Home

Työelämän viestintätaidot

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen // Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen // Yhteiskunta ja työelämäosaaminen // Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Äidinkieli, pakollinen, osio 1, 1 osp Tämä koskee vain 2017 tai aiemmin opintonsa aloittaneita Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämän avoimen yliopisto-opetuksen opetusohjelma vuosille 2018-2019. Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan

Luonnontieteiden opiskelu on monipuolista sekä työtavoiltaan että sisällöltään ja antaa valmiudet useisiin työtehtäviin. Opiskelun tavoitteena on, että opiskelija hallitsee tieteenalansa perusteet, käsitteistön, menetelmät ja keskeisimmät teoriat ja pystyy soveltamaan tietojaan käytäntöön Tradenomi. Avaavat ovet bisnesluokkaan! Tradenomi on kaupallisen alan asiantuntija, jolla on laaja-alainen ammatillinen osaaminen, hyvät viestintätaidot ja monipuolinen kielitaito Suomen Työterveyshoitajaliiton jäsenyys on paljon enemmän kuin vakuutus työttömyyden tai työriidan varalta. Työterveyshoitajaliitto tarjoaa ajankohtaista tietoa työelämän kysymyksiin, asiantuntevaa työsuhdeneuvontaa sekä työterveyshoitajista koostuvan ammatillisen verkoston ja paljon rahanarvoisia jäsenetuja Työelämäläheinen oppimisprojekti voi syntyä myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (TKI). TKI-hankkeet ovat laajoja kehittämisprojekteja, joissa pääset mukaan monialaiseen yhteistyöhön alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja (monialaisten) opiskelijatiimien kanssa Yleissairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen kehittäminen (yleSHarviointi) -hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe, jolla varmistetaan sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen taso, joka vastaa kansallista ja kansainvälistä osaamista

Tradenomi. Avaavat ovet bisnesluokkaan! Tradenomi on kaupallisen alan asiantuntija, jolla on laaja-alainen ammatillinen osaaminen, hyvät viestintätaidot ja monipuolinen kielitaito Suomen Työterveyshoitajaliiton jäsenyys on paljon enemmän kuin vakuutus työttömyyden tai työriidan varalta. Työterveyshoitajaliitto tarjoaa ajankohtaista tietoa työelämän kysymyksiin, asiantuntevaa työsuhdeneuvontaa sekä työterveyshoitajista koostuvan ammatillisen verkoston ja paljon rahanarvoisia jäsenetuja

2017 tai aiemmin aloittaneet - eRiveri

Sosionomi (AMK), päivätoteutus - Kaakkois-Suomen

  1. yleSHarviointi - 2020 luvun osaamisen arviointi

populær: