Home

Præambel kontrakt

Traktat Om En Forfatning For Europa - grundloven

Du får indsigten og redskaberne til at udarbejde en god kontrakt, som både er juridisk vandtæt og operativ. Dagen giver dig indblik i: prækontraktuelle dokumenter (hensigtserklæringer, fortrolighedsaftaler) Kontraktens parter; indledningsbestemmelser (præambel, definitioner og fortolkningsregulering Udkast til kontrakt Region Syddanmark Side 3 af 45 Præambel Denne kontrakt vedrørende levering af Kaffe, the og chokodrik til Region Hovedstaden/Region Sjælland/Region Nordjylland/Region Midtjylland/Region Syddanmark er indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2014/S 115-202388 i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 712 af 15. jun Sagsnr.: 1-23-4-101-25-15 Udkast til kontrakt Region Midtjylland Side 3 af 20 Præambel Denne kontrakt vedr. levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Region Midtjylland vedrører tjenesteydelser omfattet af bilag IIB i EU-udbudsdirektivet 1 og er indgået i forlængelse af en frivillig konkurrenceudsættelse

0. Præambel Formålet med indgåelse af denne Kontrakt er at fastlægge den bankydelse, som Leverandøren skal yde over for Region Hovedstaden, og at skabe sikkerhed for, at ydelserne kan overholde de krav, der er fastsat til deres kvalitet. Efter forudgående EU-udbud, jf. reglerne i Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 o Præambel Denne kontrakt er indgået efter Region Syddanmarks udbud af vaskeriydelse inkl. artikler og uniformer til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, Grindsted, Brørup og Varde samt Psykiatrien i Esbjerg/Ribe i 2012 efte er indgået nedenstående Kontrakt PRÆAMBEL Parterne er en ige om i hele forløbet at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning og yde en særdeles betydelig indsats for at opnå det bedst mulige resultat. Parterne skal herunder udvise de

Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende kontrakt, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten Præambel Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcer er nedsat af Regionsrådet og skal bidrage med viden og rådgivning til Regionsrådet og Forretningsudvalget inden for området. Udvalget har det som hensigt gennem fælles handling at styrke trafik, klima og ressourceområdet som beskre-vet i kommissoriet. Udgangspunk

Præambel. Denne kontrakt er indgået efter Region Syddanmarks udbud af arealvedligeholdelse offentliggjort i EU-tidende som udbudsbekendtgørelse [] efter direktiv nr. 2004/18/EF (Udbudsdirektivet) af 31. marts 2004 ne i nærværende kontrakt. Det er en forudsætning herfor, at der ikke i Syddjurs Kommunes IT-miljø forekommer fejl, der har betydning for leverandørens opfyldelse af kravene i nærværen-de kontrakt. 4.3. Tilknyttede ydelser Aftaler om tilknyttede ydelser findes beskrevet med indhold, omfang, tid, pris og vilkår i bila 1.6. considers that both the establishment of an explicit link between the coordination of economic and employment policies [Article I-14 and I-15] as well as the introduction of a horizontal social clause, according to which the Union must take into account, when defining and implementing its policies, requirements linked to the promotion of a high level of employment, the guarantee of. Præambel Kontrakt for speciallægehjælp Overenskomsten om speciallægehjælp kan betragtes som en kontrakt, som ind-gås mellem to parter, og som beskriver indhold, vilkår, rammebetingelser og kvalitetsmål mv. for opgaveløsningen med udgangspunkt i de overordnede mål og visioner Udkast til kontrakt Præambel Denne kontrakt vedrørende levering af fremmedsprogstolkning og oversættelse til Ankestyrelsen er indgået på baggrund af EU-udbud nr. X)O(XX overensstemmelse med Udbudsloven, jf. Lov nr. 1564 af 15. december 2015, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24 EU af 26. februar 2014

USA - Wikipedia, den frie encyklopæd

præambel Gyldendal - Den Store Dansk

 1. UDKAST TIL KONTRAKT om levering af Akutlægehelikopter til Region Midtjylland og Region Nordjylland mellem REGION MIDTJYLLAND OG REGION NORDJYLLAND (Herefter b
 2. Denne ret bør gælde, hvis den registrerede har givet personoplysningerne på grundlag af sit samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt. Den bør ikke gælde, hvis behandlingen er baseret på et andet retsgrundlag end samtykke eller kontrakt
 3. VEJLEDNING Persondataforordningen - Implementering i danske virksomheder 4 Til vejledningen er knyttet en række bilag. At arbejde med forordningen er en com-pliance øvelse i form af efterlevelse af regler såvel som en teknisk og processuel sik
 4. Præambel Kontrakt for speciallægehjælp Overenskomsten om speciallægehjælp kan betragtes som en kontrakt, som ind-gås mellem to parter, og som beskriver indhold, vilkår, rammebetingelser og kvalitetsmål mv. for opgaveløsningen med udgangspunkt i de overordnede mål og visioner. Ydernummeret er indgangen til samar
 5. Præambel Denne kontrakt er indgået efter Region Syddanmarks udbud af vaskeriydelse inkl. artikler og uniformer til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, Grindsted, Brørup og Varde samt Psykiatrien i Esbjerg/Ribe i 2012 efte
 6. 2. PRÆAMBEL Parterne er enige om i hele forløbet at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning og yde en særdeles betydelig indsats for at opnå det bedst mulige resultat. Parterne skal herunder udvise den fleksibilitet, som må anses for rimelig og sædvanlig ved gennemførelse af tilsvarende kontrakter

er indgået nedenstående Kontrakt PRÆAMBEL Parterne er en ige om i hele forløbet at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning og yde en særdeles betydelig indsats for at opnå det bedst mulige resultat. Parterne skal herunder udvise de

Indholdsfortegnelse

 1. Kontrakter Djø
 2. KONTRAKT OM LEVERING AF - regionsyddanmark
 3. preamble of the contract - German translation - Lingue
 4. Præsentation af K03
 5. Udkast til kontrakt helikopter - SlideShar

Persondataforordningens præambel - themis

populær: