Home

Boksplot kvartilsæt

WordMat er et gratis tilføjelsesprogram til Microsoft Word. Fra menuen gives adgang til en lang række matematiske operationer -beregninger, grafer, Latex m Sumkurver, kvartilsæt og boksplots Hvis man har lavet en statistisk undersøgelse over folks højde, kunne man være interesseret i at finde ud af, hvor mange procent, der er under 175 cm, hvor mange procent der er mellem 172 og 182 cm høje, hvor høje de 25% mindste er osv. osv Her viser jeg lige hvordan man laver et boksplot i maple direkte fra data og med kendt kvartilsæt Beskrivelse af hvordan man laver boxplot i GeoGebra med udgangspunkt i spørgeundersøgelse af sovevaner Den kan du bruge til at aflæse mindsteværdi, størsteværdi og kvartilsæt på boksplottene. Her skal du finde ud af hvilket boksplot, der hører til hvilken beskrivelse. 1) Vælg Boksplot1 ved at trykke på den grønne knap 2) Vælg ''vis en beskrivelse'' og find ud af hvilken beskrivelse der.

Sumkurve, kvartilsæt og boksplot over grupperede data med GeoGebra. Sumkurve, kvartilsæt og boksplot kan konstrueres helt lavpraktisk i GeoGebra. Sumkurvens punkter indtastes et for et i inputlinjen. Syntaksen er normal punktnotation (x-værdi, y-værdi) xxx xxx xxx Side 2 Median, kvartil, boksplot og sumkurver Medianen er det midterste af en række tal, der er skrevet op efter størrelse. Medianen angiver grænsen mellem den største og den mindste halvdel af tallene Boksplot 3. udg. Side 2 af 3 19/4-07 Karsten Juul Boksplot Figuren nedenfor viser kvartilsæt samt største- og mindsteværdi for tallene i linjen (1). En sådan figur kaldes et boksplot. Kassen viser hvor den midterste halvdel af tallene ligger. Den vandrette streg i venstre ende af boksplottet viser hvor den fjerdedel af tallene de Sumkurver, kvartilsæt og boksplots. Vi ser på hvad en sumkurve, et kvartilsæt og et boksplot er for noget og hvordan det bruges i statistik sammenhænge. Fordelingsfunktion og frekvensfunktion. Vi ser på hvad der forstås ved fordelings- og frekvensfunktionen

WordMat - eduap.co

Sumkurver, kvartilsæt og boksplots (Matematik B, Statistik

Kvartilsæt i GeoGebra. Du skal være logget ind for at se denne side. Log på med Uni-Login. Læs om abonnement og prøveperiode. Forløbet. 1. Læringsmål Boksplot. Kvartilsæt i Excel. Kvartilsæt i GeoGebra. Kvartilsæt i Google Sheets. Facit. 2. Pigernes og drengenes kondital. 4. 2.5 Fortolkning og kommentering af boksplot Man starter med at kommentere de 5 oplysninger man kan a ˆse af boksplottet. Bemˆrk at man skal kommentere med et ordvalg, som beskriver den realistiske situation bedst muligt. I eksemplet med SMS'er er man n˝dt til at runde den fundne nedre kvartil op til 3, da man ikke kan sende 2,5 SMS'er Notat om boksplot side 2/2 Steen Toft Jørgensen, HG Her indtastes karakter i List1 og antal elever i List2 i StatListEditor, og der udføres en (F4 Calc) 1-Var Stats, hvor List: List1 og Freq: List2 På skærmen kan man så direkte aflæse MinX, Q1X, MedX, Q3X og MaxX bestemme kvartilsæt til at finde de nødvendige oplysninger. Se på modulsiden. Tegning af boksplot 1. Skriv de fem oplysninger i følgende rækkefølge i et Excelark: - Minimum - Nedre kvartil (betegnes K1) - Median (betegnes K2) - Øvre kvartil (betegnes K3) - Maksimum 2

Sammenlign højdefordelingen i Gustavs klasse og fordelingen for 15 årige danske drenge ved hjælp af kvartilsæt og boksplot. Forklar med dine egne ord, hvad sammenligningen viser. Svar på opgave 3: Gustavs højde Man får i følge formlen at. Til at beskrive fordelingen af observationer har vi tre deskriptorer: nedre kvartil, medianen og øvre kvartil. Nedre kvartil = defineres som medianen af observationssættets nederste halvdel. Dette vil sige, at hvis der er 25 observationer, så er nedre kvartil de 12 nederste observationer gram, sumkurve og boksplot, kvartilsæt og middelværdi. Anden del omhandler den bekræftende statistik: Hvordan vurde-rer man en usikkerhed? Hvordan sandsynliggør man en hypotese? Der lægges vægt på eksperimentelle metoder, som i langt højere grad er tilgængelige for undervisningen på dette indledende niveau. En kvartil eller et kvartilsæt kan benyttes både for ugrupperede observationer og grupperede observationer. For ugrupperede observationssæt kan nedre og øvre kvartil enten aflæses eller udregnes simpelt, som i eksempel 1 herunder. For grupperede observationssæt kan man med fordel tegne en sumkurve for at finde nedre kvartil og øvre kvartil

Screencast-O-Matic is the free and easy way to record your screen. Try our free Screen Recorder Et boksplot er en grafisk fremstilling af nogle statistiske deskriptorer fra et observationssæt. Af boksplottet kan man aflæse observationssættets mindsteværdi og størsteværdi, samt observationssættets kvartilsæt: nedre kvartil, median og øvre kvartil Tag: kvartilsæt. Regnearket i GeoGebra. Troels Gannerup Christensen-Jun 4, 201 Tegn et boksplot i hånden; Tegn et boksplot i hånden Statistik Indhold. Sådan tegner du et boksplot Læs først. Kvartilsæt Test dig selv. Sådan tegner du et boksplot. Du skal være logget ind for at kunne se dette indhold. Log ind. UNI•Login

I statistik bruges ofte en slags mål, der kan fortælle noget samlet om et observationssæt. Disse mål kaldes for statistiske deskriptorer. I dette forløb skal du arbejde med at bruge sådanne statistiske deskriptorer til at beskrive observationssæt og til at sammenligne to forskellige observationssæt Eleverne skal kunne analysere et statistisk observationssæt ved hjælp af gruppering, middeltal, kvartilsæt, boksplot og histogram.. 8.6: Sumkurve, kvartiler og boksplot. Hvis man i tabellen over frekvenser summerer frekvenserne op fra oven i tabellen, så får man de kumulerede frekvenser. Samtidig angiver man hvert intervals højre endepunkt i tabellen:. Sumkurver, kvartilsæt og boksplots Hvis man har lavet en statistisk undersøgelse over folks højde, kunne man være interesseret i at finde ud af, hvor mange procent, der er under 175 cm, hvor mange procent der er mellem 172 og 182 cm høje, hvor høje de 25% mindste er osv. osv

Boksplot i Maple - YouTub

  1. dsteværdi for tallene i linjen (1). En sådan figur kaldes et boksplot. Kassen viser hvor den midterste halvdel af tallene ligger. Den vandrette streg i venstre ende af boksplottet viser hvor den fjerdedel af tallene de
  2. dsteværdi og størsteværdi, samt observationssættets kvartilsæt: nedre kvartil, median og øvre kvartil
  3. Boxplot i GeoGebra - YouTub

Sammenligne boksplot - GeoGebr

  1. Sumkurve, kvartilsæt og boksplot over grupperede data med
  2. Statistik (Matematik B) - Webmatemati
  3. Boksplot Matematik formelsamlin
  4. Boksplot - Wikipedia, den frie encyklopæd
  5. Sådan laver du et boksplot i GeoGebra - ggbkursus
  6. Bestemmelse af kvartilsæt i Excel on Vime

Kvartil - Wikipedia, den frie encyklopæd

Kvartilsæt ggbkursus

8.6: Sumkurve, kvartiler og boksplot - E-Mat.dk dem

populær: