Home

Ontelolaatan rakenne

Ontelolaatan rakenne - Tom Ahol

Ontelolaatan alapuoli on roiske-tasoitettu/maalattu ja toimii suoraan kattona. Yläpuolella on parkettilattia ja askeläänieristeen laadusta ei ole tietoa. Oma epäilys kohdistuu ontelolaatojen katkoon. Onko se toteutettu hyvien rakennustapojen mukaisesti, jotta äänet eivät pääse vaimentumatta etenemään asunnosta toiseen Rakenne. Ontelolaatan sisällä on pitkittäissuuntaisia lieriömäisiä onteloita. Nämä tekevät laatasta kevyemmän. Onteloita voidaan käyttää myös sähköjohtojen kulkureittinä. Laatan raudoitteena ovat esijännitetyt teräspunokset, yleensä laatan alapinnassa. Ontelolaattoja on saatavissa myös yläpunoslaattoina, joita käytetään. Suhteellisen kevyt rakenne ja ontelolaattojen tehokas raudoitus tekevät mahdolliseksi pitkien jännevälien rakentamisen. Käytännössä tämä tarkoittaa isojenkin tilojen luomisen ilman kantavia väliseiniä. Laatan sisälle on sijoitettu kohteen kuormituksen ja jännevälin mukaan mitoitetut esijännitetyt vetoteräkset timiseen ei vielä ole tarpeeksi laajoja kokemuksia ontelolaatan suhteen, ja kokeel-linen näyttö perustuu pääasiassa korkeudeltaan ja leveydeltään rajoitettuihin ele-mentteihin, jonka vuoksi standardia sovelletaan ainoastaan näiden rajojen mukai-siin elementteihin. (SFS-EN 1168+A2 2009, 6-7.

Ontelolaatta - Wikipedi

parma_ontelolaatta - Rakentaja

 1. Ontelolaatan alapinta on teräsmuottia vasten valettu, BY 40 luokan A (Betonipinnat, luokitus ohjeet, MUO2) vaa - timukset täyttävä betonipinta. Laatan yläpinta on käsittelemätön valukonepinta, jossa voi olla vähäistä aaltoilua. Ontelolaatan valukoneen jät-tämän pinnan karheus antaa kokeiden perusteella hyvän tartunnan pintabetonille
 2. Ontelolaattamme soveltuvat käytettäviksi kaikkien kivirakenteisten seinämateriaalien, harkkojen, elementtien ja paikallavalun kanssa. Rakennesuunnittelijasi valitsee ontelolaatan sen käyttökohteen ja kuormituksen perusteella. Kaikki laatat on saatavana myös valmiiksi lämpöeritettyinä
 3. tätila Tuulettuva alapohja, ontelolaatta, ryö
 4. Ontelolaatan molempiin päihin, noin 500-1400 mm etäisyydelle laatan päistä, porataan tehtaalla laatan alapintaan onteloiden kohdille vesireiät ø 10 -12 mm. Vesireiät porataan laattojen muotistapurkuvaiheessa, laattojen alapuolelta. Mikäli reikä, varaus tai jälkivalu onteloon estää reiän tekemisen normaali kohtaan

 1. ratkaisu on kelluva Kantava rakenne.
 2. Ontelolaatan ala- ja yläpuolinen villaeriste. AP3301 Ulkoilmaan rajoittuva ontelolaatta-alapohja. Ontelolaatan alapuolinen eriste. AP1 Tuulettuvan puurakenteisen.
 3. Rakenne Mittakaavat 3LLUWlQ\WSuunnitellut Seponkatu 7 15140 LAHTIe-mail. ps@psuun.fi 1:50 Ontelolaatan alapuolinen eristys Yleisleikkaus 07.03.201

Purkuvaiheessa löytyi ontelolaattavälipohjasta kosteutta pintakosteudenosoittimella, joten kuivausfirma kutsuttiin kuivaamaan. Saadun arvion mukaan kuivattiin tätä runkovalua yksi viikko, minkä jälkeen firman pintakosteusmittari näytti tulevan uuden valun alle jäävän välipohjan l. ontelolaatan olevan riittävän kuiva ThermiSol-eristeiden rakennekuvat Yksi talo. Kaikki ERISTEET. Sisällysluettelo Aihe thermisol-tuotteet Piha-alueen routaeristykset 1.1 Piha-alueen routaeristykset ThermiSol EPS 120 Routa, ThermiSol Supe joissa ontelolaatan paksuus on välillä 200 400 mm. Laatan pään ylänurkka voi olla kuvan 3 mukaisesti lovettu. EN 1992-1-1:n kansallisen liitteen kohdan A.2.1 mukaisia materiaalin osavarmuusluvun vähennyksiä ei saa tehdä liitoksen mitoituksessa. Liitoksen kestävyys on herkkä pienillekin tukipituuden muutoksille, tukipinnan (seinän Puhallusvilla asennetaan usein ontelolaatan tai vastaavan massiivisen betonilaatan päälle, jolloin höyrynsulkuna usein toimii bitumikermi tai rakenne saattaa olla kokonaan vailla varsinaista höyrynsulkua leikkauksessa. Reiät tai varaukset eivät saa vahingoittaa ontelolaatan kannaksia tai punoksia. Punoksille on lisäksi varmistettava riittävä suojabetonipeite. 5.11 Ripustukset Kiinnikkeiden aiheuttamat kuormitukset on otettava huomioon jo laataston suunnitteluvaihees-sa. Niistä aiheutuvat kuormat on huomioitava suunnitelmissa

Thermisol - Rakennekuva

Perustuksien rakenne oli perustussuunnitelman mukainen. Betonikehä, minkä päälle talo rakentuu oli tehty niin, että ulkopuolella on betoni ja sisäpuolella on kaksi styroksilevyä vastakkain. Ja työn lopuksi jää aina jonkun verran jämä-betonia. Useimmiten jämä-betoni kaadetaan tontille, josta se myöhemmin voidaan kuljettaa pois Ontelolaatan pään etäisyys kannakkeen etureunasta on taulukon 1 sovitemitta M. Päädyn vakioliitos on kuvan 5 mukainen ripustusliitos. Katso kohta 5.4.1. Kuormat Tuettavan ontelolaatan sallittu kuorma-alue on taulukoiden 4-7 mukainen. - Kuormitustaulukoissa ontelolaatan mitoituskuormaan ei lasketa mukaan kannakkeen ja laatan omaa painoa Luja-Superlaatta yhdistää ontelolaatan ja paikallavalun parhaat ominaisuudet. Luja-Superlaatta on uusi innovatiivinen välipohjaratkaisu, joka soveltuu monipuolisesti erilaisiin rakennuskohteisiin. Pitkän jännevälin esijännitetyt, leveät elementit ovat nopea ja helppo asentaa kolmen metrin leveytensä ja keveytensä ansiosta Palkkia käytetään ontelolaatan kantavana rakenteena. Laatta voi toimia joko ilman pintarakennetta, 10-30 mm:n tasoitekerroksella tai raudoitetulla pintabetonilla. Liittorakenteena toimivan pintabetonin minimipaksuus on 40 mm ja yläpohjassa se voidaan toteuttaa eristetilaan sijoittuvalla betonikaistalla

Suomessa vaatimukset asuinrakennuksille ääneneristykselle ovat tiukat. Esimerkiksi huoneistojen välisen ääneneristävyyden tulee olla sellainen, että voimakaskaan puhe ei saa kuulua rakenteiden läpi kertaistettu ja tarkennettu. Ontelolaatan käyttö yhdessä WQ-palkin kanssa, ks. tämän normikortin kohta 5. Menetelmän rajoitukset: Tätä ohjetta voidaan käyttää seuraavin edellytyksin: • Rakenne on pääosin taivutettu, mutta siihen voi kohdistua aksiaalinen normaalivoima 5 Rakenne-/elementtisuunnittelu • Laattojen tyypitys projektikohtaisesti. Kaikki samanlaiset elementit samalla tunnuksella projektikohtaisesti. Ontelolaattavalmistaja mitoittaa elementit ja palauttaa täydennetyt suunnitelmat hyväksyntää varten. 6 Rakennesuunnittelij

rakenne mahdollisimman taloudellisesti siten, että se riittävällä todennäköisyydellä säilyttää kelpoisuutensa koko suunnitellun käyttöikänsä ajan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tulee be-tonirakenteiden materiaaleille asetettavat vaati-mukset: raudoituksen betonipeite, rakenteiden mitat ja raudoitus määrittää siten, ett Asennetaan ontelolaatan reunakaistaan. Paikallavaluholviläpivienti Ensisijaisesti lämpöjohtoparille. Kiinnitetään valumuottiin. Moduuliläpivienti Laajalle putkivalikoimalle. Kiinnitetään valuumuottiin tai ontelolaatan reunakaistaan. Ilmatiiveys Rakenne Ilmavuoto 50 Pa paine-erolla, n 50 (l/min) Betoni 0 Ilmaäänieristävyys Rakenne R W. Terve , sama rakenne meillä.Laajensin taloa ,en löytänyt kosteutta ontelolaatan ja EPS välistä. Mielestäni oheinen linkki kertoo kahdesta erilaisesta toteutustavasta.Itselläni on tuo ,jossa tuulettuva alapohja on eristämätön Enpä löytänyt moista ontelolaatan toimittajaa. Yksi (jolta en laattoja tilannut) suositteli Mepora-nimistä firmaa asennuksiin. Sitä käytin, ja uskallan itsekin suositella. Tässä kohdassa onteloihin liittyy pieni riski kustannusten ennustamisessa. Kun rakennuttaja on erikseen sopimussuhteess

Alapohja ontelolaatoista - Rakentaja

 1. aisuuksiin vaikuttavat myös asennussyvyys, lattiapinnoitteet ja kaapelin asennustiheys. Yleisin kaapelin asennuspaikka on betonirakenteiset, maavaraiset alapohjat
 2. PETRA ®-laattakannakkeet on suunniteltu tukemaan jopa 500 mm paksuja ontelolaattoja lattian aukkoja tehtäessä.PETRA ®-vakiokannakkeilla on helppo tukea jopa 4 - 6 metrin pituiset ontelolaatat
 3. Korotettu rakenne Korotettu rakenne tehdään samoin kuin perus-rakenne mutta tässä vaiheessa kiinnitetään myös säätöjalkojen korotuspalat. 4. Kiinnitä SKH-profiilit k 300 jaolla KC-kannattajiin. SKH-profiilit kiinnitetään molemmista laipoista ruuveilla KC-kannattajiin. 5. Jätä SKH-profiilien jatkoskohtaan 20 mm:n rako
 4. Tämä ei kuitenkaan monesti ole mahdollista ja siksi rakenne on kombinaatio eri kerroksista, joista alla muutama esimerkki. Tehtäessä koko rakenne FF-PIR-eristeistä asennetaan kattokannattajien väliin esimerkiksi FF-PIR 100 mm K600 tai FF-PIR 150 mm K600 -levy
 5. ontelolaatan alapintaankin tulisi 200 mm paksu styrox-eriste niin lyhyt paalu jäisi ehkä vain n. metrin verran maan sisään. taitaa olla herkkä kaatumaan olen ymmärtänyt että paalujen tulisi olla vähimmäismittaisia ja kaivuusta, maansiirrosta ja sen poisviennistä ei kokonaan vältyt

Rossipohjaeriste - finnfoam

 1. Ilman noita vaijereita rakenne romahtaisi, ne ottavat laatan alapinnalla vastaan kaiken vetorasituksen. Eli jos vaijerin mene katkaisemaan niin lattian/ontelolaatan kantokyky vähenee. Voipii se takka siirtyä alakertaan... (no ehkä ei aivan, mutta melkein
 2. Käännetty rakenne on monessa mielessä ihanteellinen: höyrynsu-lusta tulee aina kunnollinen ja vede-neristeet ovat suojassa jäätymiseltä, mekaanisilta rasituksilta, auringon säteilyltä, ilmansaasteilta ja muilta rasituksilta. Toisaalta on huomioitava, että kään-netty rakenne on yleensä hankalam-pi korjattava kuin muut rakenteet j
 3. Insinööritoimisto Laaturakenne Oy:n yhtenä erikoisosaamisalueena on esijännitettyjen betonirakenteiden raudoitussuunnittelu. Raudoitussuunnittelu kattaa kaikenlaisten esijännitettyjen rakenteiden suunnittelun esim. ontelo-, kuori-, TT- ja HTT-laatat, tavanomaiset I- ja HI-palkit sekä betoni-betoni liitorakenteet ja luonnollisesti yleiset teräsbetonituotteet
 4. Title: Q:+535Palokatkodetaljit_ATTVälivaihe detalijit yksitellenD2801 Model (1) Author: FIHeTo Created Date: 6/23/2016 12:21:28 P
 5. Valu saatiin kantamaan leikkaamalla ontelolaatasta reunan puolikas pois ja silloin valu meni yli ontelolaatan reunan. Lisäksi alla on tietenkin harkkoseinää ja samaan tapaan kuin oteloissa, reunalla sama kantava rakenne ja finnfoam suikale. Kunhan muotti oli saatu kuntoon voitiin tilata valut. Rudus toimitti valun kahtena kuormana tunnin.
 6. Kuulemma siellä on vain 3-4cm jotain (eli varmaan kiinteää betonia ontelolaatan ontelon kohdalla, veikkaisin). En puhunut itse huoltomiesten kanssa joten tiedot vähän vajavaiset. Ontelolaatan kestävyydestä en voi itse heittää kuin arvauksia

Toimivat Katot -julkaisun rakenne on 2000-luvulla vakiintunut kattomuodon mukaiseen jakoon loiviin ja jyrkkiin kattoihin. Kummassakin osassa läpikäydään keskeiset katon suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät asiat samoin kuin yleiset käytössä olevat katemateriaalit erityispiirteineen Rakennekirjastosta löydät rakennekuvia tyypillisimmistä alapohja-, välipohja-, ulkoseinä- ja yläpohjarakenteista. Rakennekuvat ovat ladattavissa pdf- ja dwg-tiedostoina Betonipintaiset lattiat. Hiertopinta. Hierretyillä betonilattioilla tarkoitetaan lattioita, joissa eri tavoin hiertämällä käsitelty betonipinta jätetään näkyviin osaksi arkkitehtonista kokonaisuutta

Laatat - Parma Consoli

Tämä takaa toimivuuden kohteissa, joissa huoneistojen lattiakorko ei saa nousta 2-3 cm enempää. Rakenne tehdään aina liitospintarakenteena, ei uivana. Saneeraus Fast edut. Ohut rakenne, kokonaiskorkeus minimissään vain 20 mm. Samassa rakenteessa vesikiertoinen lattialämmitys sekä suorat lattiat. Mahdollistaa kaikki lattiapinnoitteet Ontelolaatan valmistaja huolehtii esijännittämisestä, mutta mitoitettaessa laatta jännevälistä ja kuormista riippumatta maksimipunostukselle ja maksimiesijännitykselle aiheutetaan yleensä tarpeetonta laatan käyristymistä, mikä näkyy työmaalla tasausbetonin suurempana kulutuksena, vaikka varmuutta ontelolaattojen murtumise hinnä rakennusalan ammattilaisille eli arkkitehti-, rakenne-ja elementtisuunnittelijoille, elementtien valmistajille sekä työmailla elementtien asennuksesta ja liitosten teosta vas-taaville henkilöille. Opasta voidaan käyttää myös opetus-tarkoituksiin alan oppilaitoksissa. Oppaan sisältö Oppaan teksti on jaettu kuuteen lukuun Alkuperäinen rakenne 0,49 TW56 Anselmi 40 0,30 TW56 Anselmi 70 0,21 Sauna-Satu 30 + Koolaus ja Kipsilevy 0,27 Vintti-Iita 70 + Koolaus ja Kipsilevy 0,18 Vintti-Iita 90 + Koolaus ja Kipsilevy 0,15 Vintti-Iita 120 + Koolaus ja Kipsilevy 0,13 TP10 Vintti-Iita 160 + Koolaus ja Kipsilevy 0,10 Alkuperäinen rakenne 0,28 0,17 TW56 Anselmi 40 0,20 0. Maski lisätään kaksiulotteiseen näkymään, näkyvissä olevan geometrian eteen. Työssä maskia testattiin ja lisättiin se erään liitoskohdan päälle ja piirrettiin se osittain uusiksi, koska todellisessa mallin geometriassa pilari ja ontelolaatta menivät päällekkäin ja ontelolaatan rakenne syrjäytti näkymässä pilarin

ONTELOLAATTA -SEINÄLIITOS Kirill Vitchenko - Academia

Tuulettuva alapohja - Allergia

Eristys ontelolaatan yläpuolella 1 2 3 5 Rakennekerrokset 1. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 2. Teräsbetonilaatta 80mm 3. Suodatinkangas tai sitkeä suojapaperi tarvittaessa 4. Lämmöneriste Ukorex EPS 100 Lattia 200 mm (100 + 100mm) 5. Kantava rakenne ontelolaatta P20 tai teräsbetonilaatta. Rakennesuunnittelija. Ontelolaattoja asennettaessa harkkoseinän päälle (ontelolaatan alle) oli asennettu pienet puupalikat (ohjeessa luki että 5x7cm kokoiset ja 1,5cm - 2cm paksut), joiden tarkoituksena oli nostaa laatta irti harkkoseinästä ja päästää betoni kunnolla saumaan ja ontelolaatan alle Välipohjat ovat pientaloissa hyvin usein puisia jopa muutoin kivirakenteisissa taloissa, koska puu on huomattavasti kevyempi rakenne ja näin ollen vaatii vähemmän tukea ulkoseiniltä ja kantavilta seiniltä, lisäksi puuvälipohja on helppo tehdä myös paikan päällä ns. pitkästä tavarasta mittojen mukaan tokonehuoneessa on mineraalivillakatto ilman tuuletusrakoa ontelolaatan varaan tehtynä (kuva 1 ja 2). Käytössämme ei ollut rakennuksen korjaushistoriaa. 1.3 RAKENTEET Yläpohjan rakenne on ylhäältä alaspäin seuraava (kuva 3): vesieristys, konesaumattu peltikate bitumivuorauspaperi raakaponttilauta 22 m pintabetonin paksuudelle. Valitse lisäksi ontelolaatan kosteus, kastumisaika sekä kuivumisolosuhteista kosteus ja lämpötila. Kuivumisaika ilmoitetaan viikkoina. Kuivumisajan lasketaan alkavan siitä kun rakenne ei enää saa lisäkosteutta. Jos jälkihoito tehdään kastelemalla, lasketaan aika kastelun lopettamisen jälkeen. Jos jälkihoit

On tärkeää, että ontelolaatan pää sijoitetaan oikein palkin leualle. Tämä vaikuttaa Deltapalkin mitoitukseen (katso osio 1.2.2). Asennusaikainen suunnittelu tehdään kimmoteorian mukaisesti asennusaikaiset kuormitukset huomioiden. Deltapalkin esikorotus on suunniteltu kompensoimaan asennusaikainen taipuma Mitä pikemmin kosteus poistetaan ja kuivataan, sitä todennäköisemmin terveyshaittaa aiheuttavaa altistetta ei ehdi syntyä. Jos rakenne on teknisesti pilaantunut, kemiallinen ja mikrobiologinen vaurio on ehtinyt syntyä, ei pelkkä kuivuminen tai kuivattaminen enää riitä haitan korjaamiseen. Kuivattaminen on hidasta

Uponor-tacker, rakenne Uponor-tacker -lattiaa käytetään ontelolaatan tai paikallaan valetun betonilattian päällä. Se sopii lämmitys- ja viilennysjärjestelmiin. Reunanauha asennetaan irrotuskaistaleeksi seinärakenteen ja pintalaatan väliin. Ontelolaatan tai betonilattian päälle asennetaan lämpö- ja askeleriste, jonka saumat. Sewatek-läpivientien kivirakennedetaljikuvat H-sarja 7.6.2017. SISÄLLYSLUETTELO H-sarjan läpivienti Sivu Sivu Yleistiedot 1 1 Alle 54 mm putket kivirakenteisessa välipohjassa Ontelolaatasto - Eristämättä 2 2 - Paikallinen eristys 3 3 - Jatkuva eristys 4 4 Paikallavalu - Eristämättä 5 5 - Paikallinen eristys 6 6 - Jatkuva eristys 7 7 Läpivientimoduuli - Eristämättä 8 8. Tolpattomista kaiteista ilmeisesti lähes ainut vaihtoehto on Steelpron palkkiin asennettava lasikaide. Tolpallisista vaihtoehdoista meillä oli tarjous Lumonin kaidemallista. Lumonin eduksi voi mainita että heiltä onnistuu myös itse terassin teko, ei tarvitse erikseen hankkia timpuria tekemään kantta ontelolaatan sekä teräspalkkien. Matalapalkki, sisäkkäinen rakenne: Palkki, jonka korkeudesta suurin osa jää poikittainen leikkausjännitys ontelolaatan uumassa kriittisen leikkauk

Pientalotuotteet - Parma Consoli

Myydään, Vuokrataan ja Ostetaan rakennusmateriaalit. Hanki rakennusmateriaalit edullisesti Nettimarkkina.comin valikoimista rakenne ovat teräksiset suorat portaat, joita pitkin voi kulkea aulatilojen yli rakennuspa-likoiden kerroksesta toiseen. Tämä portaat on hitsattu konepajalla yhdeksi noin seitse-män tonnia painavaksi teräsrakenteeksi, jo-ka nostetaan työmaalla paikalleen valmiina. Porras jää muuten teräselementiksi, mutt Nail rakenne on kevyt rakenne puuvälipohjaan, jossa putkisto asennetaan alumiinisen lämmönluovutuslevyn uraan. Lämmönluovutus-levy asennetaan joko harvalaudoitukseen (esim. 98 x 22) tai uritettuun lastulevyyn. Alu rakenne on uiva ratkaisu ontelolaatan päälle, jossa putki kiinnitetää

Tuulettuva alapohja ontelolaatta, ryömintätila - Finnfoa

© 2019 FISE. All rights reserved. Yhteystiedot; Ota yhteyttä; Intranet; Tietosuojaselost Kantava rakenne, ontelolaatta rakennepiirrustusten mukaan 440 mm 6 Puhallusvilla, lambda n = 0,041 5 Tuuletettu ilmatila 4 2 Aluskate,pintasiroitteeton eristyskermi K-EL 60/2200 1 9 8 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan 8 9 23 mm 3 Ruodelaudoitus rak.piir. mukaan, raakaponttiumpilaudoitus 23*95, luokka B Kattokannattajat, rakennepiirutusten.

Rakennusaikana mm. EPS pro Routa-levyjen erinomainen taivutuslujuus ja sitkeys tekevät siitä helposti työstettävän ja levyt eivät hajoile hallitsemattomasti täyttöjä tehtäessä. Rakennuksen alapohja voidaan toteuttaa joko maanvaraisena tai tuulettuvana eli ryömintätilaisena eli esimerkiksi ontelolaatan alapintaan Ontelolaatan staattinen toiminta on vielä hämärän peitossa, mikä johtuu yksinomaan puutteellisesta tutkimuksesta. Teoriassa on- telolaattaa voitaisiin käsitellä sandwich-ra- kenteena, ortotrooppisena laattana, toisiinsa kiinnitettyinä rinnakkaisina palkkeina sekä eräissä tapauksissa arinana tai tavallisena massiivisena laattana

Puulattian, ontelolaatan, paikallaan valetun laatan tai kevytbetonilaatan päälle asennetaan lattialämmitysasennuksiin tarkoitettu lämpö- ja askeläänieriste. Eristelevyn saumat teipataan saumateipillä. ø 16 mm putket kiinnitetään eristeeseen Clip fix -kiinnikkeillä (tacker). Seinien ja lattian väliin asennetaan reunanauha Rakenne: Suunnattuja lasikuitukudoksia, Polyesterihartsi ja ydinaineet. Valmistusmenetelmä: Alipaineinjektio. Huolto: Sillan runko ja kaiteet eivät tarvitse huoltoa (maalaus tarvittaessa) Käyttöikä: 50-100 v. Muita ominaisuuksia : * Siltaa voidaan valmistaa eri pituuksilla aina 100 m saakka. * Sillan leveyttä voidaan muuttaa 1.5 m - 5 m. Rakenne korjattiin asentamalla konsolin alle rivoilla jäykistetty kulmateräs ja valamalla teräk­sen ja konsolin väli täyteen juotosbetonilla painelaatikkovaluna (kuva 2). Kulmateräs kiinnitet­tiin betoniseinään läpipulteilla (kuva 3). Konsolin etureunaan asennettiin toinen kulmateräs, joka myös kiinnitettiin läpipulteilla

Rakennekirjasto - ISOVER - eristämisen ratkaisu

3 Talorakennusalan urakkahinnoittelu 2015-2016 V URAKANLOPPUSELVITYS Työn päättyessä mitataan urakka loppuun ja lasketaan työkunnan lopullinen urakkasumma sekä maksetaan sisään jätetyt pohjarahat sova rakenne. Sen ylhäällä olevat teräsvaaka-palkit on hitsattu kiinni ja tukeutuvat päistään teräsrunkoon, kertovat Martti Kärnä ja Lipsa-sen työmaavastaavana toimiva Jukka Simonen. - Teräsrunko antoi tilaa talotekniikalle mu-kavasti. WQ-palkin etu on, ettei se vaadi be-tonitäyttöä eli valu tulee vain ontelolaatan ja palkin väliin Perinteinen ryömintätilainen rossipohja-rakenne on jälleen yleistymässä monien hyvien ominaisuuksiensa ansiosta. Tuulettuvan alapohjan oikeaoppisesti toteutettu ryömintätilan tuuletus ja vedenpoisto pitävät rakenteet kuivina

Yleisleikkaus Ontelolaatan alapuolinen eristys 1:5

Näin ollen vuorataan tuplakipsillä, lopulta jopa ihan lattiakipsillä, koko kerros ja sen päälle kaikki väliseinät. Märkätilassa ohut kallistusvalu vielä siihen päälle. Yksinkertaista, selkeää, varmaa ja ennenkaikkea siitä on valmiiksi Gyprocin sertifikaatti olemassa joten ok rakenne Soliduksen kohdalla valu jäykistää myös kellarin seinät, jolloin rakenne saadaan toimimaan yhtenäisenä, jäykkänä kokonaisuutena. Täällähän jännevälit ovat hyvinkin lyhyitä, mutta ontelolaatan paksuudesta ja vaijeroinnista riippuen voidaan päästä jopa 20 metrin jänneväleihin Rakennuksen alapohja Suositeltavat tuotteet EPS 60S Lattia, EPS 100 Lattia, EPS 200 Lattia, EPS 250 Lattia ja EPS 300 Lattia. Rakennuksen lattian eli alapohjan toteutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnittelussa ja rakennusvaiheessa, sillä sitä on vaikea ellei mahdotonta korjata jälkikäteen Ontelolaatan kehitys puolestaan käynnistyi toden teolla BES- rakentamisen myötä 70- luvun alussa. Betonielementtijärjestelmä BES vakioi betonielementtityypit ja liitosdetaljit siten, että urakoitsijat voivat hankkia valmisosia useilta toimittajilta samaan rakennukseen. Elematicin ensimmäinen ontelolaattakone valmistui 1970-luvun alussa Uiva rakenne pitää kipsivalulattian irrallaan muusta rakenteesta. Kipsimassa erotetaan seinä- ja lattiarakenteista kosteudenkestävällä paperilla. Kipsivalulattian taivutuslujuuden vuoksi se soveltuu erityisen hyvin hirsitaloihin niiden rakenteiden jatkuvan elämisen vuoksi

Lattian routasuojaus Suositeltavat tuotteet EPS 60S Lattia, EPS 100 Lattia, EPS 200 Lattia, EPS 250 Lattia ja EPS 300 Lattia. Rakennuksen lattian eli alapohjan toteutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnittelussa ja rakennusvaiheessa, sillä sitä on vaikeaa ellei mahdotonta korjata jälkikäteen Itsekantava: rakenne kantaa oman painonsa ja sille lasketun kuorman ilman erillisiä tukia. Eli tässä silta tapauksessa tälläinen rakenne lätkäytetään vaan paikalleen ojan tms. yli ja sillä selvä. Jos kyseessä olisi joku muu rakenne, pitää sitä kannatella ylhäältä tai alhaalta päin

ontelolaatta - D-Rakennekosteu

ontelolaatan päälle • Pintalaataksi eristekerroksen päälle uivana rakenteena • Pintalaataksi aluspaperin päälle uivana rakenteena • Tasoitteeksi betonin tai ontelolaatan päälle • Lattialämmitysrakenteeksi Liitosrakenne raakavalun päälle Uiva rakenne, min. 30 mm Uiva rakenne eristekerroksen päälle, min. 30 m Perustus on talon tärkein osa Perustusten tulee kestää talon kuormat, maanpaine sekä mahdolliset maaperän liikkeet. Sen tulee olla myös materiaalitaan tiivis, jottei kosteus siirry kapillaarisesti perustuksia pitkin muihin rakenteisiin Valualustan lämpötila on ongelmallinen maanvaraisissa lattioissa sekä ontelolaatan päälle valettavissa pintabetonilattioissa. Kylmä alusta jäähdyttää tuoreen betonikerroksen alaosan nopeasti. Mikäli valutilan lämpötila on korkeampi kuin alustan, valetun betonikerroksen lämpötila on pinnastaan korkeampi kuin alaosastaan Kosteiden tilojen kohdalla kallistusvalu (60-110mm) tehdään suoraan ontelolaatan päälle normaalibetonista. Rakenteeseen tulee lattialämmitys Rakenteen tulee kuivua vedeneristeen edellyttämän RH arvon alapuolelle ennen vedeneristeen levitystä. Kosteusmittauskohdat merkitään ennen pintavalua Rakenteen kuivattamisesta tarkemmin kohdassa 2

100% säänkestävä rakenne. Voidaan varastoida ulkona ja käytölle ei ole säärajoituksia. Kevyt muotti on helppo kuljettaa ja käsitellä miesvoimin. Muotissa on repimisnauha helpottamassa muotin purkua. Neliö-, suorakaide- ja muut profiilit pyynnöstä. Kiristinremmi kiinnikkeillä muotin tukemiseen saatavissa Kakspilarinosturin asennus on omaankin talliin tulossa.Lattian rakenne on sellainen,että alimmaisena on ontelolaatta jonka päällä styroksi ja lattiavalu.Tulevan nosturin kohdalla ontelolaatan pinnasta lattian tasoon on 17 senttiä.Monenlaisia ajatuksia tuosta asennuksesta on,mutta se on selvää,että pintalaatta ja styroksi tuoltakohtaa pois,mutta kannattaiskohan vielä avata lattiaa. muutamassa reklamaatio kohteessa on todettu se että ontelolaatan rei´itys ontelon kohdalla ei ole toiminut kokonaan, koska ontelon sisällä on rakennusaikaista roskaa (kiviä,villaa jne) ja tämä on estänyt veden poistumisen ontelon sisältä porareiän kautta tai roska on tukkinut poistoreiän

Timanttisahanterät ontelolaatan katkaisuun 13 Timanttisahanterät ratapölkyn katkaisuun 13 1.2. TIMANTTIVAIJERIT 14 1.3 KONEET 15 Hydraulikäsisahat 15 Holvisahat 16 2 PORAUS 17 2.1 TIMANTTIPORAPUTKET 18 Ohutseinämäiset poraputket R½ 18 Normaalivahvuiset poraputket CR128 19 2.2 TIMANTTIPORAKONEET 20 Shibuya 20 Core Powertools porakoneet. Kadun puoleisen julkisivun rakenne. [27]..62 Kuva 37. Paineaallon vaikutus vasemmalla ja sen jälkeisen painovoiman Ontelolaatan ja jännebetonileukapalkin. tiivis ja kylmäsillaton rakenne (Kuva 17). FinnEPS-avoharkolla toteutetuissa aukoissa kiinnitys voidaan toteuttaa upottamalla harkon eristeiden väliin puu (esim. 2 x 4) ja kiinnittämällä tähän ikkuna tai ovi (Kuva 18) 24.08.2011 Leca Lex -harkoista voi muurata maakellarin. Suunnittelijan (tai jonkun joka tuntee asian muutoin) pitäisi mitoittaa harkon paksuus, seinän raudoitus ja rakenne ylipäätään. Kellarin seinään kohdistuu maanpaine, mikä voi murtaa seinän, jos rakennetta ei ole mitoitettu oikein

populær: