Home

Retssystemet og juridisk metode eksamen

b. Overvej hvem der er adressater for en dom og om den bør kunne forstås af enhver. Side 1 af 5 sider JURIDISK BACHELORUDDANNELSE EKSAMEN RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE - 1. ÅR NOVEMBER 2012 Afskedigelsen Hanne var meget glad for at yde omsorg til ældre og syge og blev derfor i 2011 uddannet til socialog sundhedshjælper Forholdets natur skal forstås sund juridisk fornuft, som ved anvendelse indvirker den juridiske argumentation således, at der tages hensyn til, at den konkrete vurdering ikke strider imod den retlige traditioner og værdier, som danner grundlaget for retssystemet Jeg har selv noter i faget Retssystemet og Juridisk Metode, da jeg selv har haft faget. Pensum i Retssystemet og Juridisk Metode er dog kun på 290 sider, hvorfor du sagtens kan nå at få skrevet dine egne noter i faget inden eksamen

- formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde. Undervisningsmateriale Peter Blume: Retssystemet og Juridisk Metode, 2.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Start studying Juridisk metode eksamen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Dette kompendium har til formål at skabe et overblik over pensum (Peter Blume, Retssystemet og juridisk metode, 3. udgave, 2016) i faget Retssystemet og juridisk metode ved den juridiske bacheloruddannelse ved Københavns Universitet Faget sætter fokus på hvorledes retssystemet er opbygget, hvilke roller og funktioner, som udøves af jurister, om der er en sammenhæng mellem ret og retfærdighed, hvorledes jurister finder ud af hvad der er gældende ret, hvilke retskilder (bl.a. retsforskrifter og afgørelser), der i denne forbindelse tillægges betydning og hvorledes juristen via fortolkning finder frem til.

Retssystemet og juridisk metode (7,5 ECTS) Familie- og arveret (7,5 ECTS) Strafferet og straffeproces (15 ECTS) Individets grundlæggende rettigheder (10 ECTS) Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret (10 ECTS) Erstatning og kontrakt (10 ECTS) 2. år . 3. semester : 4. semester : EU-ret (10 ECTS) International Law (5 ECTS. 4 Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 2. udgave, 1. oplag E-bog ISBN by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan Retsdogmatik: er en central del af den juridisk litteratur, som går ud på at beskrive, fortolke, analysere og systematisere den gældende ret og altså beskrive den nuværende retstilstand (de lege lata). Retten ændrer sig hele tiden, og mange retskilder kan fortolkes, hvilket øger behovet for retsdogmatik

Når man skal lære at forstå juridiske principper og arbejde med dem, skal man kunne anvende juridisk metode. Metode betyder fremgangsmåde. Dvs. at den juridiske metode angiver, hvilken fremgangsmåde en jurist f.eks. en dommer eller en advokat anvender, når vedkommende skal finde en løsning på et juridisk problem Rettskildelære (eller juridisk metode) er læren om hvordan man går frem for å fastlegge innholdet av rettsregler og løse konkrete rettsspørsmål. Juridisk metode består av normer for riktig rettslig argumentasjon. Disse prinsippene omtales ofte som rettskildeprinsipper. Rettskildelære gir veiledning om hva slags argumenter som kan. Kompendium i Retssystemet og juridisk metode. Dette kompendium har til formål at skabe et overblik over pensum i faget Retssystemet og juridisk metode ved den juridiske bacheloruddannelse ved Københavns Universitet. Kompendiet kan desuden generelt anvendes af alle med interesse inden for fagområdet. må jeg ikke også få del i disse noter? :) - det er også samme bog: Peter Blume retssystemet og juridisk metode Skriv et svar til: Jura- Noter Juridisk Metodelære Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål

Få Retssystemet og juridisk metode af Peter Blume som bog på dansk - 9788757435030 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com Mål og innhald. Kurset tar for seg rettskildeprinsippene, som er de prinsippene, normene og retningslinjene som må anvendes ved besvarelsen av rettsspørsmål. I faget juridisk metode blir rettskildeprinsippene studert, mens man i andre fag anvender rettskildeprinsippene

En god eksamensbesvarelse forutsetter at du behersker juridisk metode og oppgaveteknikk. Erfaring viser imidlertid at mange studenter gjør det unødvendig dårlig på eksamen fordi de ikke behersker dette. Juridisk metode og oppgaveteknikk til eksamen retter seg mot alle som studerer juridiske fag innenfor universitets- og høyskolesektoren Noterne er udarbejdet på baggrund af: - Peter Blume, Retssystemet og Juridisk metode, 2. udg. & Hans Fink, Samfundsfilosofi, 6. udg. Der er tale om grundige noter til begge bøger, og det kan siges, at noterne fungerer som et slags kompendium Køb 'Retssystemet og juridisk metode' nu. Bogen Retssystemet og juridisk metodetilvejebringer en grundlæggende indføring i retssystemets indretnin Metode og etikk omhandler de rettslige og etiske normer som styrer juridisk argumentasjon og juristers yrkesatferd. Etikklæren omhandler de utfordringer som for jurister generelt er knyttet til anvendelsen av rettskildeprinsippene, argumentasjon og opptreden, samt sentrale yrkesetiske krav i de. Retssystemets institutioner Retssystemet og Juridisk metode Rettens formål er at styre befolkningsens adfærd for deres egen tryghed Rettens regler er normative, hvilket indebærer at de forsøger at styre eller præge adfærd

Retssystemet og juridisk metode Jeopardy Templat

Køb Retssystemet og juridisk metode af Peter Blume som bog på dansk til markedets laveste pris og få leveret i morgen. Bogen Retssystemet og juridisk metode tilvejebringer en grundlæggende indføring i retssystemets i. Eksaminator, censor og de studerende skal møde 10 minutter før eksamen starter, dvs. kl. 8.30 (for eksamen med forberedelse), kl. 8.50 (for eksamen uden forberedelse) og kl. 12.30 for eftermiddagseksamen. Eksaminander, der ikke er til stede, når de indkaldes til eksamen, har ikke krav på at blive eksamineret i denne eksamenstermin Følgende prøver på 1. og 2. semester udgør førsteårsprøven: Retssystemet og juridisk metode, Familie- og arveret, Individets grundlæggende rettigheder, Institutionel og EU-forfatningsret og Erstatning og kontrakt. § 24. Prøver skal aflægges som individuelle prøver eller gruppeprøver efter studienævnets bestemmelse, jf. § 18. § 25 Nødnummer. Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66. Ansvarlig for denne siden. studieredaktor@admin.uio.no. Logg inn Logg ut men Kapitel 4. Juridisk informationssøgning Kapitel 5. Den juridiske profession DEL 2. Det retlige landskab. Kapitel 6. Retten Kapitel 7. Retfærdighed Kapitel 8. Rettens omfang og fornyelse Kapitel 9. Retssystemet og dets institutioner Kapitel 10. Regeltyper og reguleringsformål DEL 3. Rettens metoder og kilder Kapitel 11. Den juridiske metode

JURA - Retssystemet og juridisk metode - Studievalg og

  1. , 1. Juridisk metode anvendes til 1) retsvidenskabelig fastlæggelse af retstilstanden 2) praktisk løsning af konkrete retlige problemstillinger 3) både retsvidenskabelig fastlæggelse af retstilstanden og løsninger af konkrete problemstillinger, men der er visse forskelle, 2
  2. Detaljer om bogen. Bogtype: Paperback, udgivelsesår: 2016, udgave: 3 ISBN: 9788757435030 Beskrivelse: Bogen Retssystemet og juridisk metodetilvejebringer en grundlæggende indføring i retssystemets indretning og den juridiske metode
  3. Vi er endnu ikke stødt på en boganmeldelse af 'Retssystemet og juridisk metode' af Peter Blume i de 272 aviser, blogs og andre medier, vi følger. Men vi har fundet 65.783 andre anmeldelser af bøger

Retssystemet og juridisk metode - 2014/201

  1. Kursets indhold, forløb og pædagogik: Dette fag omhandler en introduktion til juridisk metode samt den juridiske disciplin aftaleret. Faget indeholder endvidere såvel juridisk metodeforståelse, dybdegående kendskab til aftaleret samt forståelse for at anvende jura som præventivt styringsmiddel
  2. istrativ retsforskrift (både for borgerne og kommunerne), en såkaldt bekendtgørelse
  3. Fagets formål er således, at give en basiskompetence i forhold til andre fag på BA Jura- og cand.jur.-studiet og for de juridiske fag på HA(jur.) og cand.merc.(jur.)-studiet. Det er fagets formål, at give den studerende viden om og forståelse for retssystemet og den juridiske metode
  4. Beskrivelse. Formålet med denne bog er at tilvejebringe en grundlæggende indføring i retssystemets indretning og den juridiske metode. Der sættes fokus på:Det retlige landskab•retten og retssystemet•juraens discipliner og juraens problemstilling•regeltyper og reguleringsformål•retfærdighedRettens metode og kilder•retskilder•retsforskriften•domme og afgørelser•øvrige.
  5. Juridisk metode II behandler læren om hvordan man oppstiller og drøfter juridiske problemstillinger på en holdbar måte. I undervisningen blir det gjennomgått hvordan ulike rettskildefaktorer får betydning som primært rettsgrunnlag, som tolkningsbidrag og støtteargumenter
  6. Alex Banayan on Larry King Now Discussing The Third Door // Full Episode - Duration: 24:37. Alex Banayan • The Third Door 20,785 view

Juridisk metode eksamen Flashcards Quizle

Du er privat- eller offentligt ansat. Du kommer i berøring med retlige problemstillinger, eller du samarbejder med jurister. Du har derfor behov for et grundlæggende kendskab til juridisk metode, så du kan foretage bedre og sikrere vurderinger og gå i dialog med dine samarbejdspartnere Boe (2012) skriver at rettsregler har to hovedfunksjoner: (1) Normere atferd, det vil si bestemme hva som er tillat, forbudt eller påbudt, og (2) bestemmer hvordan rettskonflikter skal løses. Her har du en podcast/screencast om grunnleggende juridisk metode (basert på Molven, 2012). Podcasten har en varighet på 10 minutter Retssystemet og juridisk metode book. Read reviews from world's largest community for readers. Bogen beskriver de grundlæggende træk ved retssystemet og. Studiet er placeret i hjertet af campus, og det sikrer nærhed og sammenhæng i dit studieliv. Fagene på jurastudiet afsluttes enten med en mundtlig eller skriftlig eksamen. På bacheloruddannelsen er de fleste eksamener skriftlige. Juridisk metode og retsdogmati

Retssystemet og juridisk metode: Køb (139,00) ASPIRI-kurset gav mig en dybere forståelse for pensum, og de skabeloner jeg skulle bruge til eksamen Bogen Retssystemet og juridisk metode tilvejebringer en grundlæggende indføring i retssystemets indretning og den juridiske metode. Der sættes fokus på: Ind i retten: - at studere jura - juraens discipliner - juraens problemstilling - informationssøgning - den juridiske profession Det retlige landskab: - retten og retssystemet - retfærdighed - regeltyper og reguleringsformål Rettens. Få Retssystemet og juridisk metode af Peter Blume som e-bog på dansk - 9788757498868 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com Retssystemet og juridisk metode (Forfatter: Peter Blume, Forlag: DJØF/Jurist- og Økonomforbundets Forla, Format: pdf, drm, Type: e-bog, ISBN: 9788757494068

Du kan også google metode og jus, da får du opp litt grunnleggende om hvordan man bør gå frem når man skriver opgaver innenfor jus. Regner med at du ikke studerer jus, men heller et fag hvor noe juridsk inngår? Da er det kanskje ikke så strenge krav til selve metoden? Masse lykke til med eksamen! Husk: jus er gøy På dansk. Genre: Erhverv, Div.. Udgivet i Danmark, 11/07-2016. Vejer 619 g og måler 233 mm x 157 mm x 28 mm. 385 sider. Bogen Retssystemet og juridisk metode tilvejebringer en grundlæggende indføring i retssystemets indretning og den juridiske metode Eksamen i Juridisk metode Mønsterbesvarelse fra 2017 Oppgaven skal gi en analyse av Rt. 2010 s. 684. Saken gjaldt om en mann kunne straffes for å ha kjørt en 14 fots småbåt i alkoholpåvirket tilstand. Rettsspørsmålet var om forbudet i fritids- og småbåtloven § 33 kommer til anvendelse når motoren ikke kunne anvendes p Retssystemet og Juridisk metode + Samfundsfilosofi 49.95; Jura - Civilproces noter 43.95; Folkerets noter til eksamen på AAU 46.95; Dispositioner til Folkeret eksamen 45.95; Forvaltningsret noter 48.95; Lejeret - gælder private lejemål 49.95; Noter til Individets grundlæggende rettigheder (menneskerettighederne) 52.95; Tingsretten 49.9

Retssystemet og juridisk metode, Peter Blume, år 2011, 1 udgave, Retsystemet og juridisk metode - overstregninger Kan afhentes i Lyngby eller Ballerup Se hele annoncen 2800 Kongens Lyngby 28. ja Det ene er selvstændige, administrative forskrifter, som er juridisk bindende for borgerne på lige fod med love. De har til formål, at foretage en udfyldelse af lovreglerne, og det kan endda fremgå af den enkelte lov, at de senere skal nærmere beskrives ved udstedelsen af en sådan Studentene skal ha god forståelse av grunnleggende juridisk metode, herunder tolkningslære og teknikk for løsning av saker i praksis. Studentene skal ha kjennskap til hovedtrekkene i norsk forfatning og rettssystem, herunder lovgivningsprosessen, statsorganenes oppgavefordeling og forholdet til EU, EØS og menneskerettighene retssystemet og juridisk metode 1 udgave. DKK 400 DKK 149. 4 på lager. retssystemet og juridisk metode 1 udgave antal. Tilføj til kurv. Varekategori: Ældre udgaver Juraens discipliner Kapitel 3. Juraens problemstilling Kapitel 4. Juridisk informationssøgning Kapitel 5. Den juridiske profession Kapitel 6. Retten Kapitel 7. Retfærdighed Kapitel 8. Rettens omfang og fornyelse Kapitel 9. Retssystemet og dets institutioner Kapitel 10. Regeltyper og reguleringsformål Del 3. Rettens metoder og kilder Kapitel.

For å gjøre en god eksamen må du ha både form og innhold på plass. Innholdet lærer du ved å studere enkeltfagene. Formen finner du ved å trene på å skrive. Nylig har eksamenstiden blitt. I faget juridisk metode blir rettskildeprinsippene studert, mens man i andre fag anvender rettskildeprinsippene. Emnets hovedfokus er rettet mot relevans-, slutnings- og vekt-/harmoniseringsprinsippene, men også andre rettskildeprinsipper vil bli omtalt workshop, chapter 11 assessment biology answer key, retssystemet og juridisk metode eksamen, idolized music media and identity in american idol ethnomusicology multimedia, beyond salsa bass the cuban timba revolution, classic camaro hp1564 repair restoration a, th

Kompendium i Retssystemet og juridisk metode - ASPIRI A/

Forside » Øvrige Bøger » Kompendium I Retssystemet Og Juridisk Metode - Aqbal Amiri - Bog . Kompendium I Retssystemet Og Juridisk Metode - Aqbal Amiri - Bog. 160 kr Dette kompendium har til formål at skabe et overblik over pensum (Peter Blume, Retssystemet og juridisk metode, 3. udgave, 2016) i faget Retssystemet og juridisk metode ved den juridiske bacheloruddannelse ved Københavns Universitet. Kompendiet kan desuden generelt anvendes af alle med interesse inden for fagområdet Peter Blume is the author of Retssystemet og juridisk metode (3.57 avg rating, 7 ratings, 0 reviews, published 2011), Juridisk metodelære (3.00 avg ratin..

JJUB57002U Retssystemet og juridisk metode - kurser

Juridisk metode omhandler hvilken fremgangsmåte som må legges til grunn for å kunne ta stilling til juridiske problemstillinger. Fremgangsmåten består av rettsanvendelsens tre stadier. Disse stadiene gjelder klarlegging av faktum, klarlegging av rettsregelen og anvendelse av rettsregelen på faktum - gjøre rede for hvilke rettskilder som er anerkjent som legitime i norsk juridisk metode og forklare denne anerkjennelsen ved hjelp av legitimeringssystemet - gjøre rede for og anvende prinsippene for lovtolking, prinsippene for anvendelse av ulovfestet rett og prinsippene for regeldanning på lovtomt område; og Retssystemet og juridisk metode af Peter Blume. Hæftet bog, 303 sider ISBN: 9788757423648 Udgivet 2011.05.11 af DJØF Forla Målet med Videregående juridisk metode og retsteori er, at de studerende til den mundtlige eksamen skal kunne: • Redegøre for indholdet i retsvidenskaben generelt, særligt for indholdet i retskildelæren, den retsdogmatiske metode og retspolitiske analyse juridisk plattform, som jurister står på etter endt studie og etter en samhørighet i det juridiske fagfelleskapet. På lovfestet område er Eckhoff likevel klar på at det skal legges størst vekt på en klar lovtekst, og dermed at man skal forholde seg objektiv. Det kan diskuteres om han me

På modulet kommer du til at beskæftige dig med grundlæggende juridisk metode inden for offentlig forvaltning og administration. Du tilegner dig det nødvendige overblik over det danske retssystem, så du kan gå professionelt til værks i behandlingen af juridiske problemstillinger 1. Noter og kompendier RSS. Diverse noter, kompendier mv. til juridiske fag. Der accepteres kun noter som du selv har rettighederne til, eller hvortil ophavsmandens skriftlige samtykke til offentliggørele på Juraplexus vedlægges. Bemærk at du med fordel kan bruge søgefunktionen til at finde bestemte filer 2.1 Rettsspørsmål og juridisk metode Rett på sak - Rettslære- indentifisere spørsmål for å så drøfte og løse dem - Ha kjennskap til de forskjellige lovene 2.1.1 Hva er ett rettsspørsmål? - Skiller seg fra andre spm. Fordi vi må ha kjennskap til rettsreglene for å kunne løse dem - Generelle rettsspørsmå

Undervisning og opbygning - Bachelor i jura - Københavns

kunne gjennomføre en analyse av et rettsspørsmål, praktisk eller teoretisk, på en måte som er i samsvar med grunnleggende juridisk metode, og som samtidig representerer en problemformulering og argumentasjon som er tilpasset det konkrete rettsområdet og typetilfellet Jura bøger, Diverse, Jeg sælger følgende jura-bøger: Retssystemet og juridisk metode, 3. udgave (få overstregninger) - 150 kr. Dansk Statsret, 2. udgave (med overstregninger og autograf af forfatter Michael Jensen) - SOLGT Hvis du spiller fodbold, og tager hånden til hjælp i en kamp, bliver der dømt frispark. Hvis du sparker en anden spiller, får du måske et gult kort eller bliver udvist fra kampen. For at reglerne i fodbold skal fungere, bliver der nødt til at være en straf for dem, der overtræder reglerne Køb Retssystemet og juridisk metode her. Bogens ISBN er 978875743503 Med ca. 14.000 dagsstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, knapt 225 ph.d.-studerende og godt 500 videnskabelige medarbejdere er Aarhus BSS en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for business og samfundsvidenskab med en stor faglig bredde. Besøg bss.au.d

Retssystemet Og Juridisk Metode - Pd

Begrebsliste, Retssystemet - jurapedia

MDV6008 - Juridisk metode og forvaltningsrett * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom. Faget Juridisk metode giver fundamentet for forståelsen af det almene modul og er en forudsætning for at forstå retsvidenskabsteori på 3. semester. Endvidere giver faget en grundlæggende forståelse af den retsdogmatiske metode, hvilket er en altafgørende faktor for den studerendes forståelse og anvendelse af juraen fremadrettet Fortvil ikke! Den 27. mars blir det Hansatur med Fagstyret, og vi vil ha med DEG! Dersom du ønsker å bli bedre kjent med Fagstyret og hva vi driver med, eller om du bare vil ha det gøy, er du hjertelig velkommen. Vi tar bussen sammen bort til Hansa bryggeri. På bryggeriet vil det bli omvisning og smaking av øl, cider, brus og pizza - Carl August Fleischer: Rettskilder og juridisk metode, Oslo 1998 kap. 20 og 21 (ca. 45 sider) - Gunnar Aasland: Noen betraktninger om rettskildespørsmål i Høyesteretts praksis, i JV 2000 s. 157-179 - Magnus Aarbakke: Harmonisering av rettskilder, i TfR 1966 s. 499-518 Vekt Hjelpemidler Skriftlig eksamen 1/1 Ingen hjelpemidler tillatt

En juridisk bachelor kan anvende den juridiske metode inden for grundlæggende dele af retssystemet og har kendskab til juraens samfundsmæssige betydning. På baggrund af uddannelsen er der opnået viden og færdigheder, der kvalificerer til optagelse på en relevant kandidatuddannelse eller til at bestride et erhverv på bachelorniveau Masteroppgaver skrevet ved Juridisk fakultet finnes i fulltekst fra 2003 på DUO, og kan også søkes via Oria, men vi anbefaler søk via scholar.google.no (og eventuelt ta med søkeuttrykket: site:.duo.uio.no). Ved søk etter internasjonal litteratur er Google scholar og Westlaw Next databasene vi anbefaler å starte med Afløsningsopgave Juridisk metode. Overgangsordning for studerende med Juridisk metode, som mangler 2 ECTS for at opnå i alt 5 ECTS, som studieordningen fra efteråret 2016 foreskriver. I forbindelse med Skatteretlig metode og masterprojekt afleveres en afløsningsopgave på maksimum 4 sider indenfor et fastlagt emne

Klik på OK og log enten ind med Facebook eller opret en bruger. Så er du klar om 1 minut! Hej Retssystemet og juridisk metode Peter Blume. Om denne bog. Titel Erhvervsret (5 ECTS), som indeholder emnekredsene retssystemet (herunder bl.a. EU), retskilder og juridisk metode, virksomhedens aftaler samt virksomhedens hæftelse og skadeforvoldelse. Erhvervsøkonomisk metode (5 ECTS), som udvikler din metodebevidsthed og giver kompetencer til at løse praktiske, erhvervsøkonomiske problemer på en. Eksamensoppgaver/juridisk metode - posted in Juss: Hei er det noen som studerer eller har studert juss som kunne gi meg noen tips til hvordan man bør gå frem. Når man løser juridiske eksamens oppgaver? Holder for øyeblikket på med forvaltningsrett og arbeidsrett Jeg har en rådighedskontrakt ved Forsvaret og arbejder i begrænset omfang for MP. Jeg arbejdede på fuld tid ved MP i perioden 2005 - 2010, og jeg gennemførte en udsendelse til Afghanistan på 6 mdr. for MP. Jeg havde mine kompetencer inden for den politimæssige del i form af efterforskning, afhøring og rapportskrivning Kapittel 4: Bokkontroll og inndragelse av hjelpemidler ved eksamen med papirbaserte hjelpemidler . Ved eksamen der papirbaserte hjelpemidler er tillatt, vi det foretas bokkontroll før eksamen. Dersom det medbringes hjelpemidler som ikke er tillatt ved eksamen eller det gjøres innarbeidelser i strid med kapittel 3, vil hjelpemidlene inndras

Ved første, annen og fjerde avdelings eksamen, samt for særavhandling og særskilt eksamen i spesialfag gis det en karakter med 5/100 nøyaktighet. Ved tredje og femte avdelings eksamen gis det etter den skriftlige prøve en foreløpig karakter med 5/100 nøyaktighet. Karakteren meddeles kandidaten Retssystemet og juridisk metode: Køb (139,00) hvilke dele af pensum der er relevant for eksamen. Det er en stor hjælp, og det giver ro til eksamen Tips & Tricks - Retssystemet og Juridisk Metode. Offentligt · Organiseret af Foreningen Argument og Djøf Studerende Hovedstaden. Interesseret. clock Biografier og Erindringer Digte Dyr og Natur Engelske Bøger Historie og Samfund Hobby og Fritid Humor Hus og Have Mad & Gastronomi Krimi & Spænding Krop og Sin Man har et faktisk hændelsesforløb (faktum) som passer ind i nogle juridiske regler (jus). Hvis man holder faktum og jus op mod hinanden (subsumption), når man frem til et juridisk resultat. Det, vi jurister skal kunne, er at finde de relevante regler, der passer på en sag, og bruge dem rigtigt

populær: