har form som en vandret streg (i typografi længere end bindestreg) og skrives eller trykkes med afstand (spatium) til de omgivende ord. (Om tankestreg brugt som bindestreg, se § 57.9). (1) Mellem helsætninge

Forlaget skriver: Tegn i tekst Øvelser i tegnsætning for folkeskolens ældste klasser og tilsvarende trin. Målgruppe: 8. kl. Systemuafhængigt engangshæfte med øvelser i tegnsætning i overensstemmelse med trinmål for dansk. Vi arbejder med traditionelt, grammatisk komma. Dertil er der opgaver til at opnå færdigheder i basal tegnsætning Brugen af skilletegn, også kendt som tegnsætning, er på engelsk i modsætning til i hollandsk. Tegnsætning er nødvendigt for at angive, at der skal være en pause i en skriftlig tekst, har brug for noget til at blive stresset, eller for at angive slutningen af en sætning Umiddelbart virker digtene let tilgængelige. Der er tale om en slags knækprosa sat op i blokke med dobbelte mellemrum i stedet for tegnsætning eller linjeskift. Modsætningen mellem den kontrollerede form og tankemylderet, som forsøger at sprænge rammerne, virker stærkt og giver en god dynamik, synes jeg

Han har heller ingen tegnsætning med, hvilket gør at teksten bliver læst hurtigt, uden ophold, som af en der har noget utrolig vigtigt og spændene at sige. Og alt dette gør at man føler den vrede Yahya Hassan ligger inde med. Og netop vrede og had er temaerne i Yahya Hassans digte Det samme gælder tegnsætning. Grammatik og stavning trænes hver uge i en lektion. Der ud over inddrages det lærte i en funktionel sammenhæng, når vi arbejder med litteratur og tekster. Lave resume, personkarakteristik, digte slutninger, handlingslinier.

Punktum, semikolon, kolon, spørgsmålstegn, anførselstegn

Start studying Håndbog til dansk Lyrik og rap. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Søgning på digt i ODS. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i historisk dansk (år 1700-1950) Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet. Opgave 1 Vinterbader. Skriv en analyserende artikel om Vinterbader. Din To digte. Skriv en analyserende artikel om Dødens Aftensang og Tidevandet ved Rosemarkie Jeg kan digte Alt troer jeg, men hvor der er Tale om Pligt, Forpligtelse, Ansvar, Skyld etc. der kan og der vil jeg ikke digte. Retstavning og tegnsætning er bevaret fra den originale tekst og kan være forskellig fra gældende retskrivning bind 3, 1921. Søg. Search. Mente du. Mente du. gang i samlingen Digte (1838) og siden har været genstand for en lang række fortolk-ninger. Herunder er teksten optrykt i sin helhed, og i forlængelse heraf bringes seks forskellige analyser af den. Opgaver 1. Læs digtet omhyggeligt igennem, og dan jer et foreløbigt indtryk af, hvad det hand-ler om, og hvad forfatteren vil sige med det. 2

Rim og rytme i digtet - Det Kongelige Bibliotek - kb

En engelsk webside med en overskuelig oversigt og guide til engelsk grammatik og tegnsætning. Siden indeholder også interaktive øvelser samt et link til en online engelsk-test. ESL - Exercices - Grammar Skriv engelske digte med The Original Magnetic Poe... På websiden Storyline Online. Nådeløse digte om Auschwitz bliver utydelige i dansk oversættelse Muligvis (den totale mangel på tegnsætning giver flere tolkningsmuligheder) sidder han og skriver poetiske kærestebreve hjem til sin tyske Margarete med det gyldne hår

Dansksiderne: Lyri

-Ordet kommer fra det latinske lyre ( et musikinstrument), altså har den oprindelige mening været, at digte skal ledsages af musik.-Udtrykker en stemning/ situation/ øjeblik/følelse/tanke. Altså er er ikke tale om et forløb som i epikken. Dog findes der også episke digte.-Stor identifikationsmulighed Når forfatteren - eller du - leger med sproget og laver metaforer eller finder på sjove bogstavrim, bruger I sprogets virkemidler. Nogle af disse virkemidler kalder vi for billedsprog. I billedsproget arbejder man hele tiden mellem realplanet (det, der hører til den virkelige verden) og billedplanet (det sproglige billede man har valgt for at beskrive sit emne)

Brugernes egne digte - Få dit digt foreviget her - ORDSPRO

Når man analyserer en tekst er det en god idé at nævne nogle stilistiske virkemidler samt diskutere betydningen, forklare hvorfor forfatteren har brugt netop disse, og hvilken virkning de har på læseren Noveller og digte. Titel 2 Middelalderen Titel 3 Oplysningstid Titel 4 Skrivning. Proces og teknikker. Tegnsætning. Titel 5 Kommunikation. Mundtlige og skriftlige udtryksformer. Titel 6 Argumentation Titel 7 Retorik Titel 8 Romantikken Titel 9 Litteratur 1870-1940 Titel 10 Perioden 1940-1960 Titel 11 Reklame Digte, sange og anden lyrik og poesi kan med fordel analyseres udfra flg. punkter: Titel, forfatter, periode. Komposition og antal strofer, vers. (I digte er strofer enkeltlinjer, mens vers er samlede tekstdele/afsnit. I sange er det omvendt: Her er de samlede tekstdele/afsnit strofer og tekstdelenes linjer er vers.) Rimdigt eller prosadigt Digtsamlingen er en blanding af meget korte digte og længere digte. Sidstnævnte læner sig nærmest op af blot at være små prosatekster, men bare med minimal tegnsætning og små bogstaver hele vejen igennem. Der er minimalt med rim i hendes digte - og det er i og for sig også helt i orden man hende socialrealist, skriver hun romantiske digte. Som et uægte barn af sin samtid, stikker hun af - og ud - og er helt sin egen, lige så meget som hun ligner den. Dog aldrig så meget, at hun heller ikke kan sige, at hun ligner dem hun beundrer. Tove er provokatør og skabs-konservativ. Hun starter som digter, men skriver ogs

Tegnsætning - Wikipedia, den frie encyklopæd

Grammatik og tegnsætning (1 lektion ugentlig) - tirsdag. Opgaver og øvelser i retskrivningsregler, tegnsætning, ordklasser og læsning - mål: skal have styr på sætningsled og komma. Materialer: STAV 8, Opgaver og øvelser i retskrivningsregler, www.digitalretstavning.dk. Skriftlig fremstilling og afleveringe grammatisk tegnsætning, som er det system der ellers praktiseres i bogen. I det første citat skal der ikke være noget komma efter gaderne, for re-sten er ikke en selvstændig bisætning. I det andet citat burde der have været et komma foran som, idet dette ord indleder en relativsætning. Cæsars matemati

Digt - Wikipedia, den frie encyklopæd

1. Morfemer - videre i kompendiet. 2. Sætningsanalyse - kopier 3. Digt - Pas På Pengene - kopier 4. Fortællertype og synsvinkel i Kong Barn, Konen med æggene, og Pas På Pengene. 5. Tema - Kopier-lav opgaverne i bundet af papiret. 7. Videre med sætningsanalyse. 7. Digt - Hvad er et digt? Genretræk Digte fra fremtiden Måske udgør det ikke en regelret genre, men kan man sagtens finde andre lyrikere, der skriver digte fra fremtiden. Michael Strunges anden bog hed Fremtidsminder , og Klaus Høeck udgav i 1977 Projekt Perseus , skrevet på en blanding af dansk, engelsk og det nu afdøde programmeringssprog Algot 8 Opgaven er en kort analyse og fortolkning af digtet Coma, som er skrevet af Michael Strunge. Analysen kommer bl.a. ind på genre, form, ordvalg og komposition Digte: Pantsat af Dy Plambeck Efterårsdag af Pia Tafdrup Paradoxer af Anna Libak 4 7 48 49 50 6 Fremstilling Kommunikation Fremstilling Respons Dialog Genrebevidsthed i egne tekster Forløbet Genrebevidsthed (dansk.gyldendal.dk) 51 6 Fremstilling Præsentation Layout af forskellige genrer Aktiviteter om layou

Digte - Læs smukke og stærke digte om livet, kærligheden og

Jo - Efter Vangede Billeder skrev Dan Turell Fra 1976 til 1982 en lang række digte samt romaner i fire bind med personlige erindringer, rejsereportager, causerier, digte og noveller, som blev udgivet under fællestitlen ONKEL DANNY. han skabte det altså selv.. Her er en liste over alle Dan Turell's værke Skriv engelske digte med The Original Magnetic Poetry Kit På websiden Original Magnetic Poetry Kit kan man skrive digte med virtuelle køleskabsmagneter. Man tildeles fra start et tilfældigt udvalg af ord, som trækkes hen på den hvide væg og pusles sammen til sætninger

Af og til kan jeg godt få dén tanke, at mine digte var resultat af stofmisbrug. Årsag var de ihvertfald ikke. Men noget SKAL der til. En katalysator, en aktivator, et lynnedslag en kærlighed en angst. Værdsættelsen af livet dukker op de underligste øjeblikke. For nogle... alt for sent Jeg måtte ellers kvæle en lille skuffelse, da jeg fik åbnet Bjørn Rasmussens overdådigt smukke digtbog og blev mødt af luftige, titelløse digte, uden tegnsætning og metrum, men med mundtligt motiverede linjebrud, sat i en prunkløs font, ikke ulig dem der florerer på diverse onlineplatforme Skal være dobbelte. 'Enkelte' anførselstegn bruges kun inde i citater. Eventuel tegnsætning placeres efter anførselstegn. Udhævning Mellemrubrikker (overskrifter for artiklens underafsnit) skrives i kursiv. Udhævning af enkeltord og passager sker ved kursiv (ikke ved understregning, versaler eller fed). Kommaterin Beretning: Ude i skoven ved Magleby er der tit mumier, der vandrer rundt mellem træerne og skræmmer folk på må og få. Sommetider vil beboerne i Magleby meget gerne have travlt med at plukke alle bladene af træerne ude i deres skov, og samtidig ved de, at der pludselig kan dukke en mumie op. Men noget skal de jo give sig til. Hr. Ybelgam er borgmester i Magleby og han har i tidernes.

populær: